kíváncsiskodik szinonimái

ige
 • érdeklődik, kérdezősködik, tudakozódik, informálódik, búvárkodik, fürkészik, kutakodik, vizsgálódik, kikérdez, kifaggat, vallat, szaglász, nyomoz, firtat, vizsgáztat, leskelődik, beleüti az orrát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vendéghaj

főnév
 • paróka, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), pepi (bizalmas), dupé (régies)

okol

ige
 • hibáztat, szemére hány, elítél, kritizál, vádol, fedd, megró, vet (valakire) (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kíváncsiskodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol

karmester

főnév
 • karnagy, karvezető, karigazgató, dirigens, (katonazenekaré) tamburmajor (régies), zenenagy (régies)

káka

főnév
 • sás, szittyó (régies), sisák (tájnyelvi), hínár

igenis I.

módosítószó
 • igen, jó, úgy van, rendben, nagyon is, igaz, mindenesetre, természetesen, persze, ühüm (bizalmas), oké (bizalmas)

kiszól

ige
 • kikiált, kikiabál, kiüvölt, kiordít
 • (tájnyelvi): kimond, elmond, megmond
 • (tájnyelvi): kihirdet, bejelent, közöl

környező

melléknév
 • körülvevő, körülzáró, szomszédos, határos, környéki, környezeti

tárca

főnév
 • pénztárca, erszény, buksza (bizalmas), brifkó (szleng)
 • jegyzetfüzet, mappa
 • tárcarovat
 • ügykör, minisztérium, miniszterség

hazafi

főnév
 • patrióta, honfi (régies), hazafiú

háromszínű

melléknév
 • tricolor (idegen)

esküvő

főnév
 • házasságkötés, menyegző, nász, egybekelés, frigykötés, összekelés, lakodalom, lagzi, hit (régies), hitlés (tájnyelvi)

hevít

ige
 • tüzesít, forrósít, lángra lobbant, izzít, melegít, megforral (régies)
 • (nap): süt, tűz, éget, perzsel
 • lelkesít, buzdít, ösztönöz, izgat, feldühít, nekivadít, fűt

közben I.

határozószó
 • középen, középütt
 • aközben, időközben azalatt
 • azonban, holott, pedig, viszont, de

látókör

főnév
 • horizont, látóhatár, szemhatár
 • érdeklődési kör

alak

főnév
 • forma, idom, alakzat, körvonal, kontúr, formátum, külső, küllem, külszín, kinézet, megjelenés, irám (tájnyelvi)
 • testalkat, termet, felépítés
 • (bizalmas): személy, egyén, valaki, férfi, pofa (szleng), muki (szleng), fráter, flótás, fickó, haver (bizalmas), pasas (bizalmas), pacák (szleng), szivar (bizalmas), krapek (szleng), tag (szleng), manusz (szleng), muksó (szleng), ürge (szleng), fazon (szleng), ipse (bizalmas)
 • szereplő, hős, figura, ember

méretez

ige
 • tervez, kiszámít, bekótáz, dimenzionál (idegen), kiszab

megalázó

melléknév
 • lealázó, embertelen, dehonesztáló (idegen), lealacsonyító, megszégyenítő, becstelen, szégyenletes, degradáló (idegen)

kivégzés

főnév
 • halálbüntetés, likvidálás, likvidáció

kincsesbánya

főnév
 • tárház, lelőhely, forrás, lelet, fogás, aranybánya

kórokozó

főnév
 • baktérium, bacilus, baci (bizalmas), vírus, patogén (szaknyelvi), kórcsíra (régies)

másodszor

határozószó
 • másodízben (választékos), másodjára (tájnyelvi), secundo (idegen), pro secundo (idegen)

koffer

főnév
 • bőrönd, utazótáska, útitáska, utazóbőrönd, útiláda

kavarog

ige
 • gomolyog, forog, örvénylik, kering, buzog, zubog
 • zavarog
 • (régies): mozog, repked, csavarog, kóvályog
 • (kavarog a gyomra): émelyeg
 • felendeledik (régies)
 • szédeleg, szédül

költ2

ige
 • kifizet, kiad, elkölt
 • ráfordít, áldoz, beleöl
 • költekezik, költségeskedik (tájnyelvi), költségekbe veri magát, legombol (szleng), eltapsol (szleng)
 • (ennivalót) fogyaszt

megacéloz

ige
 • megedz, megkeményít, megerősít, megnádol (régies), szilárdít