kitöröl szinonimái

ige
 • megtöröl, kitisztít, kitakarít, kimos, kivesz
 • felitat, (szaftot) kitunkol
 • kiradíroz, kihúz, áthúz, kivakar, kifest, kigumiz, kigumielasztikumoz (régies), deleál, érvénytelenít, megsemmisít, sztorníroz (szaknyelvi), hatálytalanít
 • (emlékezetéből, lelkéből): kivet, száműz, kiirt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

telt

melléknév
 • tele, teletömött, tömött, táblás (ház)
 • telített
 • duzzadt, kövérkés, kerek, párnás, párnázott, pufók, gömbölyű, dundi, gömbölyded, hasas (bizalmas), molett, jó húsban lévő, túlsúlyos, pufi (bizalmas), bucó (tájnyelvi)
 • nagy mellű, begyes (tájnyelvi), dús keblű
 • (hang): csengő, erős, zengő, dörgő, sztentori (régies), öblös, zengzetes, hangzatos

rongy I.

főnév
 • szövethulladék, fecni (bizalmas), cafat, pöszlék (tájnyelvi), foszlány, lafanc (tájnyelvi), condra (tájnyelvi), fracli (tájnyelvi), ringy-rongy
 • törlőrongy, kendő, portörlő, padlórongy
 • roncs, foszlány
 • (pejoratív): kurva (durva), céda, ribanc (durva), utcanő
 • (szleng): ezres, ezerforintos, róka (szleng), rugó (szleng), rugedli (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kitöröl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kínálás

főnév
 • ajánlás, ajánlat, kínálat, kínálgatás, tessékelés, kedveskedés

kapufélfa

főnév
 • kapufa, kapubálvány, kapuszobor, zábé (régies), kapuzábé (régies)

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

időtálló

melléknév
 • maradandó, örök, örökös, halhatatlan, múlhatatlan, sírig tartó, örök érvényű, örök életű, feledhetetlen
 • tartós, elnyűhetetlen, elkoptathatatlan, elpusztíthatatlan, kopásálló, strapabíró (bizalmas), erős

kisolló

melléknév
 • körömolló, körömvágó olló, bőrvágó olló, manikűrolló

könyv

főnév
 • írásmű, könnyű (régies), liber (idegen), béce (tájnyelvi)
 • fóliáns (választékos), kötet
 • kiadvány, olvasmány

tanúsít

ige
 • bizonyít, igazol, tanújelét adja (valaminek), megerősít, alátámaszt, dokumentál, attesztál (régies), bizonyságot tesz (valamiről), tanúságot tesz
 • hitelesít, fémjelez, ellenjegyez, lepecsétel, plombál, zárjelez
 • mutat, kifejez, kinyilvánít, jelét adja, manifesztál (idegen), viseltetik (valami iránt)
 • kifejt

hátráltat

ige
 • késleltet, lassít, elhúz, feltart, feltartóztat, akadályoz, gátol, nehezít, visszavet, visszafog, visszatart, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas), betart (valakinek) (szleng), aggaszt (tájnyelvi), késlel (tájnyelvi), hátráztat (tájnyelvi)

harap

ige
 • eszik, falatozik, bekap (valamit) (bizalmas)
 • mar, csíp
 • (hal): pedz, kap

érzékeny

melléknév
 • érző, kifinomult, finom, ideges (régies), szenzibilis (szaknyelvi)
 • fogékony, hajlamos
 • sérülékeny, beteges, kényes, gyenge, szuszceptíbilis (szaknyelvi)(idegen)
 • finom, gyengéd, jóérzésű
 • sértődékeny, sértődős, sebezhető, mimóza, mimózalelkű, nebáncsvirág, ingerlékeny
 • kényes (valamire)
 • érzelmes, szentimentális, megható, meghatódott
 • érzelgős, szenvelgő
 • fájdalmas, súlyos, húsbavágó, kényes
 • precíziós, pontos

here1

főnév
 • orchis (szaknyelvi), testis (szaknyelvi), hím ivarmirigy (szaknyelvi), bizsu (tréfás), golyó (bizalmas), tojás (bizalmas), mony (tájnyelvi), mogyoró (szleng), zacskó (szleng), tök (durva), tökgolyó (régies)

kötött

melléknév
 • rögzített, meghatározott, szabályozott, korlátozott, megszabott, előírt
 • kemény fedelű (könyv)
 • (talaj): tömör, nehéz, összetapadó szemcséjű

lányos

melléknév
 • nőies
 • pipogya, mulya, puhány, feminin, anyámasszony katonája
 • szűzies, szégyenlős, szemérmes
 • effeminált (idegen)

akkumulátor

főnév
 • áramgyűjtő, akku (bizalmas), tározó

mentőcsónak

főnév
 • mentőladik, mentőhajó

meakulpázik

ige
 • beismer (hibát), vádolja magát, mentegetődzik, védekezik

kiutal

ige
 • juttat, rendelkezésre bocsát, kioszt, ad, odaítél, részesít, nyújt, folyósít, utalványoz

kimagyaráz

ige
 • kifejt, megmagyaráz, meggyőz, tisztáz, tisztába hoz, kiszakterol (tájnyelvi)
 • bizonygat, magyarázkodik

korai

melléknév
 • kora, idő előtti, kiforratlan, meggondolatlan, elhamarkodott, elsietett, hirtelen, időszerűtlen, éretlen
 • hajnali, reggeli, jókori (régies)
 • korán érő, zsenge, primőr
 • régi, ősi, kezdeti, kezdetleges, primitív

marsall

főnév
 • tábornagy

klauzula

főnév
 • záradék, kikötés, feltétel
 • zárómondat, függelék, zárótétel

karzat

főnév
 • galéria, erkély, tribün
 • kórus
 • kakasülő (tréfás)
 • karfa, korlát

kotorászik

ige
 • kutat, kotor, motoz, turkál, keresgél, guberál (bizalmas), kurkál (tájnyelvi)

matring, motring

főnév
 • gombolyag, tekercs, fonalköteg, spulni, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)