időtálló szinonimái

melléknév
 • maradandó, örök, örökös, halhatatlan, múlhatatlan, sírig tartó, örök érvényű, örök életű, feledhetetlen
 • tartós, elnyűhetetlen, elkoptathatatlan, elpusztíthatatlan, kopásálló, strapabíró (bizalmas), erős

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

produkció

főnév
 • előállítás, létrehozás, alkotás
 • mutatvány, előadás, teljesítmény

bent, benn

határozószó
 • idebent, idebenn, odabent, odabenn, belül, belsejében, bévül (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a időtálló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

horribilis

melléknév
 • óriási, roppant nagy, mérhetetlen, tetemes, eget verő, elképesztő, rendkívüli, irdatlan, rettentő, rettenetes, irtózatos, szörnyű, istentelen

hajviselet

főnév
 • frizura, hajzat, haj

gyümölcsöztet

ige
 • hasznosít, felhasznál, kamatoztat, alkalmaz, megforgat (szaknyelvi)

fukarkodik

ige
 • takarékoskodik, fösvénykedik, zsugorgat, zsugoriskodik, fillérez, garasoskodik, krajcároskodik, szűkmarkúskodik, spórol (bizalmas), smucigoskodik (bizalmas), kucorkodik (tájnyelvi), gugerkodik (tájnyelvi)

hűhó

főnév
 • hangoskodás, mulatozás, zaj, lárma, ricsaj, rumli (bizalmas), zenebona, handabandázás, cirkusz, patália, ribillió, zsivaj, zűrzavar, botrány, ramazúri (bizalmas), felfordulás, veszekedés, aréna (szleng), balhé (szleng), zrí (szleng), rikács (régies)
 • felhajtás, cécó (bizalmas), hajcihő (bizalmas), csinnadratta, parádé, fényűzés

jár

ige
 • megy, halad, gyalogol, kutyagol, talpal, sétál, lépdel, baktat, ballag, cammog, ró, korzózik (bizalmas), vonul, tipeg, totyog, kalangyál (tájnyelvi)
 • közlekedik, utazik
 • (valakivel): udvarol, kísérget, lóg (valakivel), lötyög (valakivel), mászkál (valakivel), kurizál (régies), koslat (valaki után), kacsmarog (valakinek) (tájnyelvi) Sz: csapja a szelet (valakinek), beadja a pályázatot (valakinek) (szleng, tréfás)
 • (táncot): rop, lejt
 • működik, üzemel, dolgozik, forog, köröz, kering, cirkulál, funkcionál, szuperál
 • tartózkodik, látogatást tesz, felkeres
 • (valakibe): látogat (iskolát), végez (osztályt)
 • (valami után): keres, kutat, kajtat, futkos
 • (újság): érkezik
 • (idő): telik, múlik, halad, elszáll
 • (hír): terjed, kering
 • (valamihez valami): hozzátartozik
 • (valakinek valami): megillet, dukál, joga van (valamihez)
 • (valamiben): öltözik, visel, hord

romboló II.

főnév
 • csatahajó, hadihajó, cirkáló, torpedóromboló

fellök, föllök

ige
 • feltaszít, feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felborít, felfordít, ledönt, felbillent, fellök, kiborít, kidönt, oldalt dönt, felbök (tájnyelvi), feltaszint (tájnyelvi)

felfázik, fölfázik

ige
 • meghűl, megfázik

dalárda

főnév
 • énekkar, énekegyüttes, kórus, dalegylet, dalosegylet, dalkör (régies), dalosszövetség

felüdül, fölüdül

ige
 • felfrissül, feléled, megújul, regenerálódik, rekreálja magát (szaknyelvi)
 • (régies): felébred, ocsúdik, serken

jellegzetesség

főnév
 • sajátság, ismertetőjel, ismertetőjegy, ismérv, alapvonás, különlegesség
 • specifikum (idegen), karakterisztikum

kedves I.

melléknév
 • kedvenc, kedvelt, szeretett, becses, szerelmetes (régies), tetsző (régies), amábilis (régies)
 • barátságos, szíves, kegyes (régies), nyájas, kies (régies), szívélyes, drágalátos, szeretetre méltó, megnyerő, elragadó, tám (idegen)
 • vonzó, bájos, tetszetős, angyali, aranyos, bájdús, édes, édi, cuki (bizalmas), hercig (bizalmas), tündéri, ennivaló (bizalmas), babica (tájnyelvi)

ládafia

főnév
 • (tájnyelvi): fiók, rekesz

kitúr

ige
 • kiás, kikapar, kikotor, kiváj, kifordít
 • (valahonnan): eltávolít, kiutál, kipiszkál, kiszorít, félreállít, mellőz, kisemmiz, elfűrészel (bizalmas), kifúr (bizalmas), aláteszi a görgőt (valakinek) (szleng), kitesz, kirak, kigolyóz (bizalmas)

ifjúság

főnév
 • fiatalság, fiatalkor, ifjúkor, serdülőkor, kamaszkor, gyerekkor, gyermekkor
 • fiatalok, ifjak

honos I.

melléknév
 • származó, lakó, helybeli, eredeti, valódi, tősgyökeres
 • (régies): szokásos, divatos, divatozó, elterjedt, meggyökerezett

irha

főnév
 • bőr, bunda, prém, szőrme, felhám (szaknyelvi)

kisüzem

főnév
 • kisvállalkozás, manufaktúra (idegen)

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

halott II.

főnév
 • holttest, tetem, hulla, porhüvely, megboldogult, elhunyt
 • dög (szleng)

iszonyú

melléknév
 • iszonyatos, iszonytató (régies), szörnyű, borzalmas, borzasztó, dermesztő, hajmeresztő, vérfagylaló, vérfagyasztó, irtózatos, irtóztató, rettenetes, rémes, félelmetes, ádáz, kegyetlen
 • ocsmány, förtelmes, undorító, undok, utálatos, visszataszító
 • rendkívüli, szokatlan, hatalmas

kitérő II.

főnév
 • mellékút, kerülő út
 • kitérővágány, mellékvágány, kitérőhely, váltó
 • vargabetű
 • kitérés, közbevetés, betét, közbeékelés, mellékcselekmény, közjáték, epizód, kaland, elkalandozás