jótálló szinonimái

melléknév
 • kezes, szavatos, garantáló
 • túsz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alkalmazkodó

melléknév
 • simulékony, hajlékony, rugalmas, flexibilis, összeférhető, engedékeny, készséges, kezes (bizalmas), jámbor, szelíd, kezelhető, konformista (pejoratív), opportunista

terápia

főnév
 • orvoslás, kezelés, gyógykezelés, gyógymód, gyógyítás, kúra
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jótálló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ívelt

melléknév
 • íves, hajlított, hajlott, görbe, görbített
 • boltíves, boltozatos, bolthajtásos

hírlap

főnév
 • újság, napilap, lap, zsurnál (régies), sajtó

helyezett

főnév
 • nyertes, díjazott, jutalmazott

gyötrődik

ige
 • kínlódik, vergődik, emésztődik, eszi magát, emészti magát, marcangolja magát, tépelődik, rágódik, őrlődik, epekedik, évődik (tájnyelvi), ölődik, szenved, kínokat áll ki, aggódik, vesztegeti a lelkét, sínylődik

jelez

ige
 • tudat, jelt ad, hírül ad, bejelent, értesít, beharangoz, mutat, regisztrál, indexel, indikál (szaknyelvi)
 • jósol, jövendöl, prófétál (régies), prognosztizál
 • figyelmeztet, int, sejtet, éreztet, céloz, utal (valamire), vall (valamire), demonstrál
 • elárul, tükröz, érzékeltet, kifejez
 • szemléltet, feltüntet, ábrázol, mutat, jelöl

kényszerű

melléknév
 • erőszakolt, megkövetelt, megszabott, kötelező, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, elengedhetetlen, imperatív (idegen), obligát (idegen)
 • szükséges, szükségszerű, elmaradhatatlan

sugárzik

ige
 • fénylik, ragyog, vakít, tündöklik, csillámlik, villog, világol (régies), világít
 • megnyilvánul, kifejez
 • árad, áraszt, kibocsát, szór, emittál (szaknyelvi)
 • terjed, özönlik, ömlik

föderáció

főnév
 • szövetség, államszövetség, unió
 • szövetkezés

fogoly1

főnév
 • rab, letartóztatott, őrizetes (szaknyelvi), fegyenc, elítélt, árestáns (régies), sittes (szleng), magánzó (szleng), cinkelt (szleng)
 • túsz
 • hadifogoly

együtt

határozószó
 • együttesen, közösen, karöltve, vállvetve, egységesen, együttműködve, váll váll mellett, kéz a kézben, csapatosan, egyetemleg (régies), kollektíve (idegen), in corpore (idegen), szolidárisan, összekapcsolva, összevéve (tájnyelvi), egyesült erővel, egymás mellett, egyszersmind, egyszerre, szimultán, egyben (régies), egyvestében (tájnyelvi), édes kettesben

fűrészel

főnév
 • darabol, elmetsz, elvág, hasogat
 • (bizalmas): hegedül, nyaggat (hegedűt)
 • (bizalmas): horkol, hortyog
 • áskálódik, fúr, furkál
 • (szleng): közösül

keresztülnéz

ige
 • áttekint, átnéz
 • semmibe vesz, mellőz, levegőnek néz (valakire)

kilép

ige
 • előrelép, előlép
 • kiválik, elkülönül, különválik, elszakad, előáll (régies)
 • kiszáll, kiugrik, abbahagy, felhagy (valamivel), otthagy, elmegy, felmond, kiválik, visszatáncol
 • leveti a csuhát, kiugrik (papi rendből) (bizalmas)
 • elindul, nekiindul
 • siet, gyorsan halad, lépéseit meggyorsítja
 • (kilép a medréből): kiárad, elönt, kiönt, eláraszt, elnyel, elborít, elmerít, túlfolyik

lobogtat

ige
 • lenget, lebegtet, lebbeget (tájnyelvi), löbögtet (tájnyelvi), luhajgat (tájnyelvi)
 • (régies): forgat, ráz, szédelget

közfelfogás

főnév
 • közvélemény, közerkölcs, általános vélemény

jóváír

ige
 • elismer, beszámít, betud

kastély

főnév
 • palota, vár, várkastély, várlak (régies), váracs (régies), úrlak (régies), lakomány (tájnyelvi), udvarház (régies), kúria
 • villa

követel

ige
 • parancsol, megkíván, igényel, elvár, sürget, igényt tart, jogot tart (valamire), vindikál (idegen), kikényszerít, kierőszakol (valamitől)

kaláka

főnév
 • (tájnyelvi): munkaközösség
 • munkacsapat, bijak (tájnyelvi)
 • (régies): közmunka
 • táncmulatság, vigalom
 • ajándék
 • (tájnyelvi): bevádolás

hóbortos

melléknév
 • szeszélyes, kiszámíthatatlan, bolondos, bogaras, zsizsikes (szleng), hangyás (szleng), kerge, rigolyás, mániákus, huzatos (szleng), kelekótya, dilinyós (bizalmas), raplis (bizalmas), habókos (tájnyelvi), hőbörgős (tájnyelvi), gaborgyás (tájnyelvi), fuzsitos (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), csajbókos (tájnyelvi), taszított eszű (régies) Sz: hiányzik egy kereke; nincs ki a négy kereke; meg van húzatva

kéjnő

főnév
 • kéjhölgy (régies), kurtizán (választékos), hetéra (választékos), utcanő, ágyas, metresz, félvilági nő (választékos), prostituált, prosti (szleng), luvnya (szleng), sarkangyal (tréfás), valutapillangó (tréfás), presszótündér (tréfás), rosszlány (szleng), örömlány, perdita (régies), kokott (régies), szajha, ringyó (durva), ribanc (durva), riherongy (tájnyelvi), kurva (durva), lotyó (durva), cafka (szleng), céda, szotyka (tájnyelvi), rima (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi)

középkori

melléknév
 • medievális (szaknyelvi)
 • (pejoratív): durva, erőszakos, kegyetlen