tambur szinonimái

főnév
 • nagydob, dob
 • (régies): dobos
 • (szaknyelvi): kötéldob, kerékdob
 • (szaknyelvi): kupoladob

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dőzsöl

ige
 • tivornyázik, tobzódik, dorbézol, dombéroz (régies), korhelykedik, részegeskedik, mulat, mulatozik, dáridóz, dáridózik, éjszakázik, züllik, lumpol (bizalmas), lakmározik, kirúg a hámból
 • dúskál (valamiben), dúslakodik (valamiben) (választékos), bővelkedik (valamiben), tejben-vajban fürdik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tambur szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szörny

főnév
 • szörnyeteg, monstrum, rém, rémség, torzalak, mumus

szakadék

főnév
 • meredély (választékos), hasadék, hasadás, mélység, mélyedés, meredek, horhos (tájnyelvi)
 • völgyszoros, völgyzug, kanyon, völgykatlan
 • vízmosás, szurdok, szoros
 • űr, hiány, megsemmisülés
 • romlás, bukás, pusztulás, örvény (régies)
 • ellentét, különbség, nézeteltérés
 • (régies): hulladék, foszlány, pőszlék (tájnyelvi), foncsika (tájnyelvi)

strandfürdő

főnév
 • strand, fürdő, uszoda

ringatódzik, ringató

ige
 • hintázik, ringatja magát, ring, himbálódzik, himbálózik

tagállam

főnév
 • tagország, szövetségi állam
 • kanton (idegen)

teremtő II.

főnév
 • Isten, Örökkévaló, Mindenható, Alkotó, Seregek ura (választékos), Úr
 • Úristen, Gondviselő, Atya, Mennyei Atya, Atyaisten, Atyaúristen

postáz

ige
 • felad, postára ad, elküld, bedob, átutal, utalványoz
 • eljuttat, expediál

pitymallik

ige
 • világosodik, hajnallik, hajnalodik, fölvirrad, virrad, dereng, nappallik, hasad, pirkad

mellőz

ige
 • mulaszt, elmellőz, elhanyagol, hanyagol, elhallgat, eltekint, felhagy, tartózkodik, kitér, őrizkedik
 • elutasít, elhárít, figyelmen kívül hagy, átsiklik (valamin), fumigál, ad acta tesz, ignorál (idegen), visszautasít, negligál (idegen), megtagad, bojkottál, kerül, hatálytalanít, érvénytelenít
 • félretesz, talonba tesz, elnéz valaki feje fölött, keresztülnéz (valakin), félreállít, félretol, levált, kirúg (bizalmas), kizár, kihagy, háttérbe szorít, eltávolít, elbocsát
 • semmibe vesz, átnéz (valakin), kicsinyel, levegőnek néz

púpos

melléknév
 • kidudorodó, kidomborodó, puklis, dagadt, dombos, durcos (tájnyelvi)
 • görnyedt, hajlott, görbe, göcsöre (tájnyelvi)

teszt

főnév
 • próba
 • dolgozat, írásbeli feladat, írásbeli

trezor

főnév
 • páncélszekrény, széf (bizalmas), mackó (szleng)

hullócsillag

főnév
 • meteor, meteorit, tűzgömb, bolida (régies), futócsillag (tájnyelvi)

végtelen I.

melléknév
 • végetlen, vég nélküli, véghetetlen, végeláthatatlan, beláthatatlan, határtalan, korlátlan, parttalan, végeérhetetlen, elláthatatlan, végéremehetetlen (tájnyelvi)
 • folytonos, örök, örökkévaló, halhatatlan, elmúlhatatlan, szüntelen, megszakítás nélküli, szűnni nem akaró
 • nagyfokú, rendkívüli, nagy
 • feneketlen, mélységes, kiapadhatatlan, kimeríthetetlen, felmérhetetlen, mély, kifogyhatatlan, számtalan, tömérdek, tengernyi, gigászi, irdatlan

tan

főnév
 • tétel, tantétel, dogma, doktrína (választékos)
 • elmélet, tanítás, tudomány

szótag

főnév
 • szillaba (szaknyelvi)

tejszín

főnév
 • krém, tej föle, tejeleje

vázlatos

melléknév
 • kivonatos, tömör, nyers, sematikus, elnagyolt, hevenyészett, hozzávetőleges, megközelítő, kidolgozatlan, kezdetleges (pejoratív)

tapogató

főnév
 • csáp, tapogatószerv (szaknyelvi), antenna (szaknyelvi), érzőcsáp, érzőszarv (régies), tapintyú (régies)

szalvéta

főnév
 • asztalkendő, papírszalvéta, szervéta (tájnyelvi)

téma

főnév
 • mondanivaló, tárgy, tartalom, cselekmény, anyag, témakör
 • dallam (szaknyelvi)
 • ötlet, gondolat, alapgondolat, alapeszme, motívum, elgondolás

végkövetkeztetés

főnév
 • konklúzió, végeredmény, zárótétel