hegyi szinonimái

melléknév
 • hegyvidéki, montán (idegen), alpesi, havasi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

traumatológia

főnév
 • baleseti sebészet, sebészet

gerezd

főnév
 • cikk, cikkely, csúcsa (tájnyelvi)
 • szelet, karéj, darab
 • szőlőfürt, biling (tájnyelvi)
 • (régies): rovátolás, barázdálás, völgyelés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hegyi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harcmozdulat

főnév
 • hadművelet, operáció (szaknyelvi)

geokémia

főnév
 • (szaknyelvi): földvegytan

függővasút

főnév
 • drótkötélpálya, függőpálya, sodronykötélpálya, drótkötélvasút, lebegővasút, lebegő, libegő (tájnyelvi), lanovka (idegen), sikló

felsülés, fölsülés

főnév
 • kudarc, szégyen, megszégyenülés, csalódás, bukás, balsiker, vereség, blama (idegen), blamázs, baklövés, baki (bizalmas), leégés (bizalmas), csőd, fiaskó, égés (szleng), szívás (szleng), lebőgés (szleng)

hatványkitevő

főnév
 • hatvány, kitevő, exponens (szaknyelvi)

hőskor

főnév
 • fénykor, aranykor

púpos

melléknév
 • kidudorodó, kidomborodó, puklis, dagadt, dombos, durcos (tájnyelvi)
 • görnyedt, hajlott, görbe, göcsöre (tájnyelvi)

eszménykép

főnév
 • példakép, ideál, eszmény, mintakép, tökéletesség, tökély, remeke (valaminek), netovábbja (valaminek)

erőátvitel

főnév
 • erőátadás, energiaátvitel

centrifugál

ige
 • kiröpít, kipörget, pörget
 • kifacsar, kicsavar, víztelenít

falióra

főnév
 • ingaóra, kakukkos óra

icipici

melléknév
 • piciny, picike, picuri, picinkó, parányi, pirinyó, csöppnyi, pöttöm, incifinci, pindurka, pinduri, mini (bizalmas), apró, apró-cseprő, apróka, aprócska, kicsi, kicsike, kisded, szikrányi, mákszemnyi, liliputi

iszapos

melléknév
 • sáros, mocsaras, süppedős, felázott, sankos (tájnyelvi), ingoványos (régies)
 • szennyezett, szennyes, piszkos, zavaros, felkavarodott

korántsem

határozószó
 • semmiképpen, egyáltalán nem, legkevésbé sem, közel sem, megközelítőleg sem, csöppet sem

kevésbé

határozószó
 • kisebb mértékben, kisebb fokban, nem annyira

héja

főnév
 • ölyv, galambászölyv, kánya (tájnyelvi), hejjő (tájnyelvi), hejjó (tájnyelvi), kerra (tájnyelvi), kurheja (tájnyelvi)

hányattatás

főnév
 • viszontagság, megpróbáltatás, hányódás, sodródás, kálvária, bolyongás, odisszea (választékos)
 • nyomorúság, szenvedés, gyötrődés, ínség, nélkülözés, szükség, katasztrófa, romlás, tortúra, csapás

hóhér

főnév
 • bakó, ítélet-végrehajtó, pribék, poroszló (régies), vesztő (régies), hengér (tájnyelvi), csigázó (régies), fejvevő (régies)
 • gyilkos, kínzó, vérengző, briganti

kerülő I.

melléknév
 • kitérő, kanyargós
 • elodázó, kerülgető, köntörfalazó, terjengős, körülményes, mellébeszélő, nyakatekert, komplikált, szövevényes

hév I.

főnév
 • (választékos): forróság, meleg, hőség, hő, tűz
 • láz, felindultság, szenvedélyesség, szenvedély, hevület, lelkesedés, elragadtatás, gerjedelem, elán, pátosz, temperamentum, vehemencia, energia, hajtóerő, igyekezet, lendület, buzgalom, odaadás, buzgóság, munkakedv
 • düh, harag, méreg, idegesség, nyugtalanság

glória

főnév
 • dicsfény, fénykoszorú, fénykör, sugárkorona, nimbusz, aureola (szaknyelvi)
 • dicsőség

horpad

ige
 • belapul, bemélyed, benyomódik, horvad (tájnyelvi), torpad (tájnyelvi), tojpad (tájnyelvi)

kettesével

ragos főnév
 • párosával, páronként, párjával, kettenként, ketten-ketten