melltű szinonimái

főnév
 • bross, brosstű, mellcsat, dísztű, kitűző
 • fibula (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felfed, fölfed

ige
 • kitakar, elétár, megmutat, látni enged, napvilágra hoz, feltár, lerántja a leplet (valamiről), leleplez, szellőztet, elárul, elmond, exponál (idegen), revelál (idegen), felplankol (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)
 • megfejt, megold, kibogoz, fényt derít (valamire), megmagyaráz, tisztáz

cirógat

ige
 • simogat, simít, dédelget, ölelget, csókolgat, becéz, becézget, hízeleg, kedveskedik, babusgat, ajnároz, csiklandoz, édelg (régies), gegyeréz (tájnyelvi), gedél (tájnyelvi), cirókál (tájnyelvi), bábosgat (tájnyelvi), cirógál (tájnyelvi), csecserél (tájnyelvi), marizsgál (tájnyelvi), mojáz (tájnyelvi), gazsulíroz (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a melltű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megsérül

ige
 • megsebesül
 • károsul, megrongálódik, tönkremegy

magaviselet

főnév
 • magatartás, magaviselés (régies), viselkedés, viselkedésmód, élésmód (régies), attitűd, habitus, modor, fellépés, közeledés, közeledésmód, hozzáállás, viszonyulás

likvidál

ige
 • felszámol, feloszlat, megszüntet
 • kivégez, megöl, meggyilkol, elintéz, elpaterol (szleng), megsemmisít, kicsinál (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva), kivon a forgalomból (szleng), eltesz láb alól, félretesz az útból (szleng)

kutyatej

főnév
 • pitypang, gyermekláncfű, ebfű, ebtej, fűtej, tejesfű, szamártej, szettyin, ebkapor (régies), dudva (régies)

megvalósíthatatlan

melléknév
 • kivihetetlen, keresztülvihetetlen, elképzelhetetlen, utópisztikus, lehetetlen, illuzórikus, impraktikábilis (idegen), elérhetetlen, halva született, életképtelen, irreális, képtelen

motel

főnév
 • szálló, autósszálló, panzió, penzió, fogadó, vendégfogadó
 • szálloda, hotel

klikk

főnév
 • érdekszövetség, érdekszövetkezet, érdekcsoport, érdekcsoportosulás, társaság, kotéria (régies)

kitanult

melléknév
 • okos, tapasztalt, művelt, szakképzett, iskolázott, pallérozott, felkészült
 • (pejoratív): ravasz, agyafúrt, huncut, minden hájjal megkent, rafinált

helyettes I.

melléknév
 • helyettesítő, kisegítő, megbízott, meghatalmazott

korántsem

határozószó
 • semmiképpen, egyáltalán nem, legkevésbé sem, közel sem, megközelítőleg sem, csöppet sem

mustrál

ige
 • nézeget, szemügyre vesz, vizsgálgat, szemlél, számba vesz
 • végignéz, végigmér
 • (tájnyelvi): elver, megver
 • kordában tart

nősül

ige
 • házasodik, házasságot köt, feleségesedik (tájnyelvi), nőszik (régies)

csomópont

főnév
 • gócpont, központ, útkereszteződés, kereszteződés, találkozási hely, elágazás (úté), metszéspont

ráadás

főnév
 • feladás, felsegítés, ráhúzás (bizalmas)
 • többlet, extra, pótlás, hozzátétel, megtoldás, megtetézés, kiegészítés, megszaporítás, növelés, hozzátevés, cók (régies), toldalékadomány (régies), szerzék (régies), nyomaték (régies)
 • ismétlés, újrázás, repeta (bizalmas)

ösztön

főnév
 • instinktus (idegen)
 • indíttatás, késztetés, motiváció
 • sugallat, sejtelem, sejtés, megérzés, intuíció, spuri (szleng)
 • (régies): ösztönzés, ösztönző erő
 • (tájnyelvi): ösztöke, karó, pálca

méltatlan

melléknév
 • méltánytalan, érdemtelen, szégyenteljes, rossz, alkalmatlan, értéktelen, nemtelen (régies), inkorrekt
 • megszégyenítő, lealacsonyító, degradáló (idegen), derogáló, szégyent hozó, méltóságon aluli, rangon aluli
 • igazságtalan, kifogásolható, tisztességtelen

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

minimális

melléknév
 • legkisebb, legkevesebb, legcsekélyebb, legalsó, legalacsonyabb
 • csekély
 • elenyésző, lényegtelen

összemér

ige
 • összehasonlít, összevet, egybevet

méregfog

főnév
 • fullánk

málna

főnév
 • Boldogasszony csipkéje (tájnyelvi), csipkefa, himpér (tájnyelvi), lyukasszeder (tájnyelvi)

molekulasúly

főnév
 • mólsúly

összeveszít

ige
 • összeugraszt, szembeállít, együveszeszt (tájnyelvi)