jövetel szinonimái

főnév
 • jövés, jövet, érkezés, közeledés
 • ádvent, úrjövetel (régies)
 • (tájnyelvi): jövő, jövendő, jövetelő (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kevéssé

határozószó
 • kismértékben, alig, nemigen, kissé, kicsit, tartózkodva, óvakodva, némiképpen, némileg, valamicskét, kicsidig (tájnyelvi)

összevet

ige
 • egybevet, hasonlít, összemér
 • azonosít
 • (régies): összesodor, összehoz
 • összegyűjt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jövetel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

izraelita

melléknév, főnév
 • zsidó, héber, mozaista, mozaita, Mózes-vallású, rabbinikus (szaknyelvi)
 • izraeli

hites II.

főnév
 • (régies): hitestárs (régies), hitvestárs, házastárs, pár, hitves

hentes

főnév
 • húsárus, húsos (bizalmas), böllér
 • mészáros
 • (szleng): sebész
 • katonaorvos
 • (szleng): tömeggyilkos

gyűjtő

főnév
 • műgyűjtő
 • iratgyűjtő, dosszié
 • (bizalmas): gyűjtőfogház, fogda

jelzőszám

főnév
 • (szaknyelvi): mutatószám, mérőszám, viszonyszám, index, indikátor (szaknyelvi), paraméter (szaknyelvi)

képzavar

főnév
 • katakrézis (szaknyelvi)

suszter

főnév
 • cipész, varga (régies), csizmadia (régies), foltozóvarga, csiszli (tájnyelvi), cipős (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kontár, pancser (szleng)

földrész

főnév
 • kontinens, világrész, földség (régies)
 • telek, szántó, szántóföld

fokozat

főnév
 • mérték, árnyalat, fok, szakasz, stádium, szint, lépcső
 • rang, beosztás, grádus (régies), cím, kategória, osztály, csoport

éjjel I.

határozószó
 • éjszaka, éjnek idején, éjnek évadján, éjszakának idején, gyertyavilágnál (régies), éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éjes-éjszaka (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

füzér

főnév
 • koszorú, fonás, fonat, lánc, sor, girland, fentő (tájnyelvi)
 • nendszu (idegen), olvasó, rózsafüzér

kerülő I.

melléknév
 • kitérő, kanyargós
 • elodázó, kerülgető, köntörfalazó, terjengős, körülményes, mellébeszélő, nyakatekert, komplikált, szövevényes

kiment

ige
 • megment, kiszabadít, megszöktet, kihoz (bizalmas), kiragad, kitép, kihúz, kiránt, kiold, kivált, megléptet (szleng)
 • menteget, felment, felold, elnéz, kibeszél (régies), exkuzál (idegen)
 • mentesít, tisztáz, igazol

lop

ige
 • csen, eltulajdonít, dézsmál, szerez, kerít, újít (szleng), oroz, rajzol (szleng), csór (szleng), csakliz (szleng), megcsap (szleng), meglovasít (szleng), lenyúl (szleng), megfúj (szleng), trombitának néz (tréfás), ötön vesz, bugáz (szleng), szajréz (szleng), zabrál (szleng) Sz: akkor vette, mikor senki se volt a boltban; cigányosan vesz; éjszaka virrad neki (tájnyelvi); előbb találta meg, mint más elvesztette; gazt vet rá; ingyen veszi; Isten adta neki, mikor a becsületes emberek aludtak; könnyen lett gazdája; más szekrényére szokott; nincsen veszi a semmin adottat; ötön vette; ott is talál, ahol senki se vesztett el valamit; ott is arat, ahol nem vetett; ragad a keze; pártját fogja; pénz nélkül vásárol; ragadós a keze, mint a lép; tíz körmön szerezte
 • (pénzt): sikkaszt, rabol, foszt, csillent (tájnyelvi), csóreszol (szleng)
 • (szellemi terméket): plagizál, plágiumot követ el, ollóz, kiollóz (bizalmas), lekoppint (szleng)

köznép

főnév
 • nép, plebs (pejoratív), harmadik rend (régies), alrend (régies)

juhász

főnév
 • juhpásztor, birkapásztor, ihász (tájnyelvi), baromőr (tájnyelvi), bacsó (tájnyelvi), bacsa (régies), csobán (tájnyelvi), pakulár (tájnyelvi), purzás (régies), bács (tájnyelvi)

ív

főnév
 • görbület, görbe, kanyarulat, kanyar, bógni (szaknyelvi)
 • boltív, boltozat, bolthajtás, árkád
 • ívpapír, árkus (régies)
 • kötőív (szaknyelvi), ligatúra (szaknyelvi)
 • lista, jegyzék, névsor
 • jelenléti ív
 • űrlap, nyomtatvány

kaucsuk

főnév
 • nyersgumi, gumi, ruggyanta, guttapercha (idegen)
 • mézga (régies)

közbenjár

ige
 • szót emel, segít, támogat, pártfogol, protezsál, véd, síkraszáll (valamiért), segédkezik, felkarol, előmozdít

kamasz

főnév
 • serdülő, tizenéves, tinédzser, tini (bizalmas)
 • ifjú, süvölvény, siheder, suhanc, süldő legény, lakli, surján (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), surgyé (tájnyelvi), sulincár (régies)
 • kamaszlány, bakfis
 • (jelzőként): serdülőkorú

hold2

főnév
 • hód (tájnyelvi), ekealja (tájnyelvi)

kelmefestő

főnév
 • ruhafestő

közjó

főnév
 • közérdek, országhaszna, jólét, haza üdve (választékos)