kikiált szinonimái

ige
 • kiszól, kikiabál, kikurjant, kiordít, kiüvölt, kilármáz
 • (árverésen): kihirdet, bemutat, elárverez
 • bejelent, kihirdet, közread, köztudomásra juttat, közhírré tesz, kidobol, kinyilvánít, érvénybe léptet, proklamál (idegen)
 • ráfog, híresztel, szétkürtöl, dobra ver, fűnek-fának elmond, felharangoz (tájnyelvi)
 • rágalmaz, hírbe hoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemrebbenés

főnév
 • hunyorgás, pislogás, pislantás

csónakház

főnév
 • csónaktároló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kikiált szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiagyal

ige
 • kieszel, kitalál, kitervez, kohol, kifőz, kigondol, kisüt, kifundál, elgondol, kiokoskodik, kiötöl, kiókumlál (bizalmas), kimódol, kispekulál (bizalmas), elképzel, tervez, fejébe vesz

jelenkor

főnév
 • ma, jelen, napjaink

iszappakolás

főnév
 • gyógypakolás

hold1

főnév
 • holdkorong, holdtányér, holdsarló, istenkalácsa (tájnyelvi)
 • holdvilág, holdfény, holdsugár
 • mellékbolygó
 • mesterséges bolygó, műbolygó, műhold, mesterséges hold, szatellit (idegen), szputnyik
 • (régies): holdhónap
 • (lovon): hóka, csillag, fehér folt

kifogy

ige
 • elfogy, kiapad, kikopik (valamiből), elkel, kimelled (tájnyelvi)
 • kimerül, kiürül, kiszárad

kockázat

főnév
 • veszély, veszedelem, rizikó, vakmerőség, tét, reszkír (szleng)

szőlőlugas

főnév
 • boráglugas (régies)

hála

főnév
 • köszönet, viszonzás
 • lekötelezettség, háládatosság, hálaadás, hálálkodás

habozás

főnév
 • tétovázás, ingadozás, bizonytalankodás, határozatlanság, hezitálás, vacilláció (régies), tanácstalanság, akadozás
 • félénkség, bátortalanság

elvegyül

ige
 • elkeveredik, összekeveredik, beolvad, elelegyedik (tájnyelvi), összevegyül, belevegyül (valamibe), belevész, felszívódik (szleng)

harapós

melléknév
 • vad, hamis
 • (bizalmas): ingerlékeny, dühös, haragos, mérges, rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, zsörtölődő, veszekedős, kötekedő, barátságtalan, tüskés, szúrós, agresszív, epés

konföderáció

főnév
 • szövetség, liga, államszövetség

közkívánat

főnév
 • közóhaj, közakarat

megsejt

ige
 • megjövendöl, megálmodik, megjósol, megérez, gyanít, megsejdít, kiszimatol, gyanút fog, kifürkész, kikövetkeztet
 • észrevesz, meglát, megneszel, kiszimatol, megszagol, szagot fog, megorront, megtapasztal, megtud Sz: szelét veszi; nyomát veszi; ha nem látta is magát, neszét veszi

lovarda

főnév
 • porond, manézs (idegen), hippodrom (idegen)

kikötő

főnév
 • kikötőhely, kikötőváros, rév, hajórév, révhely, tengeröböl, hajóállomás, horgonyzóhely, rakpart, rakodópart, kirakodóállomás, kirakodóhely, kiszálló (régies), móló, dokk, stég
 • repülőtér, reptér
 • menedék, enyhely (régies), búvóhely
 • nyugalom, béke

kezdődik

ige
 • kel, indul, nyílik, támad, kezdetét veszi, elkezdődik, megkezdődik, beáll, beköszönt, születik, felmerül, ered, fakad, kiindul, kezdekedik (tájnyelvi)

kitapasztal

ige
 • megismer, megtud, kikísérletez, kipróbál, kiismer
 • kikémlel, kipuhatol, kiderít, kitudakol, utánajár, végére jár, kiszaglász (bizalmas), kiszimatol (bizalmas), felkutat, kisüt, kitapaszt (tájnyelvi)

libegő

főnév
 • drótkötélpálya, sílift, széklift
 • függővasút

kínrím

főnév
 • verselmény (pejoratív), rímelvény (pejoratív), mesterkélt rím, klapancia (régies)

jogosulatlan

melléknév
 • illetéktelen, jogtalan, kalóz-
 • törvénytelen, megalapozatlan, indokolatlan, megokolatlan, alkotmányellenes, igazságtalan, motiválatlan, illegitim (idegen)(idegen)

kivéd

ige
 • elhárít, felfog, paríroz (régies), meghiúsít, feltartóztat, leszerel, megfékez, visszaver, megakadályoz, elkerül (valamit), útját állja (valaminek), hatástalanít

lomtár

főnév
 • kamra, szerszámkamra, kamara (tájnyelvi), sufni (bizalmas), fülke, kacattár (bizalmas), cajgram (tájnyelvi), csetres (tájnyelvi), limbus (idegen), rumpelkammer (idegen)
 • (szleng): szertár, romtár (szleng)