jelenkor szinonimái

főnév
 • ma, jelen, napjaink

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zöldcsütörtök

főnév
 • nagycsütörtök

fénykor

főnév
 • virágkor, aranykor, hőskor, virágzás, kiteljesedés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jelenkor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

irattartó

főnév
 • iratgyűjtő, iratrendező, levélrendező, dosszié, mappa

hetenként

főnév
 • hetente, hétről hétre

hazaenged

ige
 • hazabocsát, hazaereszt, elenged
 • hazaküld

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

izzik

ige
 • parázslik, parázsol (régies), piroslik, hevül, forrósodik, tüzesedik

kecses

melléknév
 • bájos, könnyed, finom, kifinomult, sikkes, törékeny, légies, filigrán, szilfid (régies), gracilis (idegen), graciőz (idegen), ékes (tájnyelvi), kecsteli (régies)

söntés

főnév
 • italbolt, kocsma, italmérés, csapszék, kricsmi (szleng), ivó (régies)
 • söröző, sörház (régies), sörcsarnok, sörbár
 • italpult, pult, kármentő (régies)

fokoz

ige
 • növel, emel, tetéz, súlyosbít, felerősít, erősít, felcsigáz
 • nagyobbít, sokszoroz, gyarapít, hatványoz, öregbít

filmsztár

főnév
 • filmcsillag, mozicsillag, mozisztár, filmnagyság

egy-egy

számnév
 • egynéhány, egyik-másik, olyik (választékos), egyik-egyik (tájnyelvi)

freskó

főnév
 • falfestmény, mennyezetfestmény

kenyérmorzsa

főnév
 • kenyérmorzsalék, kenyérzsurma, prézli, darabuca (tájnyelvi), hulladék

kifürkészhetetlen

melléknév
 • rejtélyes, sejtelmes, megfejthetetlen, kipuhatolhatatlan, titokzatos, felfoghatatlan, kideríthetetlen, felderíthetetlen, obskúrus (régies), rejtelmes, enigmatikus (idegen), talányos, megmagyarázhatatlan, érthetetlen, tisztázhatatlan, kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan

letesz

ige
 • lehelyez, lerak, lemálház, elhelyez, lefektet, (járműről) leszállít
 • (ruhát, cipőt): levesz, levet, lehúz, letol
 • (összeget): lefizet, kifizet, megfizet, letétbe helyez, brennöl (idegen), deponál (szaknyelvi), lepenget (szleng), leszurkol (bizalmas)
 • (valamit valahol, valahová): otthagy, lead
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), felhagy (valamivel)
 • lead (tisztséget)(valamihez)
 • (vizsgát, próbát): kiáll, teljesít
 • (esküt): elmond
 • (tájnyelvi): tisztségéből elmozdít, elbocsát, meneszt, levált, felvált, lecserél (bizalmas), kicserél, elcsap, kirak, kitesz, destituál (idegen)
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), letol (bizalmas), leszurkol (szleng), összeszid, megszid
 • (tájnyelvi): írásba foglal, írásba fektet, írásba ad

kötekedik

ige
 • akadékoskodik, gáncsoskodik, okvetetlenkedik, bakafántoskodik, kötözködik, huzakodik, kellemetlenkedik, szurkálódik, szurkapiszkál, beleköt (valakibe), ingerkedik, civakodik, hepciáskodik (bizalmas), kekeckedik (szleng), aggatózik (tájnyelvi), kötődik
 • évődik, incselkedik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi) Sz: megmarná még a veszett kutyát is, kutyatejen nevelkedett, mindenkibe belekapcáskodik (valakivel)

jelentkezés

főnév
 • ajánlkozás, benevezés, ígérkezés, vállalkozás, pályázat, kínálkozás
 • megjelenés, előfordulás, fölmerülés, fölbukkanás, mutatkozás, eljövetel
 • bemutatkozás, prezentáció (idegen)

ipa

főnév
 • (régies): após, kedvesapa (tájnyelvi)

kapadohány

ige
 • királynédohány, parasztdohány, pimaszdohány

könyvel

ige
 • bevezet, iktat

jómódú

melléknév
 • tehetős, módos, gazdag, pénzes, vagyonos, jól szituált, sikeres, potens (régies), zsíros (bizalmas), bírhatós (tájnyelvi), van mit a tejbe aprítania

hígul

ige
 • ritkul, gyérül, lazul, oldódik, oszlik, folyósodik (régies)

karom

főnév
 • köröm
 • horog

körző

főnév
 • cirkalom (régies), cirkli (tájnyelvi)