szőlőlugas szinonimái

főnév
 • boráglugas (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

derékszög

főnév
 • vinkli (bizalmas)

oltás1

főnév
 • csillapítás, enyhítés, locsolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szőlőlugas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szikes

melléknév
 • (talaj): sziksós, sós, cserjeges (tájnyelvi)

söntés

főnév
 • italbolt, kocsma, italmérés, csapszék, kricsmi (szleng), ivó (régies)
 • söröző, sörház (régies), sörcsarnok, sörbár
 • italpult, pult, kármentő (régies)

siet

ige
 • igyekszik, iparkodik, törtet, tüsténkedik, csipkedi magát (bizalmas)
 • (pejoratív): kapkod, elhamarkodik
 • szalad, rohan, fut, száguld, kilép, repül, szedi a lábát, lohol, nyargal, trappol (bizalmas), teker (szleng), tűz (szleng), tép (szleng), húz (szleng), söpör (szleng), pucol (szleng), sprintel (szleng), spurizik (szleng), iszkol, kotrecel (tájnyelvi) Sz: szikrázik a patkó; alig látni a lábát; mintha levelet vinne

regényíró

főnév
 • író, szépíró, románíró (régies), románköltő (régies)

szokott

melléknév
 • szokásos, megszokott, szokványos, szokásszerű, közönséges, mindennapos, mindennapi, rendes, bevett

tát

ige
 • kitát, eltát, kinyit, nyit

perzsa II.

főnév
 • perzsaszőnyeg
 • perzsabunda

patthelyzet

főnév
 • patt, holtverseny, döntetlen

megsavanyodik

ige
 • megecetesedik
 • megromlik, megcsámporodik (tájnyelvi), megbuggyanik (tájnyelvi), megnyarasodik (tájnyelvi)

politikus I.

melléknév
 • diplomatikus, körültekintő, óvatos, előrelátó, meggondolt, elővigyázatos
 • fortélyos, ravasz, agyafúrt, furfangos, körmönfont, csalafinta Sz: ellenségének is köszön

tekercselés

főnév
 • orsózás, csévélés
 • gombolyítás, motollálás

tompít

ige
 • koptat, csorbít, butít (régies)
 • mérsékel, csillapít, enyhít, csökkent, visszafog, gyengít, élét veszi
 • (hangot): halkít, csendesít, gyengít

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

zárkózott

melléknév
 • tartózkodó, visszahúzódó, elhúzódó, magának való, nem barátkozó, emberkerülő, bizalmatlan, megközelíthetetlen, mufurc, aszociális (szaknyelvi), mizantróp, társaságkerülő, introvertált (idegen), elszigetelődő, hallgatag, kimért, bátortalan

válfaj

főnév
 • változat, féleség, fajta, műfaj, variáns, alfaj, alfajta
 • típus, jelleg, nem

szörnyeteg

főnév
 • szörny, rém, monstrum, ijesztet (tájnyelvi), szörnyeg (tájnyelvi)
 • vadállat, fenevad, bestia, barbár, barom (durva)
 • hárpia

szétszed

ige
 • széjjelszed, szétbont, széjjelbont, szétkap (bizalmas), szétválaszt, megbont, szétszerel, széjjelszerel, demontál (régies), szétboncol
 • megbírál, ledorongol (bizalmas), ízekre szed, kiveséz, kizsigerel (bizalmas)

tangó

főnév
 • (szleng): ócskapiac, bolhapiac, zsibvásár

vadszőlő

főnév
 • boncszőlő, borostyánszőlő

szükséghelyzet

főnév
 • kényszerhelyzet, szükségállapot
 • válság, krízis, kutyaszorító, vészhelyet

statiszta

főnév
 • segédszínész, mellékszereplő, figuráns (régies)

tárgyeset

főnév
 • accusativus (szaknyelvi)

valamerre

határozószó
 • valahova
 • valahol