kiadatlan szinonimái

melléknév
 • ki nem nyomtatott, kéziratos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mániákus

melléknév
 • megszállott, elvakult, vakbuzgó, vakhitű (régies), elvakított, fanatikus, őrült
 • hóbortos, bogaras, mániás, rigolyás, szeszélyes, különc, dilis, dilinós (bizalmas), háklis (bizalmas), raplis (bizalmas), hangyás (szleng), habókos (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi)

tojássárgája

főnév
 • sárgája, tojásszéke (tájnyelvi), tojássárga (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiadatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

képeslap

főnév
 • anziksz (régies), művészlap, üdvözlőlap, képes levelezőlap
 • magazin, képes folyóirat

írástudatlan

főnév, melléknév
 • analfabéta, írni-olvasni nem tudó, iskolázatlan
 • tanulatlan, műveletlen, képzetlen, pallérozatlan, kulturálatlan

ím

módosítószó
 • lám, nos

helytáll

ige
 • kitart, küzd, megállja a helyét, állja a sarat, kiállja a próbát, elvisel, elbír, kitesz magáért, bírja idegekkel, bírja cérnával (szleng) Sz: lyukra áll; ember a gáton
 • jótáll, felel, kezeskedik, kiáll (valakiért)
 • megfelel a valóságnak

készlet

főnév
 • állomány, árukészlet, raktárkészlet, választék, gyűjtemény, anyaggyűjtemény, tárház, mintagyűjtemény, mintakollekció, repertoár (idegen), provízió (szaknyelvi)
 • garnitúra, felszerelés, szerviz, szett, eszköztár, kollekció, szerszámkészlet, berendezés, széria, sor, készség (régies)
 • tartalék, fedezet, felgyülemlés, felszaporodás, felhalmozás

kiserked

ige
 • (vér): kiserken, szivárog, kiszivárog
 • kinő, kiütközik, megjelenik

szigorúan

határozószó
 • keményen, zordul, zordan, mereven, ridegen

gyomroz

ige
 • gyúr, gyömöszöl, dögönyöz, gyűr, nyomkod, gyömröz (tájnyelvi)
 • (szleng): zaklat

gyakorlat

főnév
 • elsajátítás, gyakorlás, tanulás, edzés, trenírozás, tréning
 • jártasság, gyakorlottság, szakavatottság, képzettség, rutin, készség
 • úzus (régies), szokás
 • tapasztalat
 • praxis, tevékenység
 • feladat, lecke, penzum (régies)
 • fegyvergyakorlat

előretör

ige
 • előrehalad, előremegy, előrenyomul, élre vág, tolakodik, kiugrik, kipattan, feldolgozza magát (bizalmas)
 • tért hódít, fejlődik, tökéletesedik, kiművelődik, nagyobbodik, terjed

hajlam

főnév
 • vonzódás, vonzalom, hajlandóság, kedv, készség
 • adottság, rátermettség, tehetség, érzék, véna (választékos), talentum (régies), alkat, jellem, természet, vérmérséklet, beállítottság, diszpozíció (szaknyelvi)
 • fogékonyság, hajlamosság, inklináció (szaknyelvi)

kitelik

ige
 • meghízik, meghájasodik, felszed magára, kikerekedik, kigömbölyödik
 • (tájnyelvi): eltelik (idő), lejár, végbemegy, befejeződik, véget ér
 • elegendő, futja, elégséges, elég

költ2

ige
 • kifizet, kiad, elkölt
 • ráfordít, áldoz, beleöl
 • költekezik, költségeskedik (tájnyelvi), költségekbe veri magát, legombol (szleng), eltapsol (szleng)
 • (ennivalót) fogyaszt

megindul

ige
 • elindul, elkezdődik, megkezdődik, beindul, működni kezd
 • megmozdul
 • (eső) elered, (vihar) kitör
 • (jég) zajlik
 • meghatódik, megrendül, megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, meglágyul, részvétre gerjed, szívére veszt (régies)

lép3

főnév
 • sonkoly

kialakulatlan

melléknév
 • ködös, homályos, határozatlan, bizonytalan, zavaros, képlékeny, változékony, ingatag, megoldatlan, elintézetlen, elmosódott, rendezetlen, kétséges, problematikus

kendő

főnév
 • keszkenő (régies)
 • fejkendő, vállkendő, stóla, nagykendő, berliner (tájnyelvi)
 • törlőruha, törlőkendő, portörlő, konyharuha, edénytörlő, edénykendő

kilopódzik

ige
 • kilopakodik, kiszökik, kimegy, kiorozkodik (tájnyelvi), kioson, kisurran, kiosonkodik (tájnyelvi), kiosont (tájnyelvi)

leledzik

ige
 • van, létezik
 • található
 • rejlik, rejtezik, rejtőzik

kiejtés

főnév
 • kipottyantás, kihullatás
 • hangképzés, tagolás, artikulálás (idegen), artikuláció (szaknyelvi), akcentus, ejtés, ejtésmód, pronunciáció (idegen)

istenfélő

melléknév
 • vallásos, istenhívő, jámbor, szelíd, békés, jóindulatú, áhítatos, ájtatos, alázatos, szent életű, templomba járó, erkölcsös

kioszk

főnév
 • kerti ház, kerti lak
 • bódé, pavilon

lényeg

főnév
 • állag (régies), szubsztancia (szaknyelvi), esszencia (idegen), értelem, érdemi rész, fődolog
 • foglalat, sűrítmény, szinopszis, summa (bizalmas), rezümé
 • veleje, magva, párlata, kvintesszenciája, fácitja (régies)
 • (szleng): pénz, dohány (szleng), dudva (szleng), guba (szleng), korpa (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), steksz (szleng), suska (szleng), zsozsó (szleng), mani (szleng)