kiegyenesít szinonimái

ige
 • kifeszít, egyenget, kinyújt, kihúz, kikalapál, planíroz (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

foglalt

melléknév
 • fenntartott, lekötött, rezervált, előjegyzett
 • házas, nős
 • férjezett

pontatlan

melléknév
 • rendetlen, fegyelmezetlen, hanyag, tunya, felületes, slendrián
 • helytelen, téves, inegzakt (idegen), kifogásolható, hibás, tökéletlen, kérdéses
 • megbízhatatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiegyenesít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keresztüljut

ige
 • átjut, túljut, áthatol, átjön, átcsúszik
 • átvergődik

iszogat

ige
 • iddogál, poharazgat (bizalmas), italozik, hörpintget, kortyintgat, kortyolgat, pityizál (tájnyelvi), kvaterkázik (régies), tütükél (szleng), szörpölget, szopogat (bizalmas), iszkorál (tájnyelvi), illogál (tájnyelvi), iszokál (tájnyelvi), ivogál (tájnyelvi), felönt a garatra, ürítgeti a poharakat
 • piál (szleng), részegeskedik, nyakal, vedel

inkasszál

ige
 • behajt, beszed, bevételez, kasszíroz

hideg II.

főnév
 • fagy, cidri, zimankó, csikor (tájnyelvi)
 • kamra, spájz, hűtő, frizsider, jég
 • (szleng): börtön, fogház, kaptár (szleng), kóter, sitt (szleng), jég (szleng)
 • fázás, reszketés, borzongás, remegés, vacogás, didergés, lúdbőrözés, fagyoskodás
 • (régies): hideglelés

kézjegy

főnév
 • aláírás, szignó (bizalmas), szignatúra (idegen), manu propria (idegen), m. p., névjel, paraf (régies), monogram, kézjel, névjelzés, firma (régies)

kitalált

melléknév
 • kieszelt, kitervelt, kiagyalt, költött, koholt, alaptalan, mondvacsinált, kifundált (bizalmas), elképzelt, képzeletbeli
 • mondai, mitikus, legendás
 • megtévesztő, félrevezető, légből kapott, fals, fiktív, illuzórikus, abszurd, utópisztikus

szittya

melléknév, főnév
 • szkíta

gyűrűsujj

főnév
 • aranyujj (tájnyelvi), neveletlenujj (tájnyelvi)

gyerekeskedik

ige
 • bolondozik, idétlenkedik, haszontalankodik, szeleburdiskodik, komolytalankodik, éretlenkedik

elsorol

ige
 • felsorol, elősorol, elszámlál, előszámlál, elmond, részletez, elsorjáz (tájnyelvi), elródikál (tájnyelvi)

hálátlan

melléknév
 • háládatlan, önző
 • terméketlen, meddő, eredménytelen

kivilágítás

főnév
 • fényár, díszkivilágítás, illumináció (választékos)

körül

névutó
 • táján, környékén
 • tájt, tájban, felé

meglehetős

melléknév
 • elfogadható, tűrhető, elviselhető, épkézláb, maradható (tájnyelvi), szenvedő (régies), passzábilis (idegen)
 • megjárja
 • elég, elegendő, elégséges, valami, némi, kielégítő, kellő, megüti a mértéket, jókora

leterít

ige
 • letakar, betakar, beborít, befed, leborít, lefed, lelapol (tájnyelvi)
 • szétterít
 • elejt, lesújt, leüt, földhöz vág, lenyom, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)
 • lelő, ledurrant (bizalmas), lepuffant, agyonlő

kiejtés

főnév
 • kipottyantás, kihullatás
 • hangképzés, tagolás, artikulálás (idegen), artikuláció (szaknyelvi), akcentus, ejtés, ejtésmód, pronunciáció (idegen)

kérelem

főnév
 • kérvény, beadvány, folyamodvány, kereset, követelés, petíció, instancia (idegen), instálás (régies), igénylés
 • kérés, óhaj, kívánság, kívánat, esedezés, könyörgés
 • vágy

kiöregedik

ige
 • kikopik, kivénül (durva), kivénhedik (durva)

lepel

főnév
 • lepedő, takaró, bevonat, burkolat
 • (halotti): szemfedő, szemfedél
 • álarc, álruha

kihallgatás

főnév
 • vallatás, kikérdezés, kérdőre vonás, faggatás, mise (szleng)
 • audiencia (régies), meghallgatás, fogadás, raport

jakobinus

főnév, melléknév
 • vörössapkás, vörössipkás (régies)
 • radikális

kisiet

ige
 • kimegy, kifut, kiszalad, kirohan, kivonul, kifutamodik (régies), kirugaszkodik (régies), kifákol (tájnyelvi), eltávozik

leszűr

ige
 • lecsapol, megszűr, átszűr
 • kikövetkeztet, következtetést levon, kihámoz