kéregvasút szinonimái

főnév
 • földalatti

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ütőkártya

főnév
 • ász, adu, tromf (régies), sláger (bizalmas)
 • érv, bizonyíték

lecsatol

ige
 • leold, lekapcsol, leakaszt, levesz
 • leválaszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kéregvasút szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

karnevál

főnév
 • népünnepély, ünnepség, fesztivál, fiesta (idegen)
 • (régies): farsang

ikra1

főnév
 • halpete
 • kaviár

hülyül

ige
 • bolondozik, idétlenkedik, bomol, ökörködik (szleng), marháskodik (bizalmas), barmul (szleng), állatkodik (durva)

hatálytalanít

ige
 • érvénytelenít, hatályon kívül helyez, annullál (szaknyelvi), visszavon, eltöröl, megsemmisít, megszüntet, felbont, sztorníroz (szaknyelvi), visszaszív (bizalmas)(szaknyelvi)

kelt, költ

ige
 • ébreszt, felkelt, felébreszt, felzavar, felráz, felver, felriaszt, kiugraszt az ágyból
 • előidéz, okoz, fakaszt, támaszt, indít, gerjeszt, szít, gyújt, kivált, eredményez
 • kelt, kotlik, tojásokon ül, fiadzik, fészkel, kikotol (tájnyelvi)

kikerget

ige
 • eltávolít, kidob, kiutasít, kitesz, kihajít, kirúg, kiűz, elűz, kizavar, kicsap, kipenderít, kirak, kitúr, kitaszít, kiebrudal, kipofoz (bizalmas), kiseprűz, kikorbácsol, kikancsukáz (régies), kirudal (régies), kidorongol (régies), kicokigat (tájnyelvi), kicúcál (tájnyelvi)
 • (ellenséget): kiver, kiűz

szemöldök

főnév
 • szemöld (régies)

gőz

főnév
 • kigőzölgés, pára, vízgőz, vízpára, dunszt (bizalmas)
 • gőzfürdő, gőzkamra
 • borgőz, mámor
 • lendület, erő

gerenda

főnév
 • szálfa, szelemen, gyámfa, ászok, támfa, dúc, cölöp, architráv (szaknyelvi), blána (tájnyelvi), oszlop, konzol
 • mestergerenda
 • keresztgerenda
 • (szleng): elégtelen, egyes, karó (bizalmas), cuka (bizalmas), pejkó (tréfás), dákó (szleng), dugó (szleng), fúró (szleng), horog (szleng), kampó (szleng)

ellenőriz

ige
 • kontrollál, felülvizsgál, felülbírál, egybevet, szondáz, szemügyre vesz, felügyel, felvigyáz, meóz, rovancsol (szaknyelvi), igazoltat, tesztel, kipróbál, cenzúráz (szaknyelvi)
 • átnéz, tanulmányoz, revideál, inspiciál (régies), utánanéz
 • lenyomoz, lekáderez, utánanéz, priorál (szaknyelvi)

gyógynövény

főnév
 • gyógyfű, orvosi növény, burján (tájnyelvi)

kínos

melléknév
 • fájdalmas, fájó, fájós, bántó, gyötrelmes, gyötrő, éles, heves, kínzó
 • fárasztó, fáradságos, nehéz, vesződséges, kimerítő, keserves, nyomorúságos
 • kellemetlen, kényelmetlen, kényes, zavaró, nyugtalanító, nyomasztó, feszélyező, kényszerű, aggályos, szorult (helyzet), alkalmatlan, peníbilis (idegen), zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas)

kompozíció

főnév
 • felépítés, szerkezet, struktúra, elrendezés, összeállítás, összetétel
 • elegy, keverék
 • zenemű, darab
 • műalkotás, mű

megdicsőít

ige
 • felmagasztal, feldicsér, kitüntet, megjutalmaz, piedesztálra emel

legátus

főnév
 • követ, küldött, parlamenter (régies)
 • mendikáns (idegen)

kerékkötő

főnév
 • gát, akadály
 • (tájnyelvi): keréktalp, féksaru, csúszóvas, torlasz, fék
 • keréklánc

karabély

főnév
 • puska, stucni (régies), stuc (régies), kurtály (régies), karabin (régies)
 • (szleng): dragunov, kispuska, dióverő (szleng)

kiég

ige
 • elég, elfogy, elhasználódik
 • kialszik
 • kihűl
 • kilyukad, tönkremegy
 • kivágódik, kicsapódik, kiolvad, kimegy
 • megsemmisül, porig ég, a tűz martaléka lesz
 • (növény): kiszárad, kisül, kiperzselődik, elszárad, elsül (tájnyelvi)
 • elfásul, közönyös lesz
 • kiapad, kivész

leállít

ige
 • megállít, feltartóztat
 • lestoppol (bizalmas), megszüntet
 • abbahagy, felhagy (valamivel)

későbbi

melléknév
 • utóbbi, további, következő, azutáni, eljövendő, jövőbeli, adandó

inas II.

főnév
 • inasgyerek, inasfiú, tanuló, újonc, növendék, gyakornok, tanonc, legény (régies)
 • komornyik, szolga, hajdú, lakáj, kifutó, boy (idegen)
 • apród (régies), őrálló (régies), úr után járó (régies)

kifutó

főnév
 • gurulópálya, leszállópálya
 • küldönc, boy (idegen), kihordó, kézbesítő, hivatalsegéd

lefogy

ige
 • lesoványodik, lead (bizalmas), megcsappan, lecsökken, megvékonyodik, megkarcsúsodik, leapad, elcsünik (tájnyelvi), elszakaszkodik (tájnyelvi), lecsepülődik (tájnyelvi), megposzkul (tájnyelvi), megszigorodik (tájnyelvi)