még szinonimái

határozószó
 • idáig, ez ideig, eddig
 • azonkívül, azonfelül, amellett, ráadásul, ezenkívül, továbbá, méghozzá, mi több, tetejében

meg szinonimái

kötőszó
 • és, s, azonkívül, azonfelül, továbbá, valamint
 • viszont, pedig, ellenben, azonban

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megegyezik

ige
 • megállapodik, megalkuszik, kiegyezik, kompromisszumot köt, egyezséget köt, kongruál (idegen), konkordál (idegen), összebeszél Sz: a markába csap (valakinek); szegletre jön (valakivel); közös nevezőre jut (valakivel); szót ért (valakivel)
 • egyezik, megfelel, összevág, stimmel, azonos, találkozik, összeillik, kvadrál, egybeesik, egybevág, összhangban van, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas), klappol (bizalmas)
 • harmonizál

redves

melléknév
 • korhadt, korhadó, reves (tájnyelvi), taplós, pudvás, rothadt
 • szuvas (fog), romlott, lyukas
 • (régies): kopott, hitvány, ócska, gyatra, silány, alávaló
 • (tájnyelvi): szennyes, szurtos
 • undorító, ronda, visszataszító
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a még szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mágia

főnév
 • varázslás, varázslat, boszorkányság, ördöngösség, bűbájosság, bájolás, igézés
 • bűvészet, szemfényvesztés

külváros

főnév
 • előváros, peremváros, alvóváros, periféria (idegen), hóstát (régies), külterület, kültelek, peremkerület

közvetlen II.

határozószó
 • közvetlenül, szorosan, éppen

kivágás

főnév
 • kidöntés, irtás
 • kimetszés, kioperálás, reszekció (szaknyelvi), excisio (szaknyelvi)
 • dekoltázs, bebúvó (tájnyelvi), nyakkivágás

martinász

főnév
 • martinos, olvasztár, olvasztómunkás, kohász, öntőmunkás, öntő

megmutat

ige
 • rámutat, látni enged, szem elé tár, bemutat, prezentál
 • szemléltet, ábrázol, kiállít, érzékeltet, megismertet
 • jelez, kimutat
 • feltár, fölfed, kitakar, bemutat, kinyilvánít
 • nyilvánvalóvá tesz, bebizonyít
 • fitogtat, csillogtat

véresszájú

melléknév
 • uszító, szító, lázító, izgató, felbujtó
 • (régies): hangoskodó, nagyszájú, harcias

kerítés

főnév
 • körbevevés, rácsozás, karózás, kikarimázás, kertelés
 • lésza (tájnyelvi), árkolat (régies), gyepű (tájnyelvi), karvas, fal, sövény, élősövény, sövényfal, sövényezet (régies), korlát, palánk, kertelet (régies)
 • megszerzés
 • lopás, orozás (régies), rablás
 • kerítőhalászat
 • leánykereskedés, leánykereskedelem
 • közvetítés

kendőzetlen

melléknév
 • festetlen (arc)
 • leplezetlen, szépítetlen, csupasz, puszta, meztelen
 • őszinte, keresetlen, nyílt

gyapjas

melléknév
 • göndör, bongyor (tájnyelvi), bodros
 • szőrös, pelyhes, bolyhos, pihés
 • (régies): gazdag

kicsap

ige
 • kiüt, kiver, kilök
 • kitár
 • kirohan, előtör, kitör, kiront
 • kicsapódik, kizúdul
 • (állatot): kihajt
 • kizár, eltávolít, kirak, kipenderít
 • (biztosítékot): kiéget, kivág, kiolvaszt

megroppan

ige
 • megreped, elreped, eltörik, meghasad
 • megrándul, meghúzódik, megrokkan
 • megreccsen, megpattan, kattan
 • megszakad, összeomlik, összeroppan (lelkileg), tönkremegy

meszel

ige
 • bemeszel, sikárol (tájnyelvi), fehérít
 • (szleng): stoppol (szleng), leint, megállít

borlap

főnév
 • borjegyzék, italjegyzék, itallap

panaszkönyv

főnév
 • vásárlók könyve

nyirbál

ige
 • vagdos, szabdal, szeldes (régies), metél, metsz (régies), nyiszál (tájnyelvi), nyirkál
 • csonkít, csorbít

megakaszt

ige
 • megállít, feltartóztat, feltart, visszatart, removeál (idegen), intertál (tájnyelvi), elakaszt
 • eltorlaszol, megbénít
 • félbeszakít, közbevág, szavába vág, letorkol, közbeszól, közbelép
 • (szaknyelvi): megfog, kifog, kihalász

madárszó

főnév
 • madárhang, madárfütty, fütty, madárdal, madárcsicsergés

meghívott

főnév, melléknév
 • vendég, látogató, vizitátor (tájnyelvi), hospitáló (idegen), vizitelő (régies), hivatalos

nyakra-főre

határozószó
 • (tájnyelvi): hanyatt-homlok, fejvesztve, meggondolás nélkül, elhamarkodva, sietve, összevissza, gyorsan, tűzön-vízen, árkon-bokron, übtre (régies)
 • (bizalmas): egyre-másra, gyakran, folyamatosan, újra meg újra, lépten-nyomon

megcsíp

ige
 • belecsíp, megmar, csipked, megmarkol, megfullánkol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megüt
 • elfog, elkap, elcsíp
 • rajtakap, rajtacsíp

lakosság

főnév
 • népesség, populáció

megkockáztat

ige
 • merészel, megkísérel, megpróbál, felvállal, megreszkíroz (bizalmas), megreszkírol (tájnyelvi)
 • fogad, feltesz, kockára tesz
 • megemlít, felemlít, előhoz, előhozakodik, előáll, szóvá tesz, közbevet

nyilallás

főnév
 • fájdalom, fájás, szúrás, hasogatás, szaggatás