karcsú szinonimái

melléknév
 • nyúlánk, vékony, nádszáltermetű, párductestű, darázsderekú, szilfid (régies), deli, sudár, sugár, surján (tájnyelvi) Sz: karcsú, mint a nádszál; tűbe lehet fűzni

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lelkipásztor

főnév
 • pásztor, lelkész, lelkiatya, pap, atya, tiszteletes, tisztelendő, lelkitanító (régies)

kikel

ige
 • felkel, kimászik
 • kisarjad, sarjad, előbújik, kibújik, kicsírázik, kihajt, kizöldül, rügyezik, bimbózik, fakad, zsendül, kipezsdül (tájnyelvi)
 • (valaki, valami ellen): felhördül, felfortyan, kitör, dühbe gurul, kifakad, kirohan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a karcsú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jópofa

melléknév
 • mulatságos, mókás, vicces, tréfás kedvű, humoros, belevaló (bizalmas), klassz (szleng)
 • érdekes, tetszetős, ötletes, mutatós

hőerőmű

főnév
 • termocentrálé (idegen)

hobbi

főnév
 • kedvtelés, időtöltés, szenvedély, passzió (bizalmas)
 • hóbort, vesszőparipa, rapli (szleng), dili (szleng)

halandzsa

főnév
 • fecsegés, mellébeszélés, blabla (bizalmas), zagyvaság, süket duma (szleng), kitaláció, szószátyárkodás, locsogás, mesebeszéd, szájjártatás, süketelés (szleng), púder (szleng), karattyolás (bizalmas), maszlag (szleng), sóder (szleng), kamu (szleng), hanta (szleng), hadova (szleng), hasalás (bizalmas)

kamion

főnév
 • teherautó, teherkocsi, tehergépkocsi

kézen-közön

határozószó
 • szőrén-szálán, tisztázhatatlanul, kideríthetetlenül, nyomtalanul

számláló

főnév
 • mérőóra, fogyasztásmérő, numerátor (szaknyelvi), számozókészülék

galaktika

főnév
 • tejútrendszer, csillagrendszer, galaxis
 • világegyetem, univerzum, űr

fújtató

főnév
 • fúvómű
 • tömlő, fúvó
 • pumpa (régies), kompresszor (idegen)

elesik

ige
 • elbukik, felbukik, elvágódik, hanyatt esik, elterül (bizalmas), lecsücsül, elzuhan, orra bukik, hanyatt vágódik, elhasal, hasra esik, fejre áll, hasra vágódik, felbuklik (tájnyelvi), felkalingyázik (tájnyelvi), felböcölezik (tájnyelvi), elnyal (szleng), eltanyázik (szleng), eltaknyol (szleng), eltaccsol (szleng), elzúg (bizalmas), seggre ül (szleng) Sz: elterül, mint a Nagyalföld; elterül, mint a palacsinta; leteszi a szűrét; leteszi a kvintáját; megismerkedik az anyafölddel; nyulat fogott; nyuzgát fogott; olyat esik, mint egy zsák
 • (harcban): meghal, életét veszti, hősi halált hal, elpusztul, odavész, ottmarad, elhullik Sz: otthagyja a fogát

gombostű

főnév
 • férctű

kidönt

ige
 • kifordít, kivág, kibuktat, kidűt (tájnyelvi), felbillent, feltaszít
 • kiönt, kiürít, kiborít

kiszív

ige
 • felszív, magába szív, kiszop, kiiszik, kiszörpöl, kiszürcsöl, kiszivattyúz, kipumpál, lecsapol, kiereszt, kimerít, kiürít, kiszipákol (régies), pungál (idegen), kiszíp (tájnyelvi)
 • kifakít, elszíntelenít
 • kiszárít (bőrt)
 • kihasznál, kiszipolyoz

manifesztáció

főnév
 • kinyilatkoztatás, kijelentés, deklaráció
 • megnyilvánulás, érvényre juttatás, felszínre juttatás
 • tüntetés, demonstráció

külváros

főnév
 • előváros, peremváros, alvóváros, periféria (idegen), hóstát (régies), külterület, kültelek, peremkerület

kárhozat

főnév
 • szenvedés, pusztulás, romlás
 • gyehenna, pokol

jogegyenlőség

főnév
 • egyenjogúság, demokrácia

kereskedelmi

melléknév
 • üzleti, üzletszerű, merkantilis (idegen), kommerciális (idegen)
 • áruszállító (hajó)

kupac

főnév
 • csomó, rakás, halom, földhányás, boglya, bucka, halmaz, dombocska, földtúrás, kazal, gugorcs (tájnyelvi)

kebelbarát

főnév
 • bizalmas, jó barát, kenyeres pajtás, testi-lelki jó barát
 • cimbora, haver (bizalmas)

hús-vér

melléknév
 • életszerű, realista, valóságos, életszagú

keszkenő

főnév
 • zsebkendő, kendő
 • mellkötő, kötény, előruha (régies)
 • törülköző, törlő
 • asztalkendő

különítmény

főnév
 • osztag, szakasz, kommandó, rohamcsapat, brigád