kecskerágó szinonimái

főnév
 • kecskerágító, papsapka

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

igyekvő

melléknév
 • törekvő, iparkodó, szorgalmas, szorgos, dolgos, serény, lelkes, ambiciózus, agilis, fáradhatatlan, buzgó, ügybuzgó, becsvágyó

urbanizáció

főnév
 • (szaknyelvi): városiasodás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kecskerágó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kakasmandikó,kakasmá

főnév
 • piroshóvirág, piroskankósi, pirostavaszika

hüppög

ige
 • szipog, zokog

horog

főnév
 • kampó, kankó (régies), karom, kamó (tájnyelvi), gamó (tájnyelvi), kajmó (tájnyelvi)
 • halászgamó, akasztó
 • (bizalmas): horogütés

hangos

melléknév
 • hallható, messze hangzó
 • zajos, lármás, harsány, zsivajgó, nagyhangú, eget verő, fülsiketítő, fülhasogató, dobhártyarepesztő, bömbölő, rikácsoló, ricsajos, fülsértő, átható

kardos

melléknév
 • harcias, veszekedő, tűzrőlpattant, katonás

kidől

ige
 • ledől, kiomol, kifordul
 • kiborul, kiömlik, kifolyik, kiürül
 • szétpereg, szétszóródik
 • összerogy, kimerül, kifárad, elfárad, elgyengül, elalél
 • meghal

százszázalékos

melléknév
 • hiánytalan, teljes, abszolút (idegen), maradéktalan

gépész

főnév
 • gépkezelő, gépmester, erőmíves (régies), mechanikus (régies), gépjavító, szerelő
 • (régies): mozdonyvezető, masiniszta (régies)
 • gépészmérnök
 • gépészmérnök-hallgató

füstölög

ige
 • párolog, gőzölög
 • tüzeleg (régies)
 • (bizalmas): bosszankodik, mérgelődik, dohog, morog, fortyog, óg-móg, pufog

elhaló

melléknév
 • gyengülő, elhalkuló, halk

groteszk I.

melléknév
 • furcsa, idétlen, torz, különös, elképesztő, hátborzongató, visszataszító, abszurd, bizarr, kísérteties, elferdült, idegenszerű, képtelen, meghökkentő

kihajt

ige
 • kikerget, kizavar, űz, kiterel, kikorbácsol, kitaszigál, kiver, kiseprűz, kivesszőz, kirúg (bizalmas), kidob, elkerget
 • kierőszakol, kihajszol, kikényszerít
 • felhajt, visszahajt
 • (tájnyelvi): felhajt, megiszik, kiiszik
 • kibomlik, kizsendül, kileveledzik, kisarjad, kisarjadzik, kinő, kikel, kibújik, felüti a fejét, kirügyezik, zöldül, fakad, kicsírázik, bimbózik, levelet hajt, szárba szökken, kivirágzik, virágba borul, kinyílik, sarangoz (tájnyelvi), kiiperedik (tájnyelvi)

kívánkozik

ige
 • vágyakozik, vágyik, vágyódik, vágyódozik (régies), áhítozik, óhajt, akar, eped, sóvárog

mászik

ige
 • kúszik, csúszik, araszol
 • fölmászik, felkapaszkodik, hág, felkúszik, kecmereg (tájnyelvi), mászkodik (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, húzódzkodik
 • cammog, vánszorog, vonszolja magát
 • (idő): múlik, ólomlábakon jár

lankadt

melléknév
 • fáradt, ernyedt, kimerült, pilledt
 • lekonyult, lekókadt, hervadt

kedveskedik

ige
 • nyájaskodik, édeskedik, kedvében jár, udvarol, kegyeskedik (régies), ajándékoz, enyeleg
 • hízeleg, kecseg (tájnyelvi), kesnyelődik (tájnyelvi), gazsulíroz

kábelez

ige
 • (régies): táviratoz, táviratozik, sürgönyöz, telegrafál (régies)

kétnyelvű

melléknév
 • bilingvis (szaknyelvi)

lábatlankodik

ige
 • alkalmatlankodik, zavar, láb alatt van, téblábol, lebzsel, lődörög, lődöng, csetreng (tájnyelvi), féllábaskodik (tájnyelvi), kastankodik (tájnyelvi), lábalattoskodik (tájnyelvi), oldalog (tájnyelvi), ténfereg (tájnyelvi)

kenyérhéj

főnév
 • kenyérhaj

idomár

főnév
 • idomító, állatszelídítő, tréner

kiadvány

főnév
 • publikáció, könyv, nyomtatvány, sajtótermék, közlemény, kiadás, lenyomat, kiadmány (régies), kötet, brosúra

lánc

főnév
 • béklyó, kötél, vas (tájnyelvi), rablánc
 • rabság
 • láncolat, sorozat, széria
 • kapcsolat, viszony, kötelék