kenőcs szinonimái

főnév
 • krém, kence, paszta, suviksz (bizalmas), kenőanyag, zsírzóanyag, zsír (tájnyelvi), kenet (régies), ír (régies), kenőlék (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kincstáros

főnév
 • kincstárnok, tárnok (régies), kamarás (régies)

hallgatás

főnév
 • némaság, hangnélküliség
 • szilencium, nyelvkötés (régies), csend
 • (valakiről, valamiről): mellőzés
 • titoktartás, diszkréció
 • elnémulás, némaság, terméketlenség, szótlanság
 • visszahúzódás
 • szélcsend
 • odafigyelés, hallgatódzás, fülelés, neszelés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kenőcs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kapásból

határozószó
 • azonnal, egyből, rögtön, hirtelen, hamarjában, egyszeriben, azon melegében, ex abrupto (régies), kapsiból (szleng), csípőből (szleng), helyből (bizalmas)
 • (szleng): rögtönözve, fejből, kívülről

időzik

ige
 • tartózkodik, tanyázik, időt tölt, vesztegel, mulat (tájnyelvi)
 • várakozik, marad, lakik

hullafáradt

melléknév
 • holtfáradt, kidöglött (durva), kimerült, elcsigázott, megviselt, rozzant, dögfáradt (szleng), kiakadt (szleng), lerobbant (szleng), totálkáros (szleng)

harmadjára

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben, harmadszor

kazetta

főnév
 • doboz, ládika, ládikó, szelence, skatulya, szekrényke
 • rekesz
 • magnószalag, hangszalag
 • videókazetta

kigolyóz

ige
 • kitúr (valakit valahonnan), kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kiszorít, megbuktat, megsemmisít, kiüt
 • kiközösít, kizár, kirekeszt, mellőz, semmibe vesz, exkommunikál (idegen)

szélütött

melléknév
 • bénult, béna, hűdött, paralitikus (szaknyelvi), gutaütött, agyalágyult (régies)

gondol

ige
 • jár az agyában, forgat a fejében, eszébe jut, eszébe ötlik
 • gondolkodik (valamin), kiagyal, kifőz
 • képzel, hisz, vél, alít (régies), vélekedik, feltesz, feltételez
 • sejt, gyanít
 • tart, tekint, néz, lát, értékel, talál (valamilyennek)
 • (valakire, valamire): céloz, ért (valahogyan)
 • (valakivel, valamivel): törődik (valakivel, valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • számít (valamire), számol (valamivel), számításba vesz

gazdálkodó II.

főnév
 • gazda, paraszt, földműves, szántóvető (régies), termelő, pór (választékos), farmer, ökonómus (szaknyelvi)

elképed

ige
 • meglepődik, elcsodálkozik, elámul, elkáprázik (régies), megdöbben, megrökönyödik, meghökken, megbotránkozik, elszörnyülködik, elhűl, hüledezik, eláll a lélegzete, szörnyülködik, leesik az álla, kikattan (szleng), elképtelenedik (tájnyelvi) Sz: megáll a szeme, szája, mint a bolond juhnak

gyarmati

melléknév
 • koloniális

kilátás

főnév
 • látvány, látkép, körkép, látókör, látómező, távlat, panoráma, perspektíva, horizont
 • lehetőség, eshetőség, esély, remény, számítás, várakozás, ígéret, jövő, valószínűség, sansz (bizalmas)

kód

főnév
 • jelrendszer, szimbólumrendszer, jelábécé, kulcs, megfejtés, rejtjel

megázik

ige
 • átnedvesedik, elázik, csetreskedik (tájnyelvi), összeázik, nyirkosodik

lebernyeg

főnév
 • (régies): köpeny, köpönyeg, kabát, körgallér, malaclopó (tréfás)
 • lebeny, toka, mál (régies)
 • leffentyű

kenyérmorzsa

főnév
 • kenyérmorzsalék, kenyérzsurma, prézli, darabuca (tájnyelvi), hulladék

kancellár

főnév
 • korlátnok (régies)
 • írnok (régies)
 • kormányfő, miniszterelnök

kiállítás

főnév
 • tárlat, bemutató, parádé, exhibíció (idegen), kirakat
 • kirakás, kitevés
 • alak, forma, prezentáció (idegen), kivitel, kidolgozás, kikészítés, csínozás (szaknyelvi), adjusztálás (idegen), külső, külalak
 • kizárás, letiltás, eltiltás
 • megírás, megszövegezés
 • kitöltés

lapátol

ige
 • szed, mereget, hány
 • evez
 • (ételt): habzsol, befal
 • (szleng): tiszteleg

kereső I.

melléknév
 • fürkésző, figyelő, kutató, vizsgálódó, kutati-fiteti (tájnyelvi), kutakodó (tájnyelvi)
 • válogató, szelektáló
 • foglalkoztatott, pénzkereső

iksz-lábú

melléknév
 • csámpás, görbe lábú, erőtlen lábú (régies), cibekelő (régies), csabajkos (tájnyelvi), csajtorás (tájnyelvi), dévaj (tájnyelvi), kaszibás (tájnyelvi), csimpi-limpi (tájnyelvi), juhtérdű (tájnyelvi) Sz: úgy áll a lába, mint az ekeló

kiegyezés

főnév
 • egyezség, megegyezés, megbékülés, egyezmény, konkordátum (idegen), paktum (régies), alku
 • kompromisszum, megalkuvás

leadás

főnév
 • (szaknyelvi): átadás, labdaátadás, passz (bizalmas)