kapásból szinonimái

határozószó
 • azonnal, egyből, rögtön, hirtelen, hamarjában, egyszeriben, azon melegében, ex abrupto (régies), kapsiból (szleng), csípőből (szleng), helyből (bizalmas)
 • (szleng): rögtönözve, fejből, kívülről

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

keményfejű

melléknév
 • csökönyös, konok, makacs, megátalkodott, nyakas, kemény koponyájú, vasfejű, önfejű, akaratos, hajlíthatatlan

garasoskodik

ige
 • kicsinyeskedik, fukarkodik, krajcároskodik, smucigoskodik (bizalmas), fösvénykedik, zsugorgat Sz: fogához veri a garast, élére rakja a garast
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kapásból szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

I.

melléknév
 • megfelelő, érvényes, használható, alkalmas, alkalmatos, odaillő, helyes, helyénvaló
 • kellemes, kedvező, derűs
 • napos, tiszta, szép
 • finom, ízletes
 • megbízható, biztos, biztató
 • jóságos, jóravaló, jólelkű, jószívű, jóindulatú, jóérzésű, jóakaratú
 • kuláns (régies), becsületes, erkölcsös, tisztességes, derék
 • szófogadó, példamutató, engedelmes, kötelességtudó Sz: áldott, mint egy darab kenyér; az irigység sem talál benne hibát
 • gazdag, bőséges
 • előkelő, megbecsült
 • kiváló, kiemelkedő, nagyszerű
 • meghitt, bensőséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, baráti, szeretetteljes
 • oldott, fesztelen
 • jókora, sok
 • (hsz-szerűen): igen, nagyon, meglehetősen

horzsol

ige
 • dörzsöl, karcol, karmol, dörgöl, koptat, görgöl (régies), csiszol, hörzsöl (tájnyelvi), hörzsikel (tájnyelvi)

hisztizik

ige
 • (bizalmas): hisztériázik, dilizik, idegrohamot kap, raplizik, jelenetet rendez, rájön a bolondóra, rájön az ötperc (bizalmas), rájön a hoppáré (bizalmas)

hajol

ige
 • hajlik, dől, meghajol, görbed, görbül, kanyarul, támaszkodik, simul, borul, görnyed, bakik (tájnyelvi), konyul, ível
 • kész (valamire), hajlandó (valamire), kapható (valamire), fogékony (valamire)

kajla

melléknév
 • lekonyuló, lelógó, kónya (régies), kukora (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), csajla (tájnyelvi)
 • görbe, ferde, csálé
 • hebehurgya, komolytalan, meggondolatlan, szeles

kétségbeejtő

melléknév
 • rossz, elkeserítő, lesújtó, leverő, reménytelen, vigasztalan, kilátástalan, végzetes, nyomorúságos, szánalmas

szalaszt

ige
 • szalajt, futtat, küld, ugraszt, meneszt, lódít (tájnyelvi)
 • futásra bír, űz, hajt, hajkurász, illant (régies), menekülésre késztet, megszalaszt

fürdik

ige
 • mosakszik, mosdik, tisztálkodik, pancsizik (bizalmas), pacsál (tájnyelvi)
 • strandol, fürdőzik, úszkál, lubickol, lobácsol (tájnyelvi), locsizik, locsikázik (tájnyelvi), csurikál (tájnyelvi)
 • (állat): hempereg, hentereg, forgolódik

főpap

főnév
 • főpásztor, egyháznagy (régies), pontifex (idegen)

eléggé

határozószó
 • kellőképpen, elfogadhatóan, kellően, tűrhetően
 • jócskán, meglehetősen, egészen

gersli

főnév
 • árpagyöngy, árpakása, gerstli
 • (szleng): pénz

kibékít

ige
 • összebékít, megbékít, összeegyeztet, összhangba hoz, összehangol, eligazít, elsimít
 • megengesztel, kiengesztel, megnyugtat, lecsendesít, olt, enyhít, csillapít

kisiparos

főnév
 • mester, majszter (idegen), maszek (bizalmas), kézműves (régies)

major2

főnév
 • (régies): őrnagy

kút

főnév
 • vízforrás, itató, kopolya (tájnyelvi)
 • olajkút
 • szökőkút

kapcsolódik

ige
 • illeszkedik, kulcsolódik
 • összefügg, összetartozik, csatlakozik, egyesül
 • társul, járul, asszociálódik
 • fűződik (valakihez, valamihez), kötődik (valakihez, valamihez)

jelez

ige
 • tudat, jelt ad, hírül ad, bejelent, értesít, beharangoz, mutat, regisztrál, indexel, indikál (szaknyelvi)
 • jósol, jövendöl, prófétál (régies), prognosztizál
 • figyelmeztet, int, sejtet, éreztet, céloz, utal (valamire), vall (valamire), demonstrál
 • elárul, tükröz, érzékeltet, kifejez
 • szemléltet, feltüntet, ábrázol, mutat, jelöl

képvisel

ige
 • eljár, megvéd, védelmez, fellép, támogat, felkarol, megóv, megoltalmaz
 • helyettesít, pótol, beugrik
 • megtestesít, jelent, kifejez, reprezentál, megjelenít, mutat, ábrázol, feltüntet, szemléltet, jelképez

krízis

főnév
 • válság, válsághelyzet, szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet
 • kutyaszorító, slamasztika
 • fordulópont

karton1

főnév
 • kartonpapír, papírlemez, keménypapír, kéregpapír, papírmasé (idegen), papundekli (bizalmas), dekli (bizalmas)
 • papírdoboz
 • nyilvántartó kártya, katalóguscédula
 • egységcsomag

hősszerelmes

főnév
 • bonviván, amorózó (idegen)

keret

főnév
 • ráma, foglalat, foglalvány, tok
 • szegély, vonal
 • háttér, környezet, körítés, miliő, atmoszféra, aura (idegen), kör
 • helyzet, körülmény
 • kerettörténet
 • létszám
 • állomány, káder
 • fedezet, összeg, pénzösszeg
 • korlát
 • kötöttség

kurbliz

ige
 • forgat, hajt, teker