kar1 szinonimái

főnév
 • brachium (szaknyelvi), jatt (szleng)
 • rúd, nyél, emeltyű (régies)
 • karfa

kar2 szinonimái

főnév
 • testület, kollégium, egyesület, tagozat, fakultás
 • énekkar, kórus, kántus (régies), dalárda
 • karzat

kár szinonimái

főnév
 • káreset (szaknyelvi), veszteség, csapás, hátrány, ártalom, kárvallás (régies), sérelem, csorba, rövidség (tájnyelvi), csorbulás (tájnyelvi) , detrimentum (idegen), havária (régies), laesio (idegen)
 • (szleng): szeméremtest

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bekerít

ige
 • körülkerít, körülhatárol, (kerítéssel) körülvesz
 • (várost, kikötőt): körülfog, körülzár, szorongat, ostromol, ostrom alá vesz, ostromzár alá vesz
 • (régies): berekeszt, bekelepcél (régies)
 • (régies): bebugyolál, bugyolál, bekendőz

relief

főnév
 • (szaknyelvi): dombormű
 • (szaknyelvi): domborzat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jóízű

melléknév
 • ízletes, ízes, finom, zamatos, aromás, fűszeres, ínycsiklandó, étvágygerjesztő, ennivaló, gyönyörűséges (régies), deliciózus (régies), fogtekerítő (tájnyelvi), édeskedvű (tájnyelvi)
 • jóleső, kellemes, élvezetes, felszabadult, szívből jövő, kedélyes

hozzányúl

ige
 • tapint, érint, hozzáér, illet, megfog, megragad, megtapint, babrál, vacakol, piszkál, hozzápiszkál, hozzábabrál (tájnyelvi)
 • bánt, bántalmaz
 • elvesz (valamiből), elvon
 • sikkaszt
 • változtat, igazít, megbolygat

hivatás

főnév
 • hajlam, elhivatottság, készség, hajlandóság, elrendeltetés, késztetés, vokáció (idegen), tehetség, rátermettség
 • foglalkozás, mesterség, pálya, szakma, professzió (idegen), szerep, funkció, tiszt, állás
 • életcél
 • feladat, kötelesség, küldetés, rendeltetés, misszió, cél, szolgálat

hál

ige
 • alszik, megszáll, éjszakázik, fekszik, nyugszik, meghál
 • (valakivel): összefekszik, közösül

kallantyú

főnév
 • retesz, fogantyú, fazár (régies), závár (régies)
 • (régies): huszárbajusz
 • (régies): marokorsó

kevesell

ige
 • fitymál, kevésnek tart, csekélyell (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kevésre becsül, lebecsül, kicsinyel

szamár I.

főnév
 • csacsi, füles (tréfás), istenlova (tréfás), csuzi (tájnyelvi), csacsella (tájnyelvi), pörkenéni (tájnyelvi)

fűz1

ige
 • összeállít, összeerősít
 • köt, kapcsol, erősít, brosíroz (idegen)
 • átbújtat, bújtat, átdug, áthúz, befűz
 • (kart karba) ölt
 • (valamihez valamit): folytat, hozzátesz, tovább sző (gondolatot)
 • (szleng): kérlel, udvarol, ámít, kábít, főz, megdumál (szleng), etet, szédít (bizalmas)

freskó

főnév
 • falfestmény, mennyezetfestmény

élénkít

ige
 • frissít, üdít, felpezsdít, megújít, vitalizál, erőt önt (valakibe)
 • serkent, feldob (bizalmas), stimulál, ösztönöz, felvillanyoz, sarkall, felizgat, gerjeszt, megelevenít
 • siettet, szaporáz, fokoz, gyorsít
 • (stílust, előadást): színesít, színez, tarkít

gobelin

főnév
 • faliszőnyeg, falikárpit, falikép
 • gobelinhímzés

kicsinyes

melléknév
 • kicsinyeskedő, aprólékoskodó, földhözragadt, szőrszálhasogató, szőröző (bizalmas), körülményes, aggályoskodó, skrupulózus (bizalmas)
 • szűkmarkú, szűkkeblű, spórolós (bizalmas), fukar, zsugori, krajcáros (régies), garasoskodó, sóher (bizalmas), smucig (bizalmas), spur (szleng)
 • jelentéktelen, apró-cseprő, pitiáner (bizalmas), kisszerű, prózai

kisvártatva

határozószó
 • hamarosan, csakhamar, valamivel utóbb, kevéssel utána, maholnap, rövid idő után, rövid időn belül, nemsokára, kevésvártatva (tájnyelvi)

malteroskanál

főnév
 • habarcsos kanál, vakolókanál, fándli (bizalmas), merítőkanál (szaknyelvi), serpenyő (szaknyelvi)

különféle

melléknév
 • különböző, különbözőféle, más-más, mindenféle, többféle, sokrétű, sokféle, vegyes, eltérő, elütő, kevert, kisebb-nagyobb, apróbb-nagyobb, változatos, másnemű, különnemű, sokoldalú, összetett, komplex (idegen), sokrészű, különb-különb (régies)

kárál

ige
 • kotkodácsol, káricál (tájnyelvi), karicsol (tájnyelvi), kertyeg (tájnyelvi), kinceleg (tájnyelvi), krécsél (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, karattyol (bizalmas), kotyog, lefetyel
 • zsémbel, szájaskodik, szájal, perel, veszekszik

jiddis

melléknév, főnév
 • zsidó, héber, zsidónémet (régies)

kerekes

főnév
 • (régies): kerékgyártó, kerékács (régies), kollár (tájnyelvi), bognár

kuli2

melléknév
 • lehajló, görbülő (szarv), kajla

kátrány

főnév
 • szurok, hajószurok
 • kenőcs, kocsikenőcs, szekérkenőcs, kulimász (régies), kalamász (régies), dohat (régies), deget (régies)

hunyó

melléknév
 • kialvóban levő
 • lehanyatló, leáldozó, eltűnő

kesernyés

melléknév
 • fanyar, keserédes, keserés (tájnyelvi), kesernyős (tájnyelvi), keserőcske (tájnyelvi)
 • epés, gúnyos, maró, metsző, éles, szúró, szarkasztikus (választékos), fullánkos, gonoszkodó, csúfondáros

küld

ige
 • meneszt, szalaszt, szalajt (tájnyelvi), ugraszt, rendel, indít, ereszt, (levelet) megereszt (bizalmas)
 • expediál (szaknyelvi), kiküld, elküld, elmozdít, elbocsát, nyugdíjaz
 • kijelöl, megválaszt, deputál (idegen), vezényel (valahova)
 • vitet, juttat, irányít, utal
 • (szaknyelvi): odadob, odaüt, odarúg