kamaszkor szinonimái

főnév
 • serdülőkor, serdülés, pubertás (szaknyelvi)
 • ifjúkor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sértődés

főnév
 • sértődöttség, megbántódás, neheztelés, harag

túlad

ige
 • továbbad (valamin), megszabadul, továbbpasszol (bizalmas), átenged, leráz, elsóz (bizalmas)
 • lemond (valamiről), felhagy (valamivel)
 • elbocsát, elküld, félredob, kiadja az útját, elmozdít, kirúg (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kamaszkor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jegyzőkönyv

főnév
 • tanácskönyv (régies), protokollum (régies)
 • (választékos): notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb

homok

főnév
 • homoktalaj
 • föveny, folyóhomok
 • futóhomok
 • sívó homok, sivány (tájnyelvi), csorva (régies)

hím2

főnév
 • (régies): díszítés, dísz, minta

hagyományos

melléknév
 • szokásos, szokványos, megszokott, tradicionális, konvencionális, ősi, beidegződött, bevett, általános, ismert, elfogadott

jövevény

főnév
 • idegen, vándor, bevándorló, külföldi, utas, utazó, vendég, peregrinus (régies), jövemény (tájnyelvi)
 • újszülött

kertváros

főnév
 • parkváros, előváros

szájhagyomány

főnév
 • szóhagyomány (régies), hagyomány, tradíció, szóbeszéd

futam

főnév
 • (régies): futás, szaladás, roham, iram
 • nekifutás, szökellés
 • versenyrész
 • versenyszám, verseny, (lovaknál) derbi
 • (szaknyelvi): tiráda, passzázs

fosztogat

ige
 • rabol, prédál, ragadoz, zsákmányol, kirámol, harácsol, lenyúz, eltulajdonít, elemel, megdézsmál, elsikkaszt, elkoboz, lefoglal, zabrál (szleng), konfiskál (régies)

elbúcsúzik

ige
 • elköszön (valakitől), búcsút vesz (valakitől), búcsút mond (valakinek), búcsút int (valakinek), búcsút rebeg (valakinek), búcsúzik (valakitől), istenhozzádot mond (valakinek), elválik, elválakozik (tájnyelvi)

generáció

főnév
 • nemzedék, emberöltő, emberíz (régies)
 • kor, korszak
 • (szaknyelvi): szaporodás, nemzés

kézelő

főnév
 • mandzsetta, kisgallér (tájnyelvi)

királylány, királyle

főnév
 • királykisasszony

magány

főnév
 • egyedüllét, magányosság, társtalanság, magárahagyatottság, árvaság, egyedülvalóság (régies), egyedülség (régies), elhagyatottság
 • elvonultság, visszavonultság, emberkerülés, remeteség, remeteélet, elzárkózás

kulcsár

főnév
 • cselédtiszt, házvezető, sáfár (régies)
 • pincemester
 • kulcscsináló (régies)

kampec

módosítószó
 • (bizalmas): vége, elveszett, odavan, elpusztult, meghalt
 • tönkrement, befellegzett (valaminek)

javasol

ige
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, előterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)
 • ajánl, javall, kommendál, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)

kémkedés

főnév
 • vizsgálódás, vizslatás, fürkészés, leselkedés, szaglászás, puhatolózás, kutakodás, kutatás, nyomozás

központosítás

főnév
 • összpontosítás, centralizálás (idegen), centralizáció (idegen), tömörítés, koncentráció (idegen), egyesítés, összevonás

karám

főnév
 • istálló, kerítés, akol, delelőhely, esztena (tájnyelvi), cserény (tájnyelvi)
 • vityilló, kalyiba, kunyhó, gunyhó (tájnyelvi), gurgying (tájnyelvi), viskó, gurgyolag (régies)

hozzá

határozószó
 • mellé, közelébe
 • kiegészítésül, ráadásul, azonkívül, tetejében, sőt mi több

kéregvasút

főnév
 • földalatti

kugli

főnév
 • teke, tekejáték
 • tekebáb
 • (szleng): fej, kobak (bizalmas)