generáció szinonimái

főnév
 • nemzedék, emberöltő, emberíz (régies)
 • kor, korszak
 • (szaknyelvi): szaporodás, nemzés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tilinkó

főnév
 • (tájnyelvi): furulya, furuglya (régies), pásztorsíp, fűzfasíp, pikula (tájnyelvi), csilinka (tájnyelvi), csimpolya (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): fütyülő, síp

számoz

ige
 • számjelez (régies), számmal lát el
 • jegyez, jegyzékbe vesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a generáció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fránya II.

főnév
 • (szitkozódásban): fene, manó

felgyógyul, fölgyógy

ige
 • meggyógyul, megerősödik, felépül, kilábal, lábra áll, erőre kap, feljavul, helyrejön, összeszedi magát, visszanyeri erejét, visszanyeri egészségét, rendbe jön, fellábadozik (tájnyelvi), feltámbálódik (tájnyelvi)

feketepiac

főnév
 • zugpiac, KGST-piac (tréfás)
 • feketegazdaság, feketézés (szleng), feketekereskedelem, zugkereskedelem, láncolás (szleng), csencselés (bizalmas), seftelés (bizalmas), kupeckedés (bizalmas)

emberszeretet

főnév
 • filantrópia (idegen), altruizmus (szaknyelvi), felebaráti szeretet

füzes

főnév
 • fűzfaerdő, fűzfaliget, fűzfaberek, rekettyés (tájnyelvi)

gyutacs

főnév
 • kanóc, gyújtózsinór
 • hüvely, töltény, patron (régies), csappantyú, kapszli (régies)

őrszoba

főnév
 • kapitányság, rendőrség, botos kégli (tréfás), jagellóság (szleng), jard (szleng)

elfajzott

melléknév
 • korcs, keverék, elfajult (régies)
 • satnya, csenevész
 • romlott, rendellenes, degenerált, abnormális, természetellenes
 • elaljasult, elvetemült, elzüllött, erkölcstelen

élc

főnév
 • tréfa, vicc, humor, elméncség (régies), sziporka, bemondás (bizalmas), aranyköpés, szellemesség, adoma

behurcolkodik

ige
 • beköltözik, beköltözködik, betelepedik, betelepszik

elkövet

ige
 • megtesz, megcsinál, megvalósít, cselekszik, véghezvisz, végrehajt, létrehoz, (hibát) ejt

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat

hattyúdal

főnév
 • hattyúének (régies), búcsú, elköszönés, befejezés, utolsó mű, utolsó fellépés

kérdés

főnév
 • tudakozódás, érdeklődés, informálódás, kérdezés, kérdésföltevés, interpelláció (idegen)
 • probléma, feladvány, rejtély, rejtvény, titok, talány
 • vitapont
 • tárgy, téma

intelligens

melléknév
 • értelmes, eszes, okos, fogékony, gyors felfogású, logikus, gondolkodó, éles eszű, éles elméjű, intellektuális
 • tanult, képzett, pallérozott, csiszolt
 • tanulékony

gennyes

melléknév
 • gennyező, gennyedő, gennyedt, váladékos, váladékozó, meggyűlt, gyulladásos, kelevényes, fertőzött, purulens (idegen), szeptikus (szaknyelvi), fekélyes, túros (tájnyelvi), eves (tájnyelvi), enyekes (tájnyelvi), gyülevész (tájnyelvi)
 • (szleng): visszataszító, utálatos, undorító, genyus (durva), lepra (durva), tetű
 • rossz, silány, ócska, vacak, tropa (szleng)

fölényes

melléknév
 • döntő, meghatározó, jelentős, lehengerlő, elsöprő, átütő, ragyogó, biztos, óriási
 • kihívó, hetyke, prepotens, rátarti, parancsoló, basáskodó, fennhéjázó, fennsőbbséges, pöffeszkedő, pökhendi, arrogáns, öntelt, beképzelt, felfuvalkodott, vállveregető, lekicsinylő, lenéző, leereszkedő, lekezelő, felvágó, hetyenpetty (tájnyelvi), hickivicki (tájnyelvi)

gyapjas

melléknév
 • göndör, bongyor (tájnyelvi), bodros
 • szőrös, pelyhes, bolyhos, pihés
 • (régies): gazdag

impregnál

ige
 • átitat, áthat, telít
 • vízhatlanít, tartóssá tesz, tűzállóvá tesz

golyószóró

főnév
 • kartácsszóró (régies), géppuska, gépfegyver

felkelés, fölkelés

főnév
 • mozgalom, megmozdulás, nyugtalanság, villongás, felriadás (régies), inszurrekció (idegen), zendülés, zavargás, rendzavarás, lázadás, lázongás, forrongás, rebellió (régies)
 • ellenállás, ellenszegülés, harc, támadás
 • forradalom, szabadságharc, pártütés

gyógynövény

főnév
 • gyógyfű, orvosi növény, burján (tájnyelvi)

inkvizíció

főnév
 • kínvallatás, vallatás, tanúvallatás, vizsgálat
 • eretnekbíróság (régies)