kézelő szinonimái

főnév
 • mandzsetta, kisgallér (tájnyelvi)

kezelő szinonimái

főnév
 • kormányozó, irányító, felügyelő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rejtély

főnév
 • talány, misztérium, titok, rejtvény, kérdés, enigma (idegen), rébusz (idegen), fejtörő

közérdek

főnév
 • társadalmi érdek, közösségi érdek, közjó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kézelő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kényelem

főnév
 • komfort (bizalmas), kommoditás (idegen)

ipari

melléknév
 • nagyüzemi, üzemi, gyári

illeget

ige
 • riszál, billeget
 • (tájnyelvi): illesztget, igazgat

helyenként

határozószó
 • néhol, hellyel-közzel, itt-ott, imitt-amott, elvétve

kerülő II.

főnév
 • csősz, mezőőr, erdőőr, vadász, erdőszolga, erdőkerülő
 • eltérés, kitérés, elkalandozás, közbevetés
 • kerülő út, mellékút, vargabetű, tévút, tekervényút

kirívó

melléknév
 • szembetűnő, szembeszökő, feltűnő, égbekiáltó, ordító (hiba), éles, kiáltó, vaskos, durva, bántó, leplezetlen, nyilvánvaló, disszonáns, eklatáns, grell (régies), kirívós (tájnyelvi)

széttép

ige
 • széjjeltép, összetép, szétszakít, széjjelszakít, széthasít, széjjelhasít, összeszaggat
 • szétszaggat, széjjelszaggat, szétmarcangol, széjjelmarcangol
 • (kapcsolatot): megszakít, megszüntet, felszámol

gyógycipő

főnév
 • ortopéd cipő

gulyásleves

főnév
 • bográcsgulyás

előny

főnév
 • haszon, nyereség, hozadék, profit, plusz (bizalmas), jutány (régies), sáp (bizalmas)
 • kiváltság, előjog, elsőbbség, mentesség, jog, fölény, engedmény, fór (bizalmas), prioritás (idegen), preferencia (idegen)
 • kedvezés, kedvezmény, kivételezés, kivétel, protekció, védettség

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat

kiszögellés

főnév
 • kiugrás, kinyúlás, sarok, él, szél, szegély, perem, párkány, szöglet, kiálló rész(régies)

kovakő

főnév
 • kvarc
 • kova, tűzkő, flint (régies), tűzélesztő (régies), silex (szaknyelvi)

meghív

ige
 • meginvitál, odainvitál, vendégül lát, elhív, beinstál (tájnyelvi), elfoglal (tájnyelvi)
 • felkér, felhív, megnyer

lendület

főnév
 • nekilendülés, lendületvétel, nekirugaszkodás, elán, nekibuzdulás, svung (bizalmas), buzgalom, hév, erőbedobás, intenzitás, tempó, rukk (idegen), gőz, iram, iramat (régies), ugrás
 • dinamika (idegen), dinamizmus (idegen), rös (régies)

kézfogás

főnév
 • parola (régies), kezelés, kézszorítás
 • üdvözlés, üdvözlet, köszöntés
 • (régies): eljegyzés, kézfogó (régies), gyűrűváltás, jegyváltás, kendőváltás (régies)

kelletlenkedik

ige
 • vonakodik, húzódozik, fanyalog, ódzkodik

kikötöz

ige
 • kibont, kiold, szétbont
 • kipellengérez, megszégyenít
 • kipányváz, rögzít, odaköt, kicövekel (tájnyelvi)

lejt

ige
 • ereszkedik, hajlik, dől, esik, aláfut, alávezet
 • (táncot): lépeget, jár, rop, táncol
 • megy, vezet

kiderít

ige
 • felkutat, feltár, fölfed, felderít, kipuhatol, kibogarász, kikutat, kipiszkál, kinyomoz, kibogoz, napfényre hoz, kiás, kikurkász (bizalmas), napvilágra hoz, délszínre hoz (régies), megvilágít, fényt derít (valamire), kiszimatol, kikémlel, világosságot derít (valamire), végére jár (valaminek), kitud, rájön, megfejt, megold, megállapít, tisztáz

iskolázatlan

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, analfabéta, írástudatlan
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, pallérozatlan, tudatlan, műveletlen, kulturálatlan, üresfejű, faragatlan, közönséges, primitív, tuskó (bizalmas)

kínos

melléknév
 • fájdalmas, fájó, fájós, bántó, gyötrelmes, gyötrő, éles, heves, kínzó
 • fárasztó, fáradságos, nehéz, vesződséges, kimerítő, keserves, nyomorúságos
 • kellemetlen, kényelmetlen, kényes, zavaró, nyugtalanító, nyomasztó, feszélyező, kényszerű, aggályos, szorult (helyzet), alkalmatlan, peníbilis (idegen), zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas)

leltároz

ige
 • leltárba vesz, leltárt készít, jegyzékbe vesz, számba vesz, összeszámlál, lajstromoz, összeír, rovancsol (szaknyelvi)