keserűség szinonimái

főnév
 • fanyarság
 • keserv, bánat, búbánat, bú, búsongás, búsulás, búslakodás, mélabú, szomorúság, kiábrándultság, rosszkedv, búskomorság, elkeseredettség, kesergés, siralom, jajpanasz, jajgatás, sival (tájnyelvi), üröm, ürömpohár, epeség (régies)
 • szívfájdalom, gyász, kín, megpróbáltatás
 • bosszúság, sérelem, kellemetlenség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beleért

ige
 • hozzáért, odaért, belegondol, hozzágondol, beleszámít, beleszámol, belesorol, belefoglal, belevesz, implikál (szaknyelvi)(valamitől)

cső1

főnév
 • vezeték, csővezeték, tömlő, locsolócső, slag (bizalmas), slaug (idegen), csatorna, kanális, szivornya (régies)
 • drén, kémlő (régies), szonda (szaknyelvi), katéter, tubus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keserűség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedvenc

melléknév
 • kedvelt, szeretett, kedves, lelkem adta (tájnyelvi), favorit, a szíve csücske (valakinek), üdvöske (választékos), cirák (régies), darling (idegen), libling (bizalmas)
 • kegyelt (régies), kegyenc

indoeurópai

melléknév
 • indoiráni, indogermán, árja

időszerűtlen

melléknév
 • idejétmúlt, elavult, korszerűtlen
 • alkalmatlan, tárgytalan, inkonveniens (idegen)

házal

ige
 • kereskedik, ügynökösködik, házról házra jár, kéreget, kilincsel, batyuzik (bizalmas), házagol (régies), kujtorog (régies), kolportál (régies), antichambríroz (régies)

kérdés

főnév
 • tudakozódás, érdeklődés, informálódás, kérdezés, kérdésföltevés, interpelláció (idegen)
 • probléma, feladvány, rejtély, rejtvény, titok, talány
 • vitapont
 • tárgy, téma

kínálkozik

ige
 • ígérkezik, csábít, ajánlkozik
 • ajánlkozik, akad, adódik, jelentkezik, mutatkozik, látszik, nyílik
 • (tájnyelvi): kínálgat

szerepel

ige
 • fellép, alakít, játszik, közreműködik, figurál (régies)
 • előad, bemutat
 • tevékenységet fejt ki, fungál (tájnyelvi), tisztet tölt be
 • benne van, benne foglaltatik, előfordul
 • közrejátszik

gyalogút

főnév
 • ösvény, gyalogösvény, csapás, morzsaút (tájnyelvi)
 • járda

gonoszság

főnév
 • gazság, aljasság, alávalóság, alantasság, galádság, latorság (régies), elvetemültség, rosszaság, maleficium (régies), rosszindulat, infámia (régies), rosszlelkűség, rosszakarat, álnokság
 • gaztett, gonosztett, bűntett, bűn

elnyargal

ige
 • elrohan, elfut, elrobog, elinal, ellovagol, elgaloppoz, elvágtat

gyűlölet

főnév
 • utálat, ellenszenv, undor, megvetés, rosszakarat, rosszindulat, antipátia, iszonyat, idegenkedés, irtózat, fóbia (szaknyelvi), averzió (régies)

kisded I.

melléknév
 • kis, kicsi, kicsiny, kicsike, kicsinyke, apró, aprócska, pici, picike, pöttöm, parányi, falatka, morzsányi, kicsinyded (tájnyelvi)
 • (pejoratív): szerény, ártatlan, tiszta, naiv

korbácsol

ige
 • ver, ostoroz
 • űz, hajt, kerget
 • felzaklat, felizgat

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

leiszik

ige
 • lekortyol, lehörpöl, leszürcsöl
 • (leissza magát): becsíp, berúg, lerészegedik

későn

határozószó
 • utólag, elkésve, elkésetten, soká, sokára, nagy sokára, post festa (idegen), rákjártával (tájnyelvi) Sz: a mennyországba is későn fog érkezni

katonadolog

főnév
 • semmiség, csekélység, kicsinység, apróság
 • csapás, elemi csapás

kigúnyol

ige
 • kicsúfol, nevetségessé tesz, gúnyt űz (valakiből), csúfot űz, bolondot csinál (vikből), kifiguráz, kipellengérez, pellengérre állít, csúffá tesz, parodizál, karikíroz, persziflál (idegen), szatirizál (régies), majmot csinál (valakiből), csúfolódik, kinevet, élcelődik, diffamál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

legfelső

melléknév
 • legmagasabb, első, legfőbb, maximális, extrém
 • felsőfokú

kézfogó

főnév
 • eljegyzés, gyűrűváltás, jegyváltás, kendőváltás (régies)

intézményes

melléknév
 • bevezetett, rendszeresített, szokásos
 • hatósági, intézeti, egyesületi, társasági, testületi

kikölt

ige
 • kotlik, kotol (tájnyelvi)

leheveredik

ige
 • lefekszik, lepihen, ledől, elnyúlik (bizalmas), ledöglik (durva), heppen (régies), lebodorodik (tájnyelvi), lehencseredik (tájnyelvi), letertyeszkedik (tájnyelvi)