láp szinonimái

főnév
 • mocsár, ingovány, zsombék, omboly (tájnyelvi), hany (tájnyelvi), turnyán (régies), vápa (régies), moor (szaknyelvi)
 • fertő

lap szinonimái

főnév
 • papírlap, papír, oldal, pagina (idegen)
 • sajtóorgánum, közlöny, hírlap, újság, napilap, hetilap, folyóirat, hírlő (régies)
 • kártya, blatt (bizalmas)
 • levelezőlap, képeslap, levlap (bizalmas), anziksz (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

temetkezik

ige
 • temetteti magát
 • beletemetkezik (valamibe), elmerül (valamiben), elfoglalja magát, beleássa magát, belemerül (valamibe), belefeledkezik, belefelejtkezik, átadja magát (valaminek)

kövezet

főnév
 • burkolat, kőburkolat, kockakő, macskakő (bizalmas), flaszter (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a láp szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kritikus II.

főnév
 • műbíráló, ítész (régies), műítész (régies), műértő, bíráló, recenzens (szaknyelvi)

kisüzem

főnév
 • kisvállalkozás, manufaktúra (idegen)

kínálkozik

ige
 • ígérkezik, csábít, ajánlkozik
 • ajánlkozik, akad, adódik, jelentkezik, mutatkozik, látszik, nyílik
 • (tájnyelvi): kínálgat

kedveskedik

ige
 • nyájaskodik, édeskedik, kedvében jár, udvarol, kegyeskedik (régies), ajándékoz, enyeleg
 • hízeleg, kecseg (tájnyelvi), kesnyelődik (tájnyelvi), gazsulíroz

kvarc

főnév
 • kovakő, kovarc (régies), varla (régies)

leteper

ige
 • lenyom, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, leterít, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi), legyürköl (tájnyelvi), lekavarint (tájnyelvi) Sz: földet fogat vele, két vállra fektet

túlfeszít

ige
 • túlerőltet, túlhajt, túlhajszol, kimerít, lestrapál (bizalmas)
 • kiélez

ipar

főnév
 • mesterség, kézművesség, céh (régies)
 • indusztria (idegen), gyártás, gyáripar
 • iparág, szakma, ágazat (szaknyelvi)
 • (bizalmas): iparengedély, iparigazolvány
 • (régies): iparkodás, igyekezet, törekvés, szorgalom, tevékenység

illuzórikus

melléknév
 • képtelen, megvalósíthatatlan, lehetetlen, valószerűtlen, valószínűtlen, irreális, fiktív, kitalált, abszurd
 • hiábavaló, értelmetlen

fénytelen

melléknév
 • tompa, matt, homályos, fakó, megtört, sötét
 • (hang): fátyolos, megtört

jajgat

ige
 • jajveszékel, jajong, kesereg, sír, kiabál, nyöszörög, nyög, kiáltozik, óbégat, ájvékol (tájnyelvi), jajvékol (tájnyelvi), jajkál (tájnyelvi), javánkodik (tájnyelvi), vájlogat (tájnyelvi), vajlégat (tájnyelvi), bedákol (tájnyelvi), dúgat (tájnyelvi)
 • siránkozik, sopánkodik, sápítozik, panaszkodik, panaszolkodik (régies), bánkódik, lamentál (bizalmas), bozsékol (tájnyelvi)

link

melléknév
 • megbízhatatlan, szélhámos, szélhámoskodó, széltoló (bizalmas), hazudós, simlis, könnyelmű, linkóci (bizalmas)
 • komolytalan, jelentéktelen, értéktelen, hitvány

megállás

főnév
 • leállás, blokkolás, stop (idegen), parkolás, megállapodás (régies), fennakadás, elakadás, veszteglés, megtorpanás
 • szünet, pauza (idegen)

bandavezér

főnév
 • (pejoratív): főkolompos (pejoratív), vezető, főnök, fejes (szleng), góré (szleng), hangadó, főmufti (szleng), bossz (szleng), bandagazda (tájnyelvi)

nyelves

melléknév
 • feleselő, szájaskodó, szájas, éles nyelvű, pergő nyelvű, csataráló (tájnyelvi), pampula (tájnyelvi)
 • beszédes, cserfes, locsogó, csacska, csácsogó

merül

ige
 • besüllyed, lesüllyed, süpped, alábukik, belemélyed, lemerül
 • tűnik, vész
 • belehatol, hatol
 • mélyed, temetkezik

lapszemle

főnév
 • sajtószemle, tallózó

közvélemény

főnév
 • a nép szava, közvélekedés, közfelfogás, közmeggyőződés, közhiedelem, közszellem, közhangulat, tömeghangulat, köztudat, közakarat

lélektani

melléknév
 • pszichológiai, pszichikai

mentesít

ige
 • felment, felold, megszabadít, megvált (választékos), felszabadít, kiment, tisztáz, elenged
 • megvéd, megóv, megment, immunizál (szaknyelvi)(durva)
 • tehermentesít, könnyít, megkímél

leckéztet

ige
 • korhol, dorgál, kioktat, fedd, szid
 • oktat, nevel, moralizál (idegen)

kitisztul

ige
 • tisztává válik, megtisztul, kiszívódik (tájnyelvi)
 • megszabadul (káros anyagtól), kiürül
 • kijózanodik
 • (idő): kiderül, felvidul, felnyájasul (régies), feleszesedik (tájnyelvi), felfeslik (tájnyelvi), kiborotválkozik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kitakarodik, elmegy, elvonul

lépés

főnév
 • lépte (valakinek), járás
 • szakasz, ütem
 • tett, cselekedet, eljárás, gesztus
 • intézkedés

merőleges

melléknév
 • derékszögű, függőleges, vertikális (szaknyelvi)