könyvkereskedés szinonimái

főnév
 • könyvesbolt, könyves, antikvárium

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kerekedik2

ige
 • keletkezik, kél, támad, megalakul, létrejön, létesül, képződik, terem, születik, készül, kezdődik
 • ered, származik

ejt

ige
 • hullat, hullajt, pottyant, potyogtat, perget, heppent (tájnyelvi)
 • (vadat): fog, leterít, lelő, lepuffant
 • (foglyot): elfog, megfog, kézre kerít, elcsíp, nyakon csíp, fülön fog, fülön csíp, kaptivál (idegen)
 • (vmilyen helyzetbe): hoz, juttat
 • (hangot): artikulál, kimond, mond, képez, kiad
 • szakít (valakivel), otthagy, elhagy, kiadja az útját, dob (szleng), lekoptat (szleng), lepasszol (szleng) leléptet (bizalmas), megszabadul (valakitől) (valakivel)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könyvkereskedés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kompromittál

ige
 • hírbe hoz, szégyenbe hoz, gyanúba kever, gyanúba hoz, lejárat, blamál (idegen), diffamál (idegen)

kézbesít

ige
 • átad, eljuttat, átnyújt, meghoz, odaad, továbbad, továbbít, közvetít, kiad, kiszolgáltat

kerékagy

főnév
 • kerékfej

járatlan

melléknév
 • kitaposatlan, feltöretlen, nyomtalan, úttalan, szűz
 • ismeretlen, idegen
 • gyakorlatlan, tapasztalatlan, tájékozatlan, próbálatlan, avatatlan, tudatlan, képzetlen, iskolázatlan, tanulatlan, laikus, műkedvelő, illetéktelen, inkompetens (idegen), semmitudó (régies), ignoráns (régies), kezdő, újonc, zöldfülű, zöld (bizalmas), mazsola (bizalmas)
 • kontár, ügyetlen

kos

főnév
 • berbécs (tájnyelvi), berbe (régies), ürü
 • (régies): sulyok, döngölő, verőkos

lábazat

főnév
 • talapzat, aljzat, alapzat, alapozás, posztamens (idegen), fundamentum

tervezet

főnév
 • terv, elképzelés, tervvázlat, tervjavaslat, javaslat, ajánlat, projektum (régies), elaborátum (idegen), fogalmazvány, piszkozat, vázlat, skicc (bizalmas), séma

honatya

főnév
 • (választékos): képviselő

hírlap

főnév
 • újság, napilap, lap, zsurnál (régies), sajtó

feláll, föláll

ige
 • felegyenesedik, felkel, talpra áll, felemelkedik, felserken (régies), kihúzza magát
 • rááll, fellép (valamire)(valamiről)
 • (szaknyelvi): felsorakozik, felfejlődik
 • megszerveződik, kialakul, létrejön
 • (pénisz): felmered, megmerevedik, erigál (szaknyelvi)
 • (haj): égnek áll, felborzad (tájnyelvi)

hűl

ige
 • hidegül, lehűl, meghűl, megdermed, hülepedik (tájnyelvi)

lárva

főnév
 • álca, pajor, báb, álkép (régies)
 • álarc, maszk
 • báb
 • hernyó, kukac, pondró, nyű

leterít

ige
 • letakar, betakar, beborít, befed, leborít, lefed, lelapol (tájnyelvi)
 • szétterít
 • elejt, lesújt, leüt, földhöz vág, lenyom, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)
 • lelő, ledurrant (bizalmas), lepuffant, agyonlő

áramlás

főnév
 • áramlat, sodrás, folyás, özönlés, fluxus (idegen)

munkaközvetítő

főnév
 • állásközvetítő, munkaközvetítő hivatal, helyszerző (régies), cselédszerző (régies), cupringer (régies)

megmerevedik

ige
 • megkeményedik, megszilárdul, megköt, megdermed, megmered, kikristályosodik, megfagy
 • meggémberedik, megmacskásodik (tájnyelvi), megbénul (bizalmas)
 • megcsökönyik (tájnyelvi), elfélszegedik (tájnyelvi)
 • erigál (szaknyelvi), erektál (szaknyelvi), feláll
 • megrögződik, elfásul

köpköd

ige
 • pökdös, köpözik (tájnyelvi), köpöd (tájnyelvi), kahicsol (bizalmas)
 • (bizalmas): rágalmaz, szidalmaz, kikel (valaki ellen)

kombinát

főnév
 • nagyüzem

kritikus II.

főnév
 • műbíráló, ítész (régies), műítész (régies), műértő, bíráló, recenzens (szaknyelvi)

megkavar

ige
 • megkever, megforgat, keverget, megmozgat, kavar, kutyul (bizalmas)
 • összezavar, összekever, megzavar, megbolygat, kizökkent, összegubancol (bizalmas), összezagyvál (bizalmas), összegabalyint (bizalmas), meghülyít (bizalmas), megkalótyol (tájnyelvi), megkeringet (tájnyelvi), megkütyül (tájnyelvi)

kötött

melléknév
 • rögzített, meghatározott, szabályozott, korlátozott, megszabott, előírt
 • kemény fedelű (könyv)
 • (talaj): tömör, nehéz, összetapadó szemcséjű

kibetűz

ige
 • kisilabizál, desifríroz (szaknyelvi), kihámoz, kiböngész, kiolvas

kusza

melléknév
 • szövevényes, ágas-bogas, bonyolult, összefüggéstelen, áttekinthetetlen, kaotikus, kuszált, zavaros, zűrzavaros, konfúzus (régies), obskúrus (régies), komplikált, összezavart, zagyva
 • bozontos, zilált, rendezetlen, borzas, összegabalyodott, gubancos, boglyas, torzonborz, gabalycsos (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rövid, kurta

meglóg

ige
 • (bizalmas): eltávozik, ellóg (bizalmas), elmenekül, elfut, elszökik, angolosan távozik, lelép, meglép (bizalmas), megpattan (bizalmas), lelécel (bizalmas), dobbant (bizalmas), elkotródik, felszívódik (szleng), megszökik, elillan, eliszkol, olajra lép (szleng), kereket old, megugrik (bizalmas), elpárolog (bizalmas), elpucol (bizalmas)