kúria szinonimái

főnév
 • udvarház (régies), kastély, úri lak, udvarhely
 • nemesi telek, udvarháztelek
 • (régies): bíróság, törvényszék, táblabíróság (régies)
 • szentszék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemfog

főnév
 • tépőfog, agyar, ebfog (tájnyelvi)

ívás

főnév
 • (halaké): párosodás, nemzés, vonulás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kúria szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

követelődzik, követe

ige
 • kényszerít, erőszakoskodik, ostromol, szorongat, nyakára jár, kiprésel (bizalmas), nyaggat (bizalmas), szekíroz (bizalmas), vegzál (régies), zsarol (valamivel)

kimondatlan

melléknév
 • ki nem mondott, hallgatólagos, megnevezetlen, elhallgatott
 • benne foglalt, beleértődő, beleértett, burkolt, rejtett, titkos, titkolt, ki nem fejezett, kifejtetlen, implicit (szaknyelvi)

kifolyó

főnév
 • csurgó, eresz, vízköpő

kanyaró

főnév
 • morbilli (szaknyelvi), csécs (régies), ripacs (tájnyelvi)

közvetítő

főnév
 • közbenjáró, alkusz (régies), ügynök, ágens (szaknyelvi), mediátor (idegen), negociátor (régies)
 • médium (idegen), békítő, békéltető

lekötelez

ige
 • lekenyerez, angazsál (régies), kaptivál (idegen), obligál (idegen)

törleszt

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, kiegyenlít, leró, letud (bizalmas)
 • megtorol, megbosszul, visszavág, viszonoz

iker II.

főnév
 • ikertestvér, ikergyerek Sz: egy hassal lettek; együtt lettek a világra
 • másodlat (régies), alakpár (szaknyelvi), alakmás, hasonmás, duplex (szaknyelvi)
 • ikertelefon

idea

főnév
 • eszme, fogalom
 • gondolat, ötlet, elképzelés, elgondolás, tipp, sziporka, elmeszikra (régies), éca (bizalmas), écesz (szleng)
 • alapeszme, vezéreszme, teória
 • sejtelem

felsőfokú, fölsőfokú

melléknév
 • felső, legmagasabb fokú
 • legfelső

ír3

melléknév, főnév
 • írországi, írlandi (régies)

lepipál

ige
 • felülmúl, lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túltesz (valakin), megelőz, föléje kerekedik (valakinek), meghalad, kitűnik (vkik közül), legyőz, megszégyenít
 • zsebre tesz, héjaz (tájnyelvi)
 • leköröz (bizalmas), leradíroz (szleng), magasan ver (szleng), kenterbe ver (szleng)

manzárd

főnév
 • padlásszoba, manzárdszoba, padlástér

átúszik

ige
 • átszel, átkel
 • (hang, kép): áttűnik, átváltozik

népművelés

főnév
 • ismeretterjesztés, népnevelés, tömegnevelés, népoktatás

mellébeszélés

főnév
 • köntörfalazás, kertelés, melléduma (szleng), szócséplés, szószaporítás, csűrés-csavarás, zagyvaság, zöldség, mesebeszéd, blabla (bizalmas), halandzsa (bizalmas), hamuka (szleng), hanta (szleng), sóder (szleng), púder (szleng), kamu (szleng), rizsa (szleng), smonca (szleng)

kuruzsló

főnév
 • kuruzslóasszony, vajákos (régies), vajákoskodó nő, sarlatán, javas, javasasszony, füves, füvesasszony, csodadoktor, bűbájos (tájnyelvi), tudalmas (tájnyelvi), tudákos (tájnyelvi), tudós (tájnyelvi), ördöngös
 • álorvos, kókler, svindler (bizalmas), szemfényvesztő

kötbér

főnév
 • bánatpénz, bírság, kártérítés, pönálé (régies)

ledolgoz

ige
 • lerobotol (bizalmas), pótol, bepótol, behoz, lecsúsztat (bizalmas), törleszt (munkával), leszolgál

megütközik

ige
 • összecsap, megmérkőzik, megküzd, ütközetbe bocsátkozik, harcba bocsátkozik, felveszi a harcot, összeütközik, csatát vív
 • (valamin): megbotránkozik, fennakad, meglepődik, megdöbben, skandalizálódik (idegen), felütközik (tájnyelvi), megütődik (régies), megrökönyödik, meghökken, elszörnyed, fölháborodik
 • megbántódik, megharagszik(valami fölött)

laboratórium

főnév
 • labor (bizalmas), vegykonyha (régies), officina (régies)

kiporcióz

ige
 • kiadagol, szétoszt, kimér

legurul

ige
 • legördül, legörög, lehengeredik
 • lepottyan, lebukfencezik, leesik, legömbörödik (tájnyelvi), lehandarikázik (tájnyelvi), lehenderedik (tájnyelvi), lehömpölyög (tájnyelvi), lelongárol (tájnyelvi)

mélabú

főnév
 • mélaság, borongás, ború, felhő, borulat (régies), melankólia, búskomorság, szomorúság, bánat, bú, búbánat, lehangoltság, csüggedés, csüggedtség, depresszió