krémszínű szinonimái

melléknév
 • nyers színű, vajszínű, csontszínű, sárgásfehér, bézs (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyarmat

főnév
 • kolónia, gyarmatbirtok, tartomány

változékony

melléknév
 • ingatag, ingadozó, labilis, változó, bizonytalan, állhatatlan, kiszámíthatatlan, forgandó, kialakulatlan, átmeneti, határozatlan
 • szeszélyes, szélsőséges, csapongó, raplis (bizalmas)
 • csélcsap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a krémszínű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

környék

főnév
 • környezet, körzet, tájék, táj, vidék, kerület, negyed, szomszédság, telep
 • határ, vidék

kiképez

ige
 • gyakorlatoztat, kitanít, kiművel, tanít, oktat, idomít, edz, korrepetál, abriktol (régies)
 • kialakít, kiformál, kikészít, kiidomít (régies)

kiderít

ige
 • felkutat, feltár, fölfed, felderít, kipuhatol, kibogarász, kikutat, kipiszkál, kinyomoz, kibogoz, napfényre hoz, kiás, kikurkász (bizalmas), napvilágra hoz, délszínre hoz (régies), megvilágít, fényt derít (valamire), kiszimatol, kikémlel, világosságot derít (valamire), végére jár (valaminek), kitud, rájön, megfejt, megold, megállapít, tisztáz

kaka

főnév
 • (bizalmas): bélsár, széklet, ürülék, kaki (bizalmas), nagydolog (bizalmas), szar (durva), trutyi (szleng), excrementum (szaknyelvi), fekália (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi)
 • ócskaság, vacakság

középosztály

főnév
 • polgárság, burzsoázia, polgári osztály

légsúly

főnév
 • légnyomás

többnyire

határozószó
 • legtöbbször, legtöbbnyire, leginkább, általában, nagyobbára, nagyrészt, nagyobbrészt, jobbára, jobbadán (választékos), jobbnyira (tájnyelvi), jobbrészt (tájnyelvi), jórészt, javarészt, rendszerint, rendesen, főként, főleg

időhiány

főnév
 • időzavar

hulldogál

ige
 • szállingózik, harmatozik, szitál, permetez, pilinkézik (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), pelyhedzik (tájnyelvi), havazkál (tájnyelvi)

feloldoz, föloldoz

ige
 • kibont, kioldoz
 • szabaddá tesz, kiszabadít, megszabadít
 • abszolvál (szaknyelvi), fölment, mentesít, megbocsát, megkegyelmez, rehabilitál

influenza

főnév
 • náthaláz, nátha, meghűlés, grippe (idegen)

lélekvesztő

főnév
 • csónak, sajka, ladik

magvas

melléknév
 • magos, magtermő
 • tömör, velős, tartalmas, lényegre törő, szentenciózus (idegen), fajsúlyos

átjön

ige
 • keresztüljön, átkel, áthalad, keresztüljut
 • áttelepül, átkerül
 • átszerződik

nehezményez

ige
 • helytelenít, kifogásol, ellenez, óvást emel, tiltakozik
 • rosszall, rossz néven vesz, sérelmez, nehezell (régies)
 • elítél

megütközik

ige
 • összecsap, megmérkőzik, megküzd, ütközetbe bocsátkozik, harcba bocsátkozik, felveszi a harcot, összeütközik, csatát vív
 • (valamin): megbotránkozik, fennakad, meglepődik, megdöbben, skandalizálódik (idegen), felütközik (tájnyelvi), megütődik (régies), megrökönyödik, meghökken, elszörnyed, fölháborodik
 • megbántódik, megharagszik(valami fölött)

kristályosodik

ige
 • jegecesedik, jeged (régies), jegecül (régies)
 • (gondolat): formálódik, kialakul, alakot ölt

könyv

főnév
 • írásmű, könnyű (régies), liber (idegen), béce (tájnyelvi)
 • fóliáns (választékos), kötet
 • kiadvány, olvasmány

latin

melléknév, főnév
 • diák, deák
 • római, itáliai

megszólít

ige
 • aposztrofál (idegen), adresszál (régies), hozzáfordul, szóba áll (valakivel), szóba elegyedik (valakivel), beszédbe ered (valakivel)

kútágas

főnév
 • ágas, gerenda (régies)

kimenő

főnév
 • ünneplő, ünnepi ruha, alkalmi ruha
 • eltávozás, kimaradás, szabadság, eltáv (szleng), kimarcsi (szleng)

ledolgoz

ige
 • lerobotol (bizalmas), pótol, bepótol, behoz, lecsúsztat (bizalmas), törleszt (munkával), leszolgál

megtöröl, megtörül

ige
 • letöröl, (edényt) eltöröl, megfényesít, megdörgöl, megtisztít