hipp-hopp szinonimái

módosítószó
 • egyszerre, váratlanul, egyszer csak, gyorsan, hirtelen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hasonmás

főnév
 • másolat, kópia
 • másodlat, másodpéldány, duplikátum (idegen), duplum (idegen), dublett (idegen)
 • festmény, fénykép, fotográfia (régies), kép
 • (kiadás): fakszimile, reprint
 • alakmás, doppelgänger (idegen), alteregó (idegen), hasonpár (tájnyelvi)

izgatottság

főnév
 • izgalom, várakozás
 • lelkesedés, láz, hév, elragadtatás, eufória, ujjongás, eksztázis
 • ingerültség, nyugtalanság, nyughatatlanság, türelmetlenség, idegesség, zaklatottság, felindulás, excitáció (idegen), nervozitás (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hipp-hopp szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hazámfia

főnév
 • honfitársam, földim, földemi (régies), országombeli, hazámbeli, magyar

grafológia

főnév
 • íráselemzés, íráselmélet

gépjármű

főnév
 • gépkocsi, jármű, autó, személyautó, kocsi, automobil (régies), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), csotrogány (szleng)
 • teherautó, tehergépkocsi

fércel

ige
 • összeölt, aggat (tájnyelvi), összeaggat (tájnyelvi), áglál (tájnyelvi), baggat (tájnyelvi)

hervadt

melléknév
 • fonnyadt, kókadt, lankadt, bágyadt, gyenge, erőtlen, csoffadt (tájnyelvi)
 • ráncos, aszott, petyhüdt, löttyedt
 • színtelen, gyatra, reménytelen, kilátástalan

idült

melléknév
 • krónikus, hosszas, hosszadalmas
 • tartós
 • megrögzött, szenvedélyes, javíthatatlan

ráncos

melléknév
 • ráncolt, összeráncolt, barázdált, redőzött, húzott, redős, recés, gyűrött, bodrott (tájnyelvi)
 • (arc): fonnyadt, aszott, hervadt, töpörödött, barázdált, töpöre (tájnyelvi)

fal1

ige
 • habzsol, eszik, lakmározik, harap, zabál (szleng), pofáz (durva), torkoskodik, tömi magát, nyelebel (tájnyelvi), hamzsál (tájnyelvi), éhászkodik (tájnyelvi), csombókol (tájnyelvi), hampuláz (tájnyelvi), töltöz (régies), faldoklik (régies) Sz: két pofára eszik; tömi a fejét; tömi a majmot

étrend

főnév
 • diéta, menü

csalatkozik

ige
 • csalódik, kiábrándul
 • (régies): megtévelyedik

felad, fölad

ige
 • felnyújt, ráad, felsegít
 • postáz, postára ad, bedob, elküld, továbbít, expediál (szaknyelvi), utalványoz, átutal
 • feljelent, elárul, beárul, besúg, bevádol, bemárt, beköp (szleng), denunciál (idegen), bead (régies), elvádol (tájnyelvi), vámliz (szleng), befúj (szleng), feldob (szleng)
 • felhagy (valamivel), lemond (valamiről), megválik, abbahagy, leszokik (valamiről), eláll (valamitől), bedobja a törülközőt (szleng), kiszáll(valamihez)(valami mellett)
 • felszolgál, feltálal, szervíroz

illusztris

melléknév
 • kiváló, neves, előkelő, magas rangú, tekintélyes, kimagasló, kiemelkedő, közismert, nevezetes, híres, hírneves, híres-neves, nagyhírű, nagynevű, ünnepelt, népszerű

jelez

ige
 • tudat, jelt ad, hírül ad, bejelent, értesít, beharangoz, mutat, regisztrál, indexel, indikál (szaknyelvi)
 • jósol, jövendöl, prófétál (régies), prognosztizál
 • figyelmeztet, int, sejtet, éreztet, céloz, utal (valamire), vall (valamire), demonstrál
 • elárul, tükröz, érzékeltet, kifejez
 • szemléltet, feltüntet, ábrázol, mutat, jelöl

körforgalom

főnév
 • körforgás, keringés, cirkulálás (régies), cirkuláció (régies)

kifejlődik

ige
 • kibontakozik, kinevelődik, kiteljesedik, megizmosodik, fölcseperedik, kikupálódik (tájnyelvi), kialakul, keletkezik, megnő, kinövi magát, kiformálódik, kibomlik, kiérlelődik, megérik, beérik, kiforr, kivakaródzik (tájnyelvi)

híres I.

melléknév
 • hírneves, nevezetes, ismert, elismert, híres-neves, tekintélyes, világhírű, világhíres, jelentős, illusztris, kiváló, népszerű, beérkezett, befutott, közkedvelt, famózus (idegen), prominens (idegen), nagynevű, neves, jónevű, nagyhírű Sz: a verebek is róla csiripolnak; hét országra szól, mint a lőcsei kalendárium; hét országra szól, mint a zsidó kalendárium; hét vármegyére szól; híres, mint az őri bicsak
 • (pejoratív): hírhedt, elhíresült, elhíresedett, közönséges, rossz hírű, famózus (idegen), címeres (tájnyelvi)

hátulról

határozószó
 • visszafelé, a tergo (választékos)
 • orvul, alattomosan, titkosan, kerülő úton, mellékúton, ahrem (szleng), cselesen (szleng), unfrankón (szleng)

hullámzás

főnév
 • hullámverés, hullám
 • fluktuálás (idegen), ingadozás, zajlás

kicsattan

ige
 • kicsapódik, kinyílik
 • kipukkan, kihasad
 • (szleng): kimegy, kiugrik

hóember

főnév
 • hóbáb (tájnyelvi), hóbaba (tájnyelvi), csóbika (tájnyelvi)

gyaloghintó

főnév
 • hordszék, vivőszék, baráthintó, saroglya, lektika (régies), palankin (idegen), riksa (idegen), kólya (tájnyelvi)

icipici

melléknév
 • piciny, picike, picuri, picinkó, parányi, pirinyó, csöppnyi, pöttöm, incifinci, pindurka, pinduri, mini (bizalmas), apró, apró-cseprő, apróka, aprócska, kicsi, kicsike, kisded, szikrányi, mákszemnyi, liliputi

kies

melléknév
 • idilli, bájos, hangulatos, kellemes, szép, bűbájos, elragadó, paradicsomi