hasonlóan szinonimái

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), hasonlóképpen, hasonlóképp, olyanformán (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

enciklopédia

főnév
 • ismerettár, lexikon

szolgalelkű

melléknév
 • szolgai, szervilis (pejoratív), talpnyaló, lakájtermészetű, csúszó-mászó, gerinctelen, alázatos, hajbókoló, megalázkodó, meghunyászkodó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hasonlóan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

halálfélelem

főnév
 • halálveríték, tanatofóbia (szaknyelvi)

fuvar

főnév
 • szállítás, fuvarozás, vitel
 • transzport (bizalmas)
 • fuvardíj
 • rakomány, kocsirakomány, szállítmány, küldemény
 • (tájnyelvi): udvarló, szerető
 • (szleng): fizetővendég (prostituálté)

forrongás

főnév
 • elégedetlenség, nyugtalanság, háborgás, hullámzás, zavargás, lázongás, lázadás, zendülés, ellenszegülés, felkelés, pártütés, tumultus (régies), megmozdulás, felfordulás, rendzavarás, forradalom, revolúció (régies)

felhúz

ige
 • felvon, felemel, fölteker
 • felvonszol, felrángat, felcibál, felcsaptat (régies), fölcsévél (régies)
 • felakaszt, fellógat, felköt
 • felvesz, felölt, felcsatol, magára ölt, belebújik
 • (falat): felépít, felállít, rak
 • (sátrat): felver
 • (rugós szerkezetet): működésbe hoz
 • felingerel, felbosszant, felmérgesít, feldühít, felidegesít, felizgat, felbőszít, zabosít (szleng), dühbe hoz, dühbe gurít, kihoz a sodrából, méregbe gurít, haragra gerjeszt, felcukkol (szleng), bepörget (szleng), begerjeszt (szleng), bezsongat (szleng), bepöccent (szleng)

hanyatlás

főnév
 • visszaesés, süllyedés, csökkenés, alászállás, visszafejlődés, romlás, visszalépés, dekadencia (választékos), dekonjunktúra (szaknyelvi), válság, bomlás, recesszió (szaknyelvi), regresszió (szaknyelvi), depresszió (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), recidíva (szaknyelvi), degenerálódás (szaknyelvi)

hízó

főnév
 • sertés, disznó, malac, koca, coca, röfi (bizalmas), hizlalmány (régies)

poszt

főnév
 • őrhely, őrállomás, várta
 • őrszem
 • állás, tisztség, beosztás
 • állomáshely, állomás

eredetileg

határozószó
 • eredendően, eleve, kezdetben, először
 • eleinte, az elején

emelő

főnév
 • daru, elevátor, emeltyű (régies), nyilaló (tájnyelvi)

búg1

ige
 • zúg, berreg, duruzsol, dohog, (gép) zakatol
 • (galamb): turbékol, bulikol (régies), szól, burukkol (tájnyelvi), bukkurúz, krúgat (tájnyelvi), kurrog (tájnyelvi)
 • (ének, ima): zsong, morajlik

eszpresszó

főnév
 • kávéház, presszó, bár, kávézó, koktélbár

infláció

főnév
 • pénzromlás, pénzhígulás

klimax

főnév
 • változás kora, menopauza (szaknyelvi), klimaktérium (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): fokozás
 • tetőpont, csúcspont

képviselőház

főnév
 • alsóház, alsótábla, parlament, kamara

használt

melléknév
 • elhasznált, elhasználódott, elkopott, kopott, viseltes, elnyűtt, uraságtól levetett, elhordott, ócska, vásott

hajrá II.

főnév
 • végküzdelem (választékos), finis (bizalmas), tűzoltómunka (bizalmas), erőfeszítés, hajrázás

hevenyész

ige
 • (választékos): rögtönöz, improvizál, összeüt, összecsap, elsiet, összefércel, extemporál (idegen), gabalyít (tájnyelvi)

kellemes

melléknév
 • jóleső, kellemetes (régies), kellemdús (régies), élvezetes, finom, ízletes, jóízű, édes, édesded, kényelmes, otthonos, kies (vidék) (régies), enyhe (időjárás), lágy (szellő), szép
 • megnyerő, rokonszenves, szimpatikus, barátságos, kedves, nyájas, szívélyes
 • kedvező, előnyös, örvendetes

havi

melléknév
 • havonkénti, hónaponkénti

fűz1

ige
 • összeállít, összeerősít
 • köt, kapcsol, erősít, brosíroz (idegen)
 • átbújtat, bújtat, átdug, áthúz, befűz
 • (kart karba) ölt
 • (valamihez valamit): folytat, hozzátesz, tovább sző (gondolatot)
 • (szleng): kérlel, udvarol, ámít, kábít, főz, megdumál (szleng), etet, szédít (bizalmas)

hirdetés

főnév
 • közzététel, közlés, népszerűsítés, hírverés, propagálás, reklámozás, kidobolás (tájnyelvi), kikürtölés, propaganda
 • felhívás, közlemény, hirdetmény, reklám, reklámcédula, falragasz, plakát, szórólap, prospektus

képeslap

főnév
 • anziksz (régies), művészlap, üdvözlőlap, képes levelezőlap
 • magazin, képes folyóirat