személyautó szinonimái

főnév
 • személygépkocsi, gépkocsi, kocsi, autó, automobil (régies), batár (régies), verda (szleng), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), szekér (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lakos

főnév
 • lakó, polgár, honos, helybeli, földi, lélek, fő

virtuóz

melléknév
 • bravúros, mesteri, művészi, tökéletes, utolérhetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a személyautó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szalon

főnév
 • fogadószoba, társalgó, terem, díszterem, nagyterem
 • műtárlat, kiállítóterem
 • divatáruüzlet

rost

főnév
 • szál, fibra (idegen), szálag (régies)
 • mócsing

retirál

ige
 • visszavonul, hátrál, meghátrál, meghunyászkodik, visszahúzódik, visszakozik

porosz

melléknév, főnév
 • burkus (régies)

szédületes

melléknév
 • szédítő, bódító, kábító, mámorító
 • elképesztő, óriási, kolosszális, csodálatos, lenyűgöző, egetverő, hihetetlen, roppant, fenomenális, bámulatos, káprázatos, fantasztikus

szórakozás

főnév
 • mulatság, időtöltés, kikapcsolódás, hepaj (szleng), vígság, kedvtelés, passzió (bizalmas)
 • (régies): szórakozottság

összes

melléknév
 • egész, teljes, valamennyi
 • minden, valamennyi, mind, együttes, valahány, mindannyi

örömteli

melléknév
 • vidám, boldog, jókedvű, derűs, elégedett, örvendező, örvendő, ujjongó, elragadtatott, eksztatikus (idegen)
 • örömteljes, örvendetes

megbilincsel

ige
 • vasra ver, megbéklyóz, megbékóz (tájnyelvi), béklyóba ver, bilincsbe ver, rabszíjra fűz, megláncol, leláncol, láncra ver, odaláncol, megvasal (tájnyelvi)

papírgalacsin

főnév
 • papírgaluska (bizalmas)

sztori

főnév
 • (bizalmas): történet, mese, eset, cselekmény, história, elbeszélés

távollét

főnév
 • hiányzás, mulasztás, elmaradás
 • távolmaradás, abszencia (régies)

hanyatlás

főnév
 • visszaesés, süllyedés, csökkenés, alászállás, visszafejlődés, romlás, visszalépés, dekadencia (választékos), dekonjunktúra (szaknyelvi), válság, bomlás, recesszió (szaknyelvi), regresszió (szaknyelvi), depresszió (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), recidíva (szaknyelvi), degenerálódás (szaknyelvi)

vés

ige
 • metsz, gravíroz (szaknyelvi), ró, karcol, mélyeszt
 • váj, mélyít
 • farag
 • (emlékezetébe vés): rögzít, megjegyez, megtanul, emléz (régies)

tűz2

főnév
 • láng, gyúlás (tájnyelvi)
 • parázs, üszög, zsarátnok (választékos), zsarát (régies), pörzs (régies), üszök (régies), elevenszén (régies), élőszén (régies), éltűz (régies)
 • tűzvész, tűzeset, vörös kakas, incendium (régies)
 • tüzelés, lövöldözés, lődözés, pufogtatás, harc, tűzharc, puskatűz, ágyútűz
 • (drágakő): ragyogás, fény
 • (boré): erő, zamat
 • láz, égető fájdalom
 • buzgalom, buzgóság, hév, gerjedet (régies), indulat, hevesség, hevület, lelkesültség, lelkesedés, szenvedély, lángolás

személyzet

főnév
 • legénység, apparátus
 • cselédség, szolgálattevők
 • háztartási alkalmazott

szakszervezeti

melléknév
 • érdekképviseleti

színészet

főnév
 • színjátszás, színművészet, játékszín (régies), színészkedés, komédiázás

tunkol

ige
 • (bizalmas): mártogat, kimárt, itatgat

szeparál

ige
 • elkülönít, szétválaszt, elválaszt, elhatárol, elrekeszt, elszigetel, izolál

rövidital

főnév
 • rövid, tömény, szíverősítő

szívverés

főnév
 • szívdobogás
 • szívhang, életjel

türelmetlen

melléknév
 • békétlen, nyugtalan, nyugtalankodó, ideges, izgatott, heves, intoleráns, maradatlan (tájnyelvi), hoppletopp (tájnyelvi), várhatatlan (tájnyelvi) Sz: nem győzi cérnával; tűkön ül