kábult szinonimái

melléknév
 • kába, bódult, tompult, szédült, álomittas, álomkóros, álmatag, kótyagos, beléndekes (tájnyelvi), maszlagos (tájnyelvi), mákonyos (tájnyelvi), letargikus, gőzös (szleng)
 • másnapos, ittas, öntudatlan, eszméletlen, ájult, alélt, kómás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

táncmulatság

főnév
 • bál, táncestély, táncvigalom, tánc, muri (bizalmas), buli (bizalmas), dalidó (régies), döcögtető (tájnyelvi)

műalkotás

főnév
 • mű, alkotás, műremek, művészi alkotás, opus (választékos), műtárgy, kompozíció, kreáció, remekmű, remeklés (régies), mestermű, gyöngyszem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kábult szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

járkálás

főnév
 • jövés-menés, kószálás, kóricálás, korzózás (bizalmas), csatangolás, ődöngés, kujtorgás
 • búcsújárás, csánbálás (tájnyelvi)
 • utánajárás

hízik

ige
 • kövéredik, gömbölyödik, kerekedik, telik, hájasodik, hájasul, húsosodik, testesedik, terebélyesedik, domborodik, pocakosodik, vastagodik, dalmahodik (tájnyelvi), faggyasodik (tájnyelvi), szétternyed (tájnyelvi, pejoratív)
 • gazdagszik, zsírosodik, gyarapodik, prosperál

hétszámra

határozószó
 • hetekig, hétről hétre, heteken át, heteken keresztül

habarodik

ige
 • (valakibe): beleszeret, belebolondul

jogtiprás

főnév
 • bűntett, bűntény, bűncselekmény
 • törvénytelenség, törvénysértés, jogsértés

kerékpáros

főnév
 • biciklis, biciklista, bicajos (bizalmas), bringás (szleng), velocipédista (régies), cangás (szleng)

sütnivaló

főnév
 • (tájnyelvi): kovász
 • (tréfás): ész, okosság, elme, értelem, spiritusz (bizalmas), dörzsöltség (bizalmas), megfontoltság, bölcsesség, gógyi (szleng)

főzőkanál

főnév
 • fakanál, kanál

foncsor

főnév
 • amalgám (szaknyelvi)

éktelen

melléknév
 • (régies, választékos): dísztelen, díszítetlen
 • rút, csúnya, ronda, pocsék, ocsmány, rusnya, undok, formátlan, idomtalan, eltorzult, förtelmes
 • rendkívüli, rettenetes, borzasztó, szörnyű, rémes, hallatlan, határtalan, monstruózus (idegen), skandalózus (régies)
 • (régies): puszta, kietlen, vadon

gáncs

főnév
 • akadály, akadék (régies), gángócs (tájnyelvi)
 • botlás, vétek, hiba, tévedés, fogyatkozás (választékos), bötönet (tájnyelvi), megesés (régies)
 • kifogás, szemrehányás, letolás (bizalmas), pirongatás, ledorongolás (bizalmas), szidás, feddés (választékos), megrovás, intés (választékos)
 • fault (szaknyelvi), dancs (szaknyelvi)

készülődés

főnév
 • készülés, készülgetés, kászálódás, kászolódás (tájnyelvi), hozzákészülés, nekigyürkőzés, nekivetkőzés
 • előkészítés, ráhangolódás

kinnlevőség

főnév
 • követelés, tartozás, hitel, hátralék

lövedék

főnév
 • töltény, puskagolyó, golyó, sörét, töltet (régies), hákámalac (szleng)
 • (régies): hajítófegyver

közvélemény

főnév
 • a nép szava, közvélekedés, közfelfogás, közmeggyőződés, közhiedelem, közszellem, közhangulat, tömeghangulat, köztudat, közakarat

kacsázik

ige
 • biceg, csámpázik, döcög, kacskarol (tájnyelvi)
 • (lapos kővel): csesztet (tájnyelvi), csúsztat (tájnyelvi), halaz (tájnyelvi)

izraelita

melléknév, főnév
 • zsidó, héber, mozaista, mozaita, Mózes-vallású, rabbinikus (szaknyelvi)
 • izraeli

kedvezőtlen

melléknév
 • kellemetlen, előnytelen, hátrányos, mostoha, szerencsétlen, alkalmatlan, inopportúnus (idegen)
 • boznyákos (időjárás) (tájnyelvi)
 • rosszalló, elítélő, baljóslatú

középiskola

főnév
 • líceum (régies)
 • gimnázium, gimi (szleng), gimcsi (szleng)
 • szakközép (bizalmas)

kantárszár

főnév
 • gyeplő, szíj, kantárszíj, kantárfék, fékszár

homoszexuális

melléknév, főnév
 • meleg, homokos (szleng), langyos (bizalmas), ferde hajlamú, kétes (bizalmas), buzi (durva), buzeráns (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng), kancsó (szleng), köcsög (durva), faszszopó (durva), hímringyó (bizalmas), lekvár (szleng), puding (szleng)

kenyér

főnév
 • vekni, buci (bizalmas), cipó, döfi (bizalmas), deszka (szleng), körforgalom (bizalmas), máró (szleng), brugó (régies), vekni (bizalmas), miatyánkközepe (tájnyelvi)
 • kenyérkereset, megélhetés

közraktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, raktártelep
 • tárház (régies)