közvélemény szinonimái

főnév
 • a nép szava, közvélekedés, közfelfogás, közmeggyőződés, közhiedelem, közszellem, közhangulat, tömeghangulat, köztudat, közakarat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

munkaadó

főnév
 • munkáltató, alkalmazó

kakasszó

főnév
 • kukorékolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közvélemény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

köpet

főnév
 • köpés, váladék, slejm, turha (szleng), üveggolyó (szleng)

kiizzad

ige
 • megizzad, verítékezik, verejtékezik, kiveri a víz
 • kiválaszt
 • kierőlködik, létrehoz
 • előteremt, kiprésel, kifizet

kicsapong

ige
 • dorbézol, dőzsöl, tivornyázik, lumpol (bizalmas), tobzódik, bujálkodik, züllik, korhelykedik, éjszakázik, mulatozik, kiruccan, kimarad, dajdajozik (szleng), hepajozik (szleng), hejehujázik
 • féktelenkedik, szertelenkedik, zabolátlankodik, mértéktelenkedik, szabadoskodik

kacagány

főnév
 • hátibőr (régies), kancamente (régies)
 • (tájnyelvi): juhászbunda

közelharc

főnév
 • párharc, kézitusa, belharc, ember ember elleni küzdelem, dulakodás, tülekedés

léggömb

főnév
 • luftballon, ballon, lufi (bizalmas)
 • (régies): léghajó, zeppelin, aerosztát (idegen)

totyakos

melléknév
 • nehézkes, trottyos (bizalmas), trotli (bizalmas), lomha, elaggott, totya (tájnyelvi)

idénymunka

főnév
 • szezonmunka

hősszerelmes

főnév
 • bonviván, amorózó (idegen)

felmér, fölmér

ige
 • felbecsül, felértékel, feltérképez, mérlegel, áttekint, átgondol, megítél
 • megbecsül, taksál, saccol (bizalmas), felhammal (tájnyelvi)
 • vizsgál, szondáz

indíték

főnév
 • indítóok, indíttatás, indok, hajtóerő, mozgatóerő, mozgatórugó, motívum, alap, momentum, impulzus, stimulus
 • ösztönzés, lökés, késztetés, kedv, ingerencia

lekötelez

ige
 • lekenyerez, angazsál (régies), kaptivál (idegen), obligál (idegen)

magasztal

ige
 • egekig magasztal, dicsér, agyondicsér, feldicsér, áradozik (valakiről), dicsőít, áld, istenít, bálványoz, tömjénez, dicshimnuszt zeng (valakiről), imád, fölemel (régies)

áthárul

ige
 • átháramlik, átszáll, áttolódik
 • átkerül

negyedóra

főnév
 • negyed, fertály (régies), fertályóra (régies), óranegyed (régies)

megtorpan

ige
 • megáll, megakad, leáll, megreked
 • meghőköl, visszahőköl, visszadöbben, megtoppan (tájnyelvi), hátrahőköl, visszaborzad, visszaretten, visszariad, megijed, meginog, megrendül

közzétesz

ige
 • kiad, közread, publikál, kihoz (bizalmas), kinyomtat, leközöl, lead, lehoz, megjelentet, promulgál (idegen), nyilvánosságra hoz
 • közöl, bejelent, kihirdet, meghirdet

köntörfalaz

ige
 • mellébeszél, kerülget, kibúvókat keres, megkerül, kitér, lavíroz, csűr-csavar, hímez-hámoz, ötöl-hatol (választékos), kertel, kertel-fartol (tájnyelvi), hamukázik (szleng), csummog (tájnyelvi), fántonfátumoz (tájnyelvi), kemukérózik (tájnyelvi), mismásol (tájnyelvi) Sz: kerülgeti, mint macska a forró kását; sok eresztéke van a beszédjének

lapszéli

melléknév
 • marginális (idegen)

megszelídül

ige
 • szelíddé válik, meglágyul, megjámborodik, megjuhászodik, kezessé lesz, megkezesedik (tájnyelvi), betörik, megkanászodik (tájnyelvi)
 • lecsillapul, lecsillapodik, megenyhül, lecsendesül

kuporog

ige
 • kucorog, kuksol, guggol, kushad (bizalmas), gubbaszt, csücsül, kuttog (tájnyelvi), csücsörög (tájnyelvi), gubbad (tájnyelvi)

kilométer

főnév
 • kilcsi (szleng)

lebonyolít

ige
 • elvégez, véghezvisz, elintéz, megejt
 • megrendez
 • lefolytat, levezet

megtérül

ige
 • kifizetődik, kiegyenlítődik, amortizálódik (idegen), visszatérül