homoszexuális szinonimái

melléknév, főnév
 • meleg, homokos (szleng), langyos (bizalmas), ferde hajlamú, kétes (bizalmas), buzi (durva), buzeráns (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng), kancsó (szleng), köcsög (durva), faszszopó (durva), hímringyó (bizalmas), lekvár (szleng), puding (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kipenderít

ige
 • kiperdít, megperdít, megforgat
 • kidob, kihajít, kitesz, kivág, kirak, kivet, kilök, kiceférít (tájnyelvi), kiheppent (tájnyelvi), kikarít (tájnyelvi), kisöndörít (tájnyelvi), kiutasít, kiűz, kikerget, kiebrudal, kitúr, kicsap, kirúg, kitaszít, kizár, kitilt
 • eltávolít, elbocsát, felmond, felment, meneszt, kipaterol (bizalmas)

tömörít

ige
 • összenyom, összesajtol, bedöngöl, döngöl, komprimál (szaknyelvi), zömít (régies)
 • egyesít, összefog, egybegyűjt, összegyűjt
 • összefoglal, összevon, lerövidít, sűrít, meghúz, kivonatol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a homoszexuális szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hetes I.

melléknév
 • hétórás (vonat)
 • hétnapos (csibe)

gyerektelen, gyermek

melléknév
 • meddő, magtalan, magzattalan, családtalan, gyümölcstelen

göröngy

főnév
 • rög, földdarab, hant, földhant, bucka, gléba (idegen), göncs (tájnyelvi), homp (tájnyelvi), galyó (tájnyelvi)

flört

főnév
 • kacérkodás, legyeskedés, enyelgés, széptevés, kaland

hitvallás

főnév
 • krédó, hiszekegy
 • tan, dogma
 • meggyőződés, hivatás, célkitűzés, szándék, ars poetica (idegen), felfogás, nézet, alapelv, állásfoglalás

indít

ige
 • küld, meneszt, futtat, expediál (szaknyelvi), kilő, katapultál (szaknyelvi), gyüvesztet (lovat) (tájnyelvi)
 • üzembe helyez, begyújt (motort), működésbe hoz, aktivál (idegen)
 • forgalomba állít
 • kezd, kezdeményez, szervez
 • megjelentet, kiad, publikál, útjára bocsát
 • indul
 • ösztönöz, vezet, késztet, rábír, rávesz, buzdít, bátorít, lelkesít, biztat, unszol, űz

reklámoz

ige
 • hirdet, népszerűsít, propagál, híresztel
 • túldicsér, feldicsér
 • túlhangsúlyoz, túlértékel

fejlett

melléknév
 • érett, erős, erőteljes, izmos, megtermett
 • gömbölyded
 • kapitális (vad)
 • kidolgozott, csiszolt, kiforrott, magas színvonalú, tökéletesített, érett
 • kifejlődött, kibontakozott

falragasz

főnév
 • plakát, hirdetmény, hirdetés, reklám, reklámcédula, felirat, nyalóka (bizalmas), affiche (idegen), tacepao (bizalmas)

cserépedény

főnév
 • cserépáru, fazekasáru, agyagáru, agyagedény, kerámia

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

ír2

főnév
 • kenőcs, gyógyír, balzsam, kenet (régies), kence (bizalmas)
 • ellenszer, gyógyszer, orvosság
 • vigasz

kabaré

főnév
 • kabarészínház, revüszínház, revü
 • mulató, orfeum (régies), varieté (szaknyelvi)
 • hűhó, felhajtás

középfok

főnév
 • komparatívusz (szaknyelvi)

kilométer

főnév
 • kilcsi (szleng)

honorárium

főnév
 • tiszteletdíj, szerzői díj, díjazás, ellenszolgáltatás, jutalom, fellépti díj, gázsi (bizalmas)
 • fizetés, fizetség, járandóság, illetmény, javadalmazás, munkabér, munkadíj, kereset

helyütt

határozószó
 • helyen

időszerű

melléknév
 • aktuális, korszerű, mai
 • alkalomszerű
 • opportúnus (idegen), küszöbön álló, esedékes, sürgős

kihúz

ige
 • kivon, előhúz, kivonszol, kihalász, kiemel, kifog, kimer, extrahál (idegen), kivontat, kivonszikál (tájnyelvi)
 • eltávolít, kitép, kiránt
 • kisegít, kiszabadít, kiment
 • (léghuzat légnemű anyagot): kivisz, kisodor
 • kisorsol
 • kihörpint, kiiszik, felhajt
 • széthúz, elhúz, meghosszabbít, kifeszít
 • kivakar, kiradíroz, kitöröl, áthúz, deleál, sztorníroz (szaknyelvi)
 • megrajzol, kifest
 • túlél, átvészel, kibír, kiböjtöl
 • halaszt, elhalaszt
 • (kihúzza magát vmiből, vmi alól): kibújik, mentesül, kivonja magát (valamiből)

hőerőmű

főnév
 • termocentrálé (idegen)

gyönyörű

melléknév
 • álomszép, szépséges, elragadó, csodás, csodálatos, csodaszép, meseszép, tündérszép, világszép (tájnyelvi), ragyogó, elbűvölő, felséges, szemrevaló, pompás, remek
 • ékes, díszes

illan

ige
 • eltűnik, tovatűnik, elsuhan, eloson, köddé válik, légneművé válik, szökik, ellábal (régies)

kiküszöböl

ige
 • megszüntet, felszámol, megakadályoz, kizár, töröl, elhárít, kikapcsol, kiiktat, kihagy, érvénytelenít, hatálytalanít, elvet, eltávolít, kirekeszt
 • mellőz, figyelmen kívül hagy
 • mentesít, segít, felold, orvosol, küszöböl (tájnyelvi), elidál (idegen), eliminál (idegen)
 • (szaknyelvi): helyettesít