kenyér szinonimái

főnév
 • vekni, buci (bizalmas), cipó, döfi (bizalmas), deszka (szleng), körforgalom (bizalmas), máró (szleng), brugó (régies), vekni (bizalmas), miatyánkközepe (tájnyelvi)
 • kenyérkereset, megélhetés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fegyelmi

főnév
 • büntetés, szankció, számonkérés, sedes (régies)

elnökség

főnév
 • vezetőség, igazgatóság, prezídium (régies), menedzsment
 • elnöklés, vezetés, irányítás, igazgatás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kenyér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kapcsolat

főnév
 • viszony, reláció (idegen), vonatkozás, összefüggés, kapcsolódás
 • ismeretség, érintkezés, kötelék, kontaktus, konnexus, nexus, közlekedés (régies), kötés (régies)
 • összeköttetés
 • (szerelmi) viszony, liezon (idegen)

ifjúmunkás

főnév
 • ipari tanuló, inas, ifi (régies)(régies)

hullámverés

főnév
 • hullámzás, hullámtörés

harmatsúly

főnév
 • bantamsúly (szaknyelvi)

kecskebak

főnév
 • bakkecske, kecskehím, cáp (tájnyelvi), hirkus (régies)
 • kecskeláb, fűrészbak

kigyomlál

ige
 • kitép, kiszed, kiirt, kitépdes, kiszaggat, kigazol (tájnyelvi)
 • kitisztít
 • eltávolít

szembeállít

ige
 • szembesít, konfrontál (idegen), szembehelyez, ellentétbe állít
 • összeveszít, egymásnak ugraszt
 • összehasonlít, összevet, egybevet, összefüggésbe hoz, viszonyít

gondolkodás, gondolk

főnév
 • elmélkedés, kontempláció (régies), töprengés, mérlegelés, megfontolás, meditáció, fejtörés, gondolatfűzés, számítgatás, tervezgetés, spekuláció, okoskodás, rágódás
 • észjárás, gondolkodásmód, eszmerendszer

gazember

főnév
 • gazfickó, gonosztevő, bűnöző, börtöntöltelék, akasztófavirág, akasztófáravaló, kötnivaló, bitang, bandita, briganti, haramia, útonálló, zsivány, betyár, kapcabetyár, aszfaltbetyár, csirkefogó, huligán, gengszter, semmirekellő, szélhámos, csaló, svindler (bizalmas) Sz: ágyúból kellene kilőni; ágyútölteléknek való; akasztani való; akasztófa címere; akasztófa virága, hóhérpallos cifrája; akasztófára termett; akasztottak már jobbat is nála; attól félhet az erdőben, hogy magától is felakad; az ördögnek adta a lelkét; beírták a fekete könyvbe; bölcsőjét is az ördögfiak ringatták; csávába való ember; drágalátos mákvirág; ha templomot keres is, akasztófára talál; hóhérpallos levele; Istentől elrugaszkodott; jó cég; kár, hogy anyja méhében fel nem akadt a köldökzsinórra; máriás huncut; meg van vetve az ágya a pokolban; megérdemli a kötelet; ördög cimborája; pokol fajzatja; soha, még az anyja hasában sem volt jó; sokszor kényszerítették a bíró elébe; sokszor tapodja a bíró küszöbét
 • csibész, kópé, mákvirág, gézengúz, jómadár, lókötő, pernahajder, himpellér, imposztor

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

gyártásvezető

főnév
 • (filmé): producer (idegen)

kilengés

főnév
 • kitérés, elmozdulás, kibillenés, elhajlás, elongáció (idegen)
 • ingás, hintázás, himbálózás
 • eltérés, deviáció (szaknyelvi)
 • kimaradás, mulatozás, dorbézolás
 • rendzavarás, rendbontás, zavargás
 • túlkapás, önkényeskedés, kihágás, excesszus (idegen)

koherens

melléknév
 • összefüggő, összeillő, összetartozó

megbecstelenít

ige
 • meggyaláz, megerőszakol, erőszakot követ el (valakin), elcsábít, megront, megejt (tájnyelvi), beszennyez, megparáznít (tájnyelvi), megszeplősít (régies), deflorál (idegen)
 • bemocskol, gyaláz, bepiszkol, besároz, megszentségtelenít, rossz hírét költi, rossz hírbe kever, profanizál (választékos), diffamál (idegen)

lebonyolít

ige
 • elvégez, véghezvisz, elintéz, megejt
 • megrendez
 • lefolytat, levezet

kényszerhelyzet

főnév
 • kényszerűség, kénytelenség, szükség, szükséghelyzet, muszáj, szorultság, szűkölködés, kutyaszorító, slamasztika, nehézség

kandikál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kukucskál, vigyáz (régies), kandicsál (régies), kandal (tájnyelvi)

kiáltvány

főnév
 • hirdetmény, nyilatkozat, manifesztum (idegen), proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

lapszéli

melléknév
 • marginális (idegen)

keresztbe

határozószó
 • átlósan, ferdén, haránt, rézsút, rézsútosan, keresztirányba, szembe, átellenben

illan

ige
 • eltűnik, tovatűnik, elsuhan, eloson, köddé válik, légneművé válik, szökik, ellábal (régies)

kielégítés

főnév
 • elégtétel, kompenzálás
 • eltöltés, jóllakatás
 • csillapítás

leander, leánder

főnév
 • babérrózsa, rózsaborostyán, oleander (idegen)