letelik szinonimái

ige
 • eltelik, kitelik, lejár, eljár, elmegy, lepereg, elmúlik
 • elrepül, elröpül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ríkat

ige
 • megindít, elérzékenyít, megrendít, megríkat, könnyekre fakaszt, megnyíkat (tájnyelvi), megvirgat (tájnyelvi)
 • megszólaltat, (hegedűt) nyekerget

zavar2

főnév
 • szabálytalanság, rendellenesség, fennakadás, zavarodottság, üzemzavar, nehézség, bonyodalom, zökkenő
 • hiba, baj, komplikáció, válság
 • galiba, zűrzavar, káosz, kalamajka, incidens, slamasztika
 • értelmetlenség, félreértés
 • tanácstalanság, tétovázás, gond, szorultság
 • hangzavar
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a letelik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

légvédelmi

melléknév
 • légelhárító, légoltalmi

kosztol

ige
 • étkezik, eszik, táplálkozik, kajál (bizalmas)
 • ellát, élelmez, etet, tart

komponál

ige
 • (versművet): szerez, ír, alkot, létrehoz, költ, szerkeszt
 • összetesz, összerak, összeállít

kiegészítő

melléknév
 • kibővítő, pótló, pótlólagos, utólagos, kisegítő, pót, szuplementer (idegen), akcesszórius (idegen), komplementer (idegen)
 • mellékes, járulékos, másodlagos, mellék-

lényegtelen

melléknév
 • mellékes, jelentéktelen, másodrendű, másodrangú, harmadrendű, harmadrangú, huszadrangú, elhanyagolható, imponderábilis (idegen), irreleváns (szaknyelvi), formális, érdektelen, tárgytalan, közömbös, almás (szleng)
 • apró-cseprő, kisszerű, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), piti, pitiáner (bizalmas), vicik-vacak, szir-szar (durva)
 • kicsi, elenyésző, parányi, szemernyi, mákszemnyi, mákszem, csepp, cseppnyi, csipet, csipetnyi, fikarc, fikarcnyi, szikrányi, hajszál, hajszálnyi, paraszthajszálnyi, árnyalatnyi, gondolatnyi
 • csekély, csekélyke, minimális

másodrangú

melléknév
 • másodrendű, másodosztályú, mellékes, lényegtelen, másodlagos, alárendelt
 • közepes, középszerű

űrrakéta

főnév
 • kozmikus rakéta, hordozórakéta, rakéta

kabala2

főnév
 • (tájnyelvi): kanca, anyaló, kacola (tájnyelvi)

jellemszínész

főnév
 • karakterszínész

fújtat

ige
 • fútat (régies), hevez (régies)
 • liheg, zihál, szuszog
 • mérgelődik, bosszankodik

karfa

főnév
 • támla, kartámasz, kartámlány (régies), könyöklő
 • kapaszkodó, korlát
 • kerítés
 • (régies): rúd, dorong, gerenda

megázik

ige
 • átnedvesedik, elázik, csetreskedik (tájnyelvi), összeázik, nyirkosodik

megnyújt

ige
 • meghosszabbít, prolongál, megtold, kiegészít, nagyobbít
 • hozzáad
 • kiemel, hangsúlyoz, nyomatékosít
 • (tájnyelvi): elver, megver

benevez

ige
 • indul, jelentkezik, feliratkozik, (részvételt) bejelent

ostya

főnév
 • hostia (idegen), vafli (idegen)
 • holipni (idegen)
 • nápolyi, nápolyiszelet
 • tortalap
 • szent ostya, oltáriszentség, Krisztus teste

műsor

főnév
 • program, repertoár (idegen), játékrend
 • napirend, tárgysorozat, munkarend
 • műsorfüzet
 • program, előadás, adás, közvetítés
 • műsorszám, szám, numerus (régies)

letesz

ige
 • lehelyez, lerak, lemálház, elhelyez, lefektet, (járműről) leszállít
 • (ruhát, cipőt): levesz, levet, lehúz, letol
 • (összeget): lefizet, kifizet, megfizet, letétbe helyez, brennöl (idegen), deponál (szaknyelvi), lepenget (szleng), leszurkol (bizalmas)
 • (valamit valahol, valahová): otthagy, lead
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), felhagy (valamivel)
 • lead (tisztséget)(valamihez)
 • (vizsgát, próbát): kiáll, teljesít
 • (esküt): elmond
 • (tájnyelvi): tisztségéből elmozdít, elbocsát, meneszt, levált, felvált, lecserél (bizalmas), kicserél, elcsap, kirak, kitesz, destituál (idegen)
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), letol (bizalmas), leszurkol (szleng), összeszid, megszid
 • (tájnyelvi): írásba foglal, írásba fektet, írásba ad

legfőbb

melléknév
 • fő-fő (tréfás), legelső, legfontosabb, leglényegesebb, elsődleges

magyarországi

melléknév
 • magyar, hazai, honi, belföldi
 • magyaros

munkadíj

főnév
 • bér, munkabér, díjazás, fizetés, fizetség, honorárium, gázsi (bizalmas), illetmény, járandóság, javadalmazás, juttatás, zsold (szleng), kereset, keresmény (régies), sallárium (régies)
 • órabér, hetibér, havibér

likvidál

ige
 • felszámol, feloszlat, megszüntet
 • kivégez, megöl, meggyilkol, elintéz, elpaterol (szleng), megsemmisít, kicsinál (szleng), kinyír (szleng), kinyuvaszt (durva), kivon a forgalomból (szleng), eltesz láb alól, félretesz az útból (szleng)

kőnyomat

főnév
 • kőnyomtatás, kőrajz, litográfia (idegen), kőmetszet, kőmetszvény (régies)

maradvány

főnév
 • csonk, csökevény
 • rom, düledék (választékos), omladék
 • maradék, hulladék, reliktum (idegen)
 • utód, ivadék, leszármazott, sarj (választékos)
 • többlet, fölösleg, szaldó (szaknyelvi)
 • reziduum (szaknyelvi)
 • ősmaradvány, kövület (szaknyelvi), fosszília

műértő II.

főnév
 • szakértő, szakember, mester, specialista, profi (bizalmas), connaisseur (idegen), kenner (idegen)
 • műbíráló, kritikus, recenzens (szaknyelvi)