kelepce szinonimái

főnév
 • csapda, hurok, háló, egérfogó, tőrvetés (régies), cselvetés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lázító

melléknév
 • izgató, felbujtó, háborító, felforgató, bajkeverő, bujtogató, bomlasztó, uszító, háborkodó (régies), dekomponáló (régies)
 • agitátor (régies)

időjárás

főnév
 • idő, éghajlat, ájer (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kelepce szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kampány

főnév
 • választási hadjárat
 • évad, idény
 • tömegmunka
 • idénymunka
 • rohammunka
 • (régies): hadjárat, támadás, hadművelet

idegrendszer

főnév
 • idegzet, dúcrendszer (régies)

hozzászámít

ige
 • hozzásorol, hozzászámol, hozzávesz, odaszámít, ideszámít, odavesz, idevesz, odasorol, idesorol, hozzáad, hozzászámláz, belekalkulál
 • hozzátartozik, beleszámít

hánykódik, hánykolód

ige
 • dobálja magát, hányja-veti magát, forgolódik, kapálódzik, fetreng, vergődik, küszködik, hentereg, feszeng, kepickél (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi), csöntöszög (tájnyelvi), nyüzgölődik (tájnyelvi)
 • háborog, hullámzik, csapódik, dobálódik, lökődik, taszítódik, hintázik, reng, hányódik, táncol, himbálódzik, imbolyog

kártya

főnév
 • játékkártya, zsuga (szleng), blatt (bizalmas), harminckét levelű biblia (bizalmas), az ördög bibliája, Fortuna festett lapjai (régies), Szent Dávidné zsoltára (régies), játszókártya (tájnyelvi), játszódólevél (tájnyelvi)
 • (régies): kartonlap, lap, cédula, jegy, névjegy
 • bankkártya, hitelkártya, ügyfélkártya
 • telefonkártya

kifakad

ige
 • felfakad, megnyílik, kipörsen, kipattogzik, felreped
 • kibuggyan, fakad
 • kifeslik, kifesel, kinyílik, kibomlik, megpattan, kibarkázik, kibimbózik, kinő, kikel, kisarjad, kihajt, kicsírázik
 • felfortyan, felcsattan, kirohan, kiborul (bizalmas), kipakol (szleng), odamond Sz: megmondja a magáét; kiborítja a bilit
 • kitör (valamiből), kiszakad, kiszalad

székfű

főnév
 • kamilla, székifű, pendelyke (tájnyelvi)

gigászi

melléknév
 • óriási, hatalmas, nagy

gálic

főnév
 • szulfát, gálickő

eliddogál

ige
 • eliszogat, pityizál (bizalmas), kvaterkázik

gyakorlótér

főnév
 • gyakorlóterep, gyakorlópálya, rohampálya, gyaktér (szleng), szöcske (szleng)

kikapcsol

ige
 • elzár, elolt, kiolt, lekapcsol, lecsavar, leállít, megállít, kirekeszt
 • kinyit, szétnyit, szétkapcsol
 • mellőz, kirekeszt, kihagy, kizár

kizökkent

ige
 • megzavar, zavarba ejt
 • kimozdít, kitérít

meder

főnév
 • vízágy, árok, bevágás, kanális, vályú, vágat
 • folyóágy, folyómeder

lator

főnév
 • gonosztevő, rabló, zsivány (régies), útonálló, haramia, gyilkos
 • gazfickó, gazember, akasztófáravaló
 • (régies): szerető, kurafi
 • (jelzőként): gonosz, elvetemült, gyalázatos, galád, bitang, hitvány, álnok, istentelen, vásott, engedetlen, csintalan
 • pajzán, huncut
 • buja, parázna, kicsapongó

kellék

főnév
 • tartozék, hozzávaló, járulék, kiegészítő, cugehőr (bizalmas)
 • rekvizit (idegen), rekvizitum (idegen)
 • felszerelés

kalandor

főnév
 • szerencselovag, szerencsevadász, pícaro (idegen), szélhámos, világcsaló (régies)
 • iparlovag
 • konkvisztádor (idegen), kincskereső, deszperádó (idegen)
 • (régies): bujdosó, kalandozó, vándorló, csavargó

kezdő I.

melléknév
 • tapasztalatlan, gyakorlatlan, tejfelesszájú, zöldfülű, újdonsült, járatlan, tanuló, debütáns (idegen), újsütetű, kiforratlan

lakóhely

főnév
 • lakhely, domicilium (régies)
 • cím, lakcím
 • lakás, otthon, ház, szállás, hajlék, lak, kégli (szleng), rezidencia (idegen)

képzés

főnév
 • formálás, alakítás
 • oktatás, nevelés, tanítás
 • betanítás, idomítás, gyakorlat, edzés, tréning

igazság

főnév
 • igaz, való, bizonyosság, valóság, tény, tényállás, ténylegesség, hitelesség, realitás, őszinteség, veritas (idegen)
 • igazságszolgáltatás, bíróság

kicsap

ige
 • kiüt, kiver, kilök
 • kitár
 • kirohan, előtör, kitör, kiront
 • kicsapódik, kizúdul
 • (állatot): kihajt
 • kizár, eltávolít, kirak, kipenderít
 • (biztosítékot): kiéget, kivág, kiolvaszt

lát

ige
 • tekint, szemlél, néz, észlel, észrevesz, megfigyel
 • vizionál (idegen)
 • ismer, tud, felmér, felfog, ért
 • tart, vél, gondol, ítél, hisz, érez
 • (tájnyelvi): megél, átél, megér, tapasztal, része van (valamiben)