pálya szinonimái

főnév
 • útvonal, út, röppálya, pályagörbe, trajektória (szaknyelvi)
 • vasút
 • sínek
 • sportpálya, futópálya, mező, gyep, futóhely
 • (régies): küzdőtér, aréna, csatatér
 • foglalkozás, hivatás, szakma, mesterség, munka
 • pályafutás, életút, életpálya, karrier
 • (bizalmas): autópálya

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áldozópap

főnév
 • miséspap, áldozár (régies)

káprázik

ige
 • (szem): vibrál, csillámpozik (tájnyelvi), kámpul (tájnyelvi), naplik (régies)
 • (káprázik a szeme): képzelődik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pálya szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeállít

ige
 • rendbe állít, sorba rak
 • összeválogat, összehoz (bizalmas), felállít
 • fűz, montíroz (idegen), összeszerkeszt, szerkeszt, egyesít, összerak, konstruál, összebarmol (tájnyelvi), összetákol, eszkábál, összefércel, összeüt, egybeépít, összeilleszt, összekapcsol, összeszerel, összeollóz (pejoratív), egybeszerkeszt
 • kompilál (idegen), komponál (régies), megszerkeszt

névmás

főnév
 • pronomen (szaknyelvi)

nefelejcs

főnév
 • emlény (régies), myosotis (szaknyelvi), békaszemfű (tájnyelvi)

menyegző

főnév
 • esküvő, esketés, nász (választékos), frigy (választékos), egybekelés, lakodalom, lagzi

összevegyül

ige
 • összekeveredik, összeelegyedik (választékos), összeolvad, egybeolvad, összevegyülődik (tájnyelvi)(szaknyelvi)

pirongat

ige
 • korhol, fedd, dorgál, szid, arcáz (régies), hurrogat (tájnyelvi), porvál (tájnyelvi), szemére vet, szemrehányást tesz, megint, lehord (bizalmas), megró, rápirít

megérint

ige
 • illet (választékos), hozzányúl, hozzáér, megtapint, megbök, súrol, megtapogat, megtapaszt (tájnyelvi), megpedz (tájnyelvi)
 • hat (valakire), meghat, megindít
 • megihlet
 • említ, megemlít, felemleget, szóba hoz

megáld

ige
 • áldást oszt
 • megszentel, felavat
 • megajándékoz
 • felruház, ellát
 • (szleng): megver

kicsinyel

ige
 • lebecsül, lekicsinyel, kevésre becsül, megvet, lenéz, csekélybe vesz (régies), semmibe vesz, fittyet hány, negligál (idegen), fitymál, bagatellizál (idegen), aláértékel

megkárosít

ige
 • megrövidít, becsap, kifoszt, rászed, tönkretesz, megcsal, meglop, kinulláz (bizalmas), megránt (régies), megkisebbít (tájnyelvi), árt (valakinek), kárára van, kizsebel(vki számára)

politikus II.

főnév
 • államférfi

rándulás

főnév
 • ficamodás, ficam, bicsaklás, disztorzió (szaknyelvi), ficemedés (tájnyelvi), marjulás (tájnyelvi)

ernyő

főnév
 • (kocsin): ekhó, kocsisátor (régies), tető
 • esernyő, paraplé (régies), umbrella (régies)
 • napernyő, árnyéktartó (régies), napellenző
 • lámpaernyő
 • képernyő, monitor (szaknyelvi)
 • (régies): lepel, boríték, teríték

színtelen

melléknév
 • vízszínű, víztiszta (szaknyelvi), fakó, színehagyott, seszínű, savószínű (tájnyelvi)
 • sápadt, halottsápadt, holtsápadt, fakó, vértelen, halvány, kísértethalvány, hideglelős színű (tájnyelvi)
 • jellegtelen, szürke, egysíkú, egyhangú, lapos, érdektelen, se sava, se borsa, se íze, se bűze, fád, unalmas, élettelen, sótlan, szellemtelen

sorkatona

főnév
 • baka, kiskatona (bizalmas), mazsola (bizalmas), zöldfülű, kopasz (szleng)

pamacs

főnév
 • ecset, pemzli (bizalmas), pacsmag (régies)
 • borotvaecset
 • (tájnyelvi): kenőtoll
 • szőrcsomó, szőrpamacs, szőrpamat (tájnyelvi)
 • vattapamacs, vattacsomó

őrs

főnév
 • raj, szakasz, osztag, csoport
 • egység, alegység

pénzbeszedő

főnév
 • díjbeszedő, inkasszáns (régies)

sirató

főnév
 • siratóasszony, gyászoló
 • siratóének, halottsirató, siralom, jeremiád (szaknyelvi), gyászdal, gyászének, planctus (idegen)

paratölgy

főnév
 • kéregfa, parafa

numerikus

melléknév
 • számbeli, szám szerinti, számszerű
 • számjegyvezérlésű (szaknyelvi)

petúnia

főnév
 • tölcsérke

sokszög

főnév
 • poligon (szaknyelvi)