izzik szinonimái

ige
 • parázslik, parázsol (régies), piroslik, hevül, forrósodik, tüzesedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

máshova, máshová

határozószó
 • egyebüvé, egyébhova (tájnyelvi)

elbámul

ige
 • elképed, elámul, bandzsalog (tájnyelvi), álmélkodik, ámul-bámul, elcsodálkozik, meglepődik
 • bámészkodik, bambul, nézelődik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a izzik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

inga

főnév
 • sétáló (régies)

heccelődik

ige
 • tréfálkozik, ingerkedik, gúnyolódik, csúfolódik, ugrat

használatos

melléknév
 • szokásos, uzuális (idegen), járatos, ismeretes, divatos

grund

főnév
 • (bizalmas): telek, tér

ismerkedés

főnév
 • barátkozás, kapcsolatteremtés, bemutatkozás

kardigán

főnév
 • kötött kabát, szvetter (idegen)

sivár

melléknév
 • kietlen, puszta, kopár, kihalt, néptelen, terméketlen, elhagyatott, lakatlan, barátságtalan, sivatag (régies), sívó (választékos)
 • dísztelen, szegényes, szerény, egyszerű, puritán, nyomorúságos, komor
 • zord, rideg
 • egyhangú, unalmas, örömtelen, üres, lehangoló, vigasztalan, lélektelen, lélekölő, prózai, mindennapi, lapos, sablonos

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra

fénytörés

főnév
 • sugártörés, refrakció (szaknyelvi)

dzsoint

főnév
 • (szleng): kábítószeres cigaretta, ágyú (szleng), rakéta (szleng), szivar (szleng), szál, spangesz (szleng), spangli (szleng)

forró

melléknév
 • zubogó, forrásban levő, lobogó, fövő, párolgó, gőzölgő, heveteges (régies)
 • tüzes, izzó, égető, meleg, áthevült
 • kánikulai, trópusi, tropikus (szaknyelvi), délszaki, egzotikus, tűző, tikkasztó
 • heves, lángoló, bensőséges, áhítatos, indulatos, lobbanékony, vehemens, rajongó, lázban égő, parázs, odaadó, temperamentumos, eszeveszett, őrült
 • (tájnyelvi): lázas, belázasodott

kedélyes

melléknév
 • derűs, oldott, bohém, joviális (régies), jókedvű, nyájas, vidám, szívélyes, derűlátó
 • könnyed, elnéző
 • kellemes, lakályos, hangulatos, meghitt, gemütlich (idegen), nedélyes (régies)

kicsúfol

ige
 • kigúnyol, kifiguráz, csipkelődik, gúnyt űz (valakiből), kiviccel, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), kipellengérez, persziflál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

leopárd

főnév
 • párduc

könnyes

melléknév
 • könnybe lábadt, fátyolos, nedves, könnyekkel terhes (választékos)

jajong

ige
 • jajveszékel, jajgat, kiáltozik, sír-rí, sírdogál, zokog, óbégat, sivalkodik, sipánkol, sivítoz (pejoratív), abajog (tájnyelvi)
 • panaszkodik, siránkozik, sopánkodik, nyafog

inda

főnév
 • hajtás, kacs, szár, bajusz (régies), vessző

káderez

ige
 • tudakozódik, érdeklődik

kortyol

ige
 • iszogat, hörpint, szürcsöl

jelenkor

főnév
 • ma, jelen, napjaink

hengerel

ige
 • simít, lenyomat, egyenget, lapít, laposít, mángorol
 • győz, arat, tarol

kántál

ige
 • énekel, davenol (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rimánkodik, sír (gyermek)

költött

melléknév
 • kitalált, képzelt, elképzelt, képzeletbeli, fiktív, képletes, kigondolt, kieszelt
 • képzelet szülte, kifundált (bizalmas), fingált (régies), koholt, kiagyalt, alaptalan, állítólagos, fals, hamis, valótlan