kortyol szinonimái

ige
 • iszogat, hörpint, szürcsöl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kocsma

főnév
 • csapszék, italmérés, söntés, italbolt, ivó, csárda, vendéglő, fogadó, talponálló, borozó, kricsmi (szleng), krimó (szleng), lebuj (szleng), csehó (szleng), késdobáló (szleng), köpködő (szleng)

irgalmatlan

melléknév
 • könyörtelen, könyörületlen, kíméletlen, embertelen, szívtelen, keményszívű, kőszívű, kegyetlen, embernyúzó, érzéketlen, részvétlen, vad, durva, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellenséges
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kortyol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

klímaberendezés

főnév
 • légkondicionáló, levegőszabályozó, hőmérséklet-szabályozó

keringő II.

főnév
 • valcer (régies), boszton (régies)

kelme

főnév
 • szövet, ruhaszövet, textil, textília, anyag, ruhaanyag, ruhánakvaló, ruháravaló, hozzávaló, méteráru

istenes

melléknév
 • jámbor, buzgó, ájtatos, istenhívő, istenfélő, istennek tetsző, vallásos, szent életű, szentes
 • tűrhető, elfogadható, elviselhető

konzekvencia

főnév
 • következmény, folyomány, okozat, következtetés, eredmény
 • következetesség, állhatatosság

kúpcserép

főnév
 • kúpos cserép, gerinccserép, barátcserép (régies), görbe cserép (tájnyelvi)

tépáz

ige
 • ráncigál, szaggat, megtép, cibál, cincál (tájnyelvi), kötyögtet (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)

hitvány

melléknév
 • rossz, silány, értéktelen, vacak, vicik-vacak, csapnivaló, ócska, ramaty (bizalmas), bóvli, tartalmatlan, snassz (bizalmas), szar (durva), smonca (szleng), tré (szleng), lepra (szleng), ebenlógó (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi) Sz: bagót sem ér
 • (tájnyelvi): fejletlen, sovány, beteges, erőtlen, gyatra, nyámnyila, nyavalyás, nyeszlett, teszetosza (tájnyelvi), csenevész, vézna, nyamvadt, kaszvány (tájnyelvi), belgeges (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi), nyuzga (tájnyelvi)
 • girhes (ló)
 • gyalázatos, alávaló, aljas, alantas, erkölcstelen, becstelen, jellemtelen, semmirekellő, komisz, rongy, szemét, utolsó, szarházi (durva), szarjankó (szleng), tetű (szleng), trehány, akasztófavirág, csifincs (tájnyelvi)

hétrét

határozószó
 • földig, mélyen

fedél, födél

főnév
 • tető, tetőzet, háztető, födém
 • menedék, védelem, oltalom, lakás, hajlék, otthon
 • fedő, zárókupak, kupak, sapka, tető
 • tábla, borító, kötés, fedőlap, fátyol (régies)

hozzátöröl, hozzátör

ige
 • odatöröl, hozzáken, odaken, hozzámázol, odamázol
 • megtöröl, beletöröl

labda

főnév
 • laszti (bizalmas), bőr (bizalmas), bogyó (szleng), futball, golyó (szleng), lapta (régies)

lenyír

ige
 • megnyír, levág, lenyes, lestuccol (szaknyelvi), megkopaszt, lekopaszt, (kutyát) trimmel (szaknyelvi), leborotvál, leberetvál, lehúz, levesz, leszed, lenyiszál, lefajkol (tájnyelvi), lenyírdes (tájnyelvi)

amott, amottan

határozószó
 • ott, ottan, távolabb, ahajt (tájnyelvi), amahol (tájnyelvi)

morzsolgat

ige
 • morzsol, gyűröget, marizsgál (tájnyelvi), bizserél (tájnyelvi), bizserékol (tájnyelvi)
 • majszol, rágcsál, rágicsál, ropogtat

megízlel

ige
 • kóstol, megkóstol, belekóstol (valamibe), kóstolgat, megpróbál, megpákosztol (tájnyelvi)
 • bekap (bizalmas)

kosz

főnév
 • piszok, mocsok, szenny, szennyedék (régies), retek, szutyok

kivitelezés

főnév
 • elkészítés, létrehozás, megalkotás, végrehajtás, megvalósítás, kidolgozás, teljesítés
 • kivitel, kiállítás, forma, külcsín (választékos)

közérthető

melléknév
 • világos, felfogható, érthető

meggyőződéses

melléknév
 • tudatos, hűséges, megbízható, elkötelezett

könyvel

ige
 • bevezet, iktat

kétségtelenül

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg

kráter

főnév
 • katlan, kürtő, döbör (régies)
 • bombatölcsér

megindokol

ige
 • indokol, megokol, bizonyít, bebizonyít, kimutat, megvéd, alátámaszt, okadatol, motivál