inda szinonimái

főnév
 • hajtás, kacs, szár, bajusz (régies), vessző

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szegényes

melléknév
 • egyszerű, elégtelen, topis (szleng), kopottas, elnyűtt, kopott, viseltes, snassz (bizalmas), ínséges, gyarló, toplák (szleng), csóró (szleng)
 • sovány, gyér, ritka, gyatra, hitvány, szűkös, szerény, tartalmatlan
 • hiányos, fogyatékos

franc

főnév
 • (régies): frank, francia
 • (régies): vérbaj, szifilisz (szaknyelvi), bujakór (régies), franciasenyv (régies), francia betegség (régies)
 • rosseb, nyavalya, fészkes fene
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a inda szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hüledezik

ige
 • megdöbben, elképed, ámul, álmélkodik, ámuldozik, meglepődik, elhűl, meghökken, csodálkozik

hanta

főnév
 • mellébeszélés, fecsegés, üres beszéd, halandzsa (bizalmas), blabla (bizalmas), zagyvaság, szószátyárkodás, locsogás, mesebeszéd, szájjártatás, süketelés (szleng), karattyolás (bizalmas), süket duma (szleng), sóder (szleng), kamu (szleng), hanta (szleng), hadova (szleng)
 • hazudozás, füllentés, lódítás, kitaláció, hasalás (bizalmas)

hajt2

ige
 • hajlít, behajlít, elfordít, fordít
 • (tájnyelvi): hallgat, odafigyel

galopp

főnév
 • vágta, vágtatás, kenter (idegen)
 • lóverseny, lovi (bizalmas)
 • galoppáda (idegen), ugrótánc, körtánc

igric

főnév
 • énekmondó, énekes, dalnok, dalos, regös (régies), hegedős (régies), lantos, bárd

jogi

melléknév
 • jogtudományi, bírói

sajátságos

melléknév
 • sajátos, sajátszerű, jellegzetes, különös, különleges, meghökkentő, eredeti, originál (idegen), jellemző, egyéni, individuális, specifikus, speciális, tipikus, karakterisztikus, szinguláris (szaknyelvi)
 • extravagáns (idegen)

félt

ige
 • aggódik, óv, őriz, vigyáz, ügyel

felmérgesedik, fölmé

ige
 • felindul, felbőszül, felingerlődik, felhördül, felidegeskedik, feldühödik, dührohamot kap, dühöng, megharagszik, haragra lobban, tűzbe jön, elönti a méreg, méregbe gurul, elfogja a méreg, dühbe gurul, dühbe jön, megvadul, begerjed, felháborodik, megbolondul, megmérgesedik, felpaprikázódik (bizalmas), begurul (szleng), bepörög (szleng), begőzöl (szleng), meggubolyodik (tájnyelvi) Sz: felmegy a cukra (bizalmas), felmegy a pumpája (szleng), felforr az agyvize (szleng), felkapja a vizet (szleng)

diapozitív

főnév
 • diakép, dia, vetített állókép

feszeng

ige
 • feszélyezi magát, zsenírozza magát (bizalmas), szorong, feszeleg (tájnyelvi), peckélődik (tájnyelvi), zsénben van (bizalmas), zavarban van, fészkelődik Sz: egyik lábáról a másikra áll; parázson áll

kábít

ige
 • altat, narkotizál (szaknyelvi), bódít, tompít, zsongít, érzéstelenít, zsibbaszt, butít (régies), mámorít, megrészegít
 • ámít, szédít (bizalmas), elkápráztat
 • fűz (valakit) (szleng), hazudik

kérdezget

ige
 • faggat, kérdezősködik, tudakozódik, tudakol, puhatolózik, tapogatózik, firtat, űz-fűz (tájnyelvi), feszeget, érdeklődik, firtogat (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)

leány

főnév
 • leányzó, lány, hajadon, szűz
 • kiasszony

koldus

főnév, melléknév
 • kéregető, alamizsnás, istenszegénye, lázár (régies), kilincsnyomdász (tájnyelvi), darizó (szleng)
 • nincstelen, szegény, ágrólszakadt, nyomorult, éhenkórász, tönkrement, vagyonbukott (régies), zsebrák (régies) Sz: minden utcában lakik; nagy Isten Lázárja; sok háztól él, kevéstől boldogul

indítóok

főnév
 • ok
 • indíték, indíttatás, indok, hajtóerő, mozgatóerő, mozgatórugó, motívum, alap, momentum, impulzus, stimulus

hurcolkodik

ige
 • cipekedik, vonszolkodik (régies), cühekedik (tájnyelvi)
 • költözik, költözködik, hordozkodik (tájnyelvi)

jajgatás

főnév
 • jaj, jajszó, jajveszékelés, jajkiáltás, sírás-rívás, nyögdécselés, nyöszörgés, segélykiáltás, vészkiáltás, kesergés, óbégatás (pejoratív)
 • panaszkodás, siránkozás, sopánkodás, sirám, siralom, lamentáció (régies)

kivitelezés

főnév
 • elkészítés, létrehozás, megalkotás, végrehajtás, megvalósítás, kidolgozás, teljesítés
 • kivitel, kiállítás, forma, külcsín (választékos)

ipa

főnév
 • (régies): após, kedvesapa (tájnyelvi)

harmincad

főnév
 • harmincadó (régies), trigesima (régies)

jegyzetel

ige
 • kivonatol, kiír, kijegyez, észrevételez, annotál (szaknyelvi), lejegyez
 • céduláz

kódorog

ige
 • járkál, jár-kel, jön-megy, csatangol, csavarog, kószál, kóborol, tévelyeg, bolyong, tekereg, ténfereg, kujtorog (tájnyelvi), mászkál, cselleng, lődörög, kóricál, lóg (valahol) (bizalmas), őgyeleg, ődöng, lézeng, barangol, vándorol, csalinkázik, flangíroz (régies), bumlizik (bizalmas), flangál (bizalmas), császkál, csámborog, csamangol (tájnyelvi), csatrangol (tájnyelvi), lórász (tájnyelvi), bitangol (tájnyelvi)