irul-pirul szinonimái

ige
 • iparkodik, röstelkedik, szégyenkezik, zavarban van, szabódik, szabadkozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

somolyog

ige
 • mosolyog, elhúzza a száját, vigyorog, bazsalyog (tájnyelvi)

betelepít

ige
 • beköltöztet
 • benépesít
 • beültet, beplántál, meghonosít (valahol valamit)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a irul-pirul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ijesztő

melléknév
 • félelmetes, kísérteties, borzasztó, borzongató, hátborzongató, rémséges, félelmes (régies), rémületes, rémületbe ejtő, rettentő, rettenetes, borzalmas, szörnyű, rémítő, rémes, rémisztő, riasztó, aggodalmat keltő, iszonyatos, iszonytató, vészes, vészterhes, baljós, baljóslatú, hajmeresztő, vérfagyasztó, vérfagylaló (régies)

hatol

ige
 • (valakibe): nyomul, behatol, halad, ér, betör

hántol

ige
 • eltávolít, lecsupaszít, levakar, letisztogat, kifejt (magot), lehánt, kibont, héjaz, hámoz, foszt (kukoricát)
 • fényez, gyöngyöz

gólyaláb

főnév
 • gázlóláb, cséklye (tájnyelvi), falábtó (régies)

integet

ige
 • jelt ad, jelez, lobogtat
 • figyelmeztet

kaloda

főnév
 • szégyenpad, szégyenoszlop (régies), szégyenkő (régies), kalafa (régies), hegedű (régies)
 • (szaknyelvi): keretléc

senkiházi

főnév, melléknév
 • semmiházi, sehonnai, jöttment, alávaló, senkifia, senki, honnanjött (tájnyelvi), szarházi (durva), nulla (bizalmas), nímand (bizalmas), semmirekellő, semmirevaló

fertő

főnév
 • mocsár, láp, ingovány, posvány, süppedék (régies), morotva (régies), holt víz (régies)
 • züllöttség, romlottság, szenny, undokság, posvány, pocsolya, kloáka (pejoratív)

féltő

melléknév
 • aggódó, aggodalmas
 • óvó, vigyázó
 • (régies): becses, féltett

dölyfös

melléknév
 • gőgös, öntelt, önhitt, fennhéjázó, felfuvalkodott, pöffeszkedő, kevély, rátarti, hetyke, kekk (bizalmas), büszke, elbízott, elbizakodott, pökhendi, begyes (tájnyelvi), begyeskedő, beképzelt, arrogáns, szerénytelen, fölényes, nagyképű, nagymellű, fenn hordja az orrát, fennenköpő (tájnyelvi), negédes (régies)

fogós I.

melléknév
 • nehéz, fejtörő, furfangos, megtévesztő
 • agyafúrt, ravasz
 • (tájnyelvi): laktató, kiadós
 • grízes (liszt)

kárál

ige
 • kotkodácsol, káricál (tájnyelvi), karicsol (tájnyelvi), kertyeg (tájnyelvi), kinceleg (tájnyelvi), krécsél (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, karattyol (bizalmas), kotyog, lefetyel
 • zsémbel, szájaskodik, szájal, perel, veszekszik

kevés

melléknév
 • csekély, némi, kis mennyiségű, egy kis, cseppnyi, csipetnyi, fikarcnyi, jottányi, körömfeketényi, mákszemnyi, parányi, szemernyi, szikra, szikrányi, szálnyi, hangyányi, csip-csup, apró-cseprő, bagatell, picsányi (szleng, durva), fuvintásnyi (tájnyelvi), egy paraszthajszálnyi Sz: annyi, mint kilenc medvének egy vackor; az öt ujján is megszámolhatja; elviszi két szúnyog egy rúdon; hátamon is kivinném; rákláb ebédre; szárnyán a légy is elviheti; százhúsz gémnek hatvan keszeg
 • elégtelen
 • szűkös, szerény, alacsony, sovány, hiányos, fogyatékos, ritka, gyér, sivár, elhanyagolható, jelentéktelen, nyomorúságos, halvány

leint

ige
 • elhallgattat, lehurrog, letorkol, letromfol, lepisszent (tájnyelvi)
 • megint, figyelmeztet
 • megállít, lestoppol (bizalmas), leszólít (bizalmas)

kormányos

főnév
 • navigátor (idegen)
 • kalauz (régies)

iskolázott

melléknév
 • tanult, képzett, művelt, literátus (régies), deák (régies), bugyogós (tájnyelvi)
 • gyakorlott, tapasztalt, csiszolt, kiművelt, pallérozott, kulturális

igen II.

módosítószó
 • úgy van, ja, valóban, csakugyan, természetesen, jesz (szleng), az (tájnyelvi), igenis, ühüm (bizalmas), aha (tájnyelvi), jaja (tájnyelvi)
 • tessék!

jogtanácsos

főnév
 • jogász, jogi szakértő

konspirál

ige
 • összeesküszik, összejátszik, összebeszél, összeesküvést sző, szervezkedik, szövetkezik
 • titkolódzik, titkolózik

ízig-vérig

határozószó
 • minden ízében, tetőtől talpig, talpig, teljesen, egészen, maradéktalanul, szíve mélyéig, testestől-lelkestől, szőröstül-bőröstül (bizalmas)

házastárs

főnév
 • hitvestárs, pár, társ, élettárs, hitestárs (régies), házasfél
 • férj
 • feleség, hitves, oldalborda (bizalmas), oldalkocsi (szleng), hátizsák (szleng)

jutalék

főnév
 • részesedés, osztályrész, járandóság, százalék, prémium, nyereség, haszon, provízió (szaknyelvi)

korhad

ige
 • bomlik, porlad, rothad, oszlik, mállik, redvesedik, odvasodik, szuvasodik, pudvásodik, töredezik