kevés szinonimái

melléknév
 • csekély, némi, kis mennyiségű, egy kis, cseppnyi, csipetnyi, fikarcnyi, jottányi, körömfeketényi, mákszemnyi, parányi, szemernyi, szikra, szikrányi, szálnyi, hangyányi, csip-csup, apró-cseprő, bagatell, picsányi (szleng, durva), fuvintásnyi (tájnyelvi), egy paraszthajszálnyi Sz: annyi, mint kilenc medvének egy vackor; az öt ujján is megszámolhatja; elviszi két szúnyog egy rúdon; hátamon is kivinném; rákláb ebédre; szárnyán a légy is elviheti; százhúsz gémnek hatvan keszeg
 • elégtelen
 • szűkös, szerény, alacsony, sovány, hiányos, fogyatékos, ritka, gyér, sivár, elhanyagolható, jelentéktelen, nyomorúságos, halvány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyfajta

melléknév
 • egyféle, egyforma, egyfajtú (tájnyelvi), egységes
 • bizonyos, valamilyen, valamifajta, valamiféle

dagaszt

ige
 • (tésztát): gyúr, nyomkod, degeszt (tájnyelvi), dagasztal (tájnyelvi), gyömöszköl (tájnyelvi), pempetyel (tájnyelvi), pohaszt (tájnyelvi)
 • duzzaszt, puffaszt
 • (érzés): eltölt, átjár, áthat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kevés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keményszívű

melléknév
 • rideg, kegyetlen, kíméletlen, könyörtelen, irgalmatlan, embertelen, inhumánus (idegen), lelketlen, érzéketlen, szívtelen, kőszívű, szőrösszívű (bizalmas)

intézkedik

ige
 • utasít, dönt, döntést hoz, rendelkezik, rendel, elrendel, rendet teremt, irányít, dirigál, eligazít, statuál, parancsolgat, diszponál (szaknyelvi), odahat, megszab, eljár, beavatkozik, lép

ijesztő

melléknév
 • félelmetes, kísérteties, borzasztó, borzongató, hátborzongató, rémséges, félelmes (régies), rémületes, rémületbe ejtő, rettentő, rettenetes, borzalmas, szörnyű, rémítő, rémes, rémisztő, riasztó, aggodalmat keltő, iszonyatos, iszonytató, vészes, vészterhes, baljós, baljóslatú, hajmeresztő, vérfagyasztó, vérfagylaló (régies)

hegylánc

főnév
 • hegyvonulat, hegység, hegysor, hegykoszorú

kering

ige
 • kereng, köröz, forog, pörög, körbejár, körbemegy, cirkalmaz
 • keringőzik, táncol
 • cirkulál, örvénylik, áramlik, folyik, hömpölyög
 • kavarog
 • kóvályog, keringél (tájnyelvi), bolyong, kószál, csatangol, ődöng, lődörög, őgyeleg, ténfereg, kódorog, kóborol, járkál, mászkál, császkál, kujtorog

kirajzik

ige
 • kiköltözik, kivonul
 • kitódul, kiárad

szétnéz

ige
 • széjjelnéz, körülnéz, nézelődik, széttekint
 • tudakozódik, érdeklődik, tájékozódik, informálódik

gyerektartás, gyerme

főnév
 • tartásdíj

grill

főnév
 • grillsütő, grillező, sütőrostély
 • éjszakai mulató

előkészít

ige
 • kikészít, összekészít, összeszed
 • felkészít, betanít, sulykol, korrepetál, szoktat, edz, gyakoroltat
 • preparál, előkezel

hadonászik

ige
 • kalimpál, kapálózik, ágál, gesztikulál, rúgkapál, csapkod
 • csápol (tájnyelvi)

kiszámít

ige
 • kiszámol, meghatároz, megállapít, felbecsül, felmér, kiértékel, számot vet, összegez, összeszámol, megfejt, megold, kalkulál
 • kikövetkeztet, megjósol, jövendöl, jelez, megtervez

kosztol

ige
 • étkezik, eszik, táplálkozik, kajál (bizalmas)
 • ellát, élelmez, etet, tart

megharap

ige
 • beleharap, megmar, megkap, megsebez, összeharap
 • megrág
 • megsért, megbánt, meggyötör, megkínoz, fájdalmat okoz, az önérzetébe gázol, belerúg

lelőhely

főnév
 • telep, bánya, kincsesbánya, tárház
 • forrás

kezdet

főnév
 • eleje (valaminek), origó (szaknyelvi), kiindulás, kiindulópont, kezdőpont, megkezdés, megindulása (valaminek), beállta (valaminek)

kelbimbó

főnév
 • bimbóskel, brokedli (bizalmas)

kikészít

ige
 • előkészít, preparál
 • feldolgoz, kidolgoz, kimunkál, csiszol, marat
 • (arcot): kifest, kisminkel, kikozmetikáz, kicsinosít, kikenceficéz
 • (bizalmas): kimerít, kifáraszt, megvisel, agyonhajszol, tönkretesz, kicsinál (szleng), elver
 • helybenhagy, ellátja a baját, megver
 • (szleng): megöl, likvidál

lehoz

ige
 • lehord, leszállít
 • közöl, közzétesz, megjelentet, kiad, publikál
 • sugároz
 • (régies): előhoz, felidéz, megemlít
 • (régies): levezet, leszármaztat

kicsavar

ige
 • kiteker, kihajt, kisrófol, kihúz, meglazít
 • kifacsar, kinyom, kiszorít, kiprésel, kisajtol, kicsur (tájnyelvi)
 • elferdít, félremagyaráz, eltorzít, kiforgat, meghamisít, megmásít (tájnyelvi), csúsztat (bizalmas)

irónia

főnév
 • gúny, gúnyolódás, lekicsinylés, csipkelődés, csúfolódás, ingerkedés, él

kiművel

ige
 • finomít, fejleszt, csiszol, képez, oktat, tanít, palléroz, kikupál (bizalmas)

lelkesít

ige
 • lelkesedéssel tölt el, szárnyakat ad, biztat, buzdít, fűt, hevít, tüzel, izgat, feltüzel, felbátorít, serkent, élénkít, tűzbe hoz, sarkall, motivál, ihlet, bátorít, ösztökél, ösztönöz, inspirál, animál (idegen), stimulál