iránt szinonimái

névutó
 • felé, irányában, szemben (valakivel, valamivel)
 • felől, után (bizalmas)
 • (régies): miatt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túr2

főnév
 • (régies): seb, feltörés

bujtogat

ige
 • bujt, uszít, izgat, biztat, tüzel, lázít, loval, bőszít, provokál, piszkál, heccel, hergel, ingerel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iránt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

igazgató II.

főnév
 • direktor, vezető, ügyvezető, menedzser, diri (bizalmas), góré (szleng), diktátor (szleng), bogozgató (szleng), főmufti (szleng), igazgatyó (szleng), izgató (szleng)
 • karmester

használ

ige
 • felhasznál, igénybe vesz, forgat, alkalmaz, fordít (valamire)
 • hasznosít, hasznára fordít, hasznát veszi (valaminek), hasznot húz (valamiből), kiaknáz
 • alkalmaz, él (valamivel)
 • (valakinek): hasznára van, hasznára válik, hat, javára van, javára válik, javára szolgál, egészségére szolgál, segít, üdvös, jót tesz
 • foganatja van, célra vezet
 • (tájnyelvi): fogyaszt, felhasznál
 • eszik

hamvas

melléknév
 • hamuszín, hamuszínű, szürke
 • bársonyos, üde
 • fiatalos
 • ártatlan, szűzies, tiszta
 • (régies): hamus

gerezd

főnév
 • cikk, cikkely, csúcsa (tájnyelvi)
 • szelet, karéj, darab
 • szőlőfürt, biling (tájnyelvi)
 • (régies): rovátolás, barázdálás, völgyelés

indokol

ige
 • megokol, megalapoz, magyarázatot ad, magyaráz, kifejt, értelmez, kellő megvilágításba helyez, alátámaszt, kimutat, bebizonyít, fényt derít (valamire), észrevételt fűz (valamihez)

kacifántos

melléknév
 • nyakatekert, körülményes, bonyolult, túlbonyolított, szövevényes, faramuci (bizalmas)

segédkönyv

főnév
 • jegyzet, segédlet, kalauz, segédanyag, kisokos (bizalmas), kézikönyv, vademecum
 • tankönyv

fény

főnév
 • fényesség, világosság, világ (tájnyelvi), fényár, fényözön, fénycsóva, fénynyaláb, fénysáv, fénysugár, fényenergia, csillogás, csillám, csillámlás, sziporkázás, tündöklés, tündöklet (választékos), ragyogás, ragyogvány (régies), tűz (drágakőé), glanc (bizalmas)
 • megvilágítás, megvilágosítás, kivilágítás
 • dísz, szépség, pompa, fényűzés, látványosság, parádé
 • derű, öröm
 • (régies): előrehaladás, felvirágzás, siker, dicsőség, tekintély

felszáll, fölszáll

ige
 • felemelkedik, felrepül, felröppen, felreppen, felrebben, felszárnyal, szárnyra kap, magasba száll, elbendül (tájnyelvi)
 • fellebben, szétoszlik (köd), magasba emelkedik, felhág (tájnyelvi), felverődik (harmat) (tájnyelvi)
 • (járműre): fellép, felül, felugrik, beszáll, beül, felkapaszkodik, felkászálódik

dokumentum

főnév
 • bizonyíték, okmány, okirat, irat, tanújel, tanúsítvány, bizonyság, papír, írás

fodormenta

főnév
 • banyamenta (tájnyelvi)

kaotikus

melléknév
 • zavaros, zűrös (bizalmas), zűrzavaros, rendezetlen, áttekinthetetlen, szervezetlen, fejetlen, kusza, zilált, anarchikus, összevissza

készruha

főnév
 • konfekció (idegen), konfekcióáru

légszomj

főnév
 • levegőhiány, oxigénhiány
 • fulladás, fulladozás, fuldoklás, nehézlégzés, aerofobia (szaknyelvi)

kooperáció

főnév
 • együttműködés, összedolgozás, közreműködés, összeműködés (tájnyelvi)

irányul

ige
 • szegeződik, mutat, tart, fordul
 • hat
 • (valamire): szolgál, törekszik, tendál (idegen)

idomár

főnév
 • idomító, állatszelídítő, tréner

jellemes

melléknév
 • karakteres, becsületes, állhatatos, gerinces, egyenes, szilárd, határozott, következetes

komolyság

főnév
 • megfontoltság, higgadtság, nyugodtság, megbízhatóság, józanság, érettség, méltóság, gravitás (idegen)

iszap

főnév
 • sár, üledék, latyak, posvány, salak, dágvány (tájnyelvi)
 • seprő, alj, csapadék (szaknyelvi), maradvány (szaknyelvi), reziduum (szaknyelvi)

hátrapillant

ige
 • hátranéz, hátratekint, visszapillant, visszanéz, visszatekint, hátravillant (tájnyelvi)

jósol

ige
 • jövendöl, jövendőt mond, előrelát, sejtet, prófétál (régies), hirdet, jelez, előre jelez, prognosztizál, divinál (régies)
 • beharangoz, huhog, kuvikol

konvenció

főnév
 • egyezmény, megállapodás, megegyezés, egyezség, szerződés, szövetség, konszenzus (szaknyelvi), kontraktus (régies), paktum (régies)
 • járandóság, munkabér, fizetség, illetmény, honorárium, kommenció
 • szokás, közszokás, hagyomány, tradíció, gyakorlat, törvényszerűség, divat (bizalmas)