kokettál szinonimái

ige
 • kacérkodik, flörtöl, incselkedik, ingerkedik, évődik, enyeleg, kötődik, cicázik, pajkoskodik, hamiskodik, szemez (bizalmas), hetyeg (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sódar

főnév
 • sonka, füstölt sonka, disznócomb, sódor (tájnyelvi), disznólábvastaga (tájnyelvi)
 • (szleng): fenék, hátsó, popsi (bizalmas)

krampusz

főnév
 • ördög, manó, elf (idegen), mumus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kokettál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kisnemes

főnév
 • kurtanemes, bocskoros nemes, köznemes, hétszilvafás nemes, dzsentri, kisbirtokos

kegyelmez

ige
 • irgalmaz, megbocsát, megszán
 • kegyelmet ad

kapitális I.

főnév
 • oszlopfő
 • nagybetű
 • (régies): tőke
 • (könyvön): szegőszalag, oromszegő

inaszakadtáig

határozószó
 • szakadásig, megerőltetően

kivénhedt

melléknév
 • kiöregedett
 • régimódi, kiérdemesült

közbevág

ige
 • belevág, közbeszól, beleszól, félbeszakít, megszakít

távíróoszlop

főnév
 • távírópózna, sürgönypózna

helyezés

főnév
 • minősítés
 • hely, sorrend, pontszám
 • érem

hátrapillant

ige
 • hátranéz, hátratekint, visszapillant, visszanéz, visszatekint, hátravillant (tájnyelvi)

evőkanál

főnév
 • kanál, leveseskanál, nagykanál

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

köztársasági

melléknév
 • republikánus (idegen)
 • köztársaságpárti

lefordul

ige
 • leesik, ledől, leszédül, lebukik, lecsúszik, lezuhan, lekavarodik (tájnyelvi)
 • letér, lemegy
 • (tájnyelvi): történik

alja II.

melléknév
 • aljas, hitvány, semmirekellő

mieink

főnév
 • hozzátartozóink, rokonaink

megegyezés

főnév
 • megállapodás, alku, egyetértés, kiegyezés, konszenzus (szaknyelvi)
 • szerződés, egyezség, konvenció (szaknyelvi), kompromisszum, paktum (régies)
 • együttműködés
 • harmónia, béke
 • egybeesés, egybevágóság, összeesés
 • megfelelés, hasonlóság, analógia

kolléga

főnév
 • munkatárs, kartárs (régies), szaktárs

kisegítő II.

főnév
 • helyettes, segéd, segéderő, segítőtárs, munkatárs, mindenes, alkalmazott, asszisztens, famulus (régies), subsidiarius (idegen)

könnyűszerrel

határozószó
 • könnyen, könnyedén, simán, nehézség nélkül, játszva (választékos), megerőltetés nélkül (választékos), erőfeszítés nélkül (választékos), kényelmesen

megbecstelenít

ige
 • meggyaláz, megerőszakol, erőszakot követ el (valakin), elcsábít, megront, megejt (tájnyelvi), beszennyez, megparáznít (tájnyelvi), megszeplősít (régies), deflorál (idegen)
 • bemocskol, gyaláz, bepiszkol, besároz, megszentségtelenít, rossz hírét költi, rossz hírbe kever, profanizál (választékos), diffamál (idegen)

kontráz

ige
 • kísér
 • hegedül (tájnyelvi)
 • rádupláz
 • fékez, lassít

kényelem

főnév
 • komfort (bizalmas), kommoditás (idegen)

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

megdicsőülés

főnév
 • apoteózis (idegen), felmagasztosulás, felmagasztaltatás