facér szinonimái

melléknév
 • magányos, társtalan, egyedülálló, nőtlen
 • szabad, szalma (tréfás)
 • állástalan, állás nélküli, munka nélküli, munkátlan, dologtalan
 • csellengő, kallódó, ráérős
 • (tájnyelvi): romlott, erkölcstelen (leány)
 • (tájnyelvi): hitvány, haszontalan
 • nélkülözhető
 • (tájnyelvi): furcsa, egyedi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

célszerű

melléknév
 • célravezető, hasznos, használható, hasznavehető, alkalmas, alkalmazható, hatékony, gyakorlati, ajánlatos, előnyös, kedvező, jótékony, megvalósítható, keresztülvihető
 • hathatós, életrevaló, kifizetődő, gyakorlatias, praktikus, célirányos, megfelelő, opportúnus (idegen), helyénvaló, helyes, ésszerű, tanácsos, racionális, józan, elfogadható, járható, indokolt

leválik

ige
 • lefeslik, lefoszlik, elrongyolódik, lekopik, lenyúzódik
 • lemállik, leázik, lemegy, levásik (tájnyelvi), lenyűvik (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • lepattog, elválik
 • lehasad, lereped, letörik
 • lehullik, lehámlik, leguvad (tájnyelvi)
 • eltér, elágazik, elkanyarodik, elhajlik, elhajol, elfordul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a facér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

érte

határozószó
 • érette (választékos), cserébe, fejében
 • érdekében, kedvéért
 • miatta, őmiatta
 • végette

elkapar

ige
 • (tájnyelvi, bizalmas): eltemet, elföldel, elás, elhantol, elkotor (régies)
 • elvermel

életöröm

főnév
 • életkedv, derű, életvidámság, élénkség, lelkesültség

díszkiadás

főnév
 • luxuskiadás, díszpéldány

étkészlet

főnév
 • szerviz

felkacag, fölkacag

ige
 • felnevet, elneveti magát, nevetésre fakad, kacajra fakad, nevetésben tör ki, felderül, kaccan (tájnyelvi)

mindentudó

melléknév
 • bölcs, orákulum (régies), tudós, polihisztor (idegen)
 • (pejoratív): nagyokos, tudálékos, tudákos (tájnyelvi), kisokos (bizalmas)

cipőkenőcs

főnév
 • cipőkrém, paszta, cipőpaszta, cipőfénymáz, gyorsfény, suviksz (bizalmas), boksz

bűzös

melléknév
 • büdös, bűzhödt (régies), fojtó, orrfacsaró, dögletes, poshadt, áporodott, oroszlánszagú (bizalmas), penetráns

cselfogás

főnév
 • csel, fortély, furfang, manőver

felpofoz, fölpofoz

ige
 • felképel, leken egy pofont, nyaklevest ad, arcul csap, arcul üt, pofon üt, pofon vág, feltasliz (régies), ad egy susnyákot (szleng), fültövön vág (szleng), felhókol (tájnyelvi), felmókol (tájnyelvi), felnyakal (tájnyelvi), fejbeket ad (tájnyelvi), felszájal (tájnyelvi)

foglalkoztat

ige
 • dolgoztat, munkával ellát
 • alkalmaz, felvesz, felfogad, szerződtet, munkát ad
 • izgat, igénybe vesz, leköt, leköti a figyelmét (valakinek)
 • elfoglal, idegesít, gondot okoz, nyugtalanít

holmi I.

főnév
 • cucc (bizalmas), celecula (tájnyelvi), dolog, cókmók, portéka, hóbelevanc (bizalmas), hiszihuszi (tájnyelvi), csomag, szajré (szleng), motyó (bizalmas), betyárbútor (régies)
 • csomag, poggyász, batyu, málha

gyűrődik

ige
 • ráncolódik, türemlik, torlódik
 • fárad, igénybe van véve

fagyal

főnév
 • madárhúr (régies)

erkölcscsősz

főnév
 • erénycsősz, erkölcsbíró, erkölcsprédikátor

felderítés, földerít

főnév
 • felkutatás, terepszemle, kikémlelés, portya, cirkálás, átvizsgálás
 • expedíció
 • nyomozás, vizsgálódás, feltárás, kutatás, vizsgálat
 • felvidítás, mulattatás, felpezsdítés, élénkítés

gyors II.

főnév
 • gyorsvonat, expresszvonat, expressz (bizalmas), bolondgőzös (tájnyelvi)

farmer

főnév
 • telepes, gazda, parasztgazda, gazdálkodó, földműves, mezőgazdász
 • farmernadrág, jeans (idegen)

ellenjelölt

főnév
 • vetélytárs, ellenfél

felfrissít, fölfriss

ige
 • felélénkít, felüdít, feléleszt, élettel telít, felvidít, felpezsdít, vitalizál, serkent, reaktivál (szaknyelvi), stimulál, regenerál, megújít
 • felújít, rendbe hoz, kitataroz, kipofoz (bizalmas), restaurál, renovál

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)