rajcsúroz szinonimái

ige
 • futkározik, futkos, viháncol, hancúrozik, hajcsúroz (tájnyelvi), hancúzik (tájnyelvi), szaladgál, rendetlenkedik, rosszalkodik, rakoncátlankodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

forgat

ige
 • csavar, teker, facsar, pörget, pödör, pöndörít, sodor, perdít, sederít (tájnyelvi), kavar, kever, keringet, görget, hengerget, csömbölyget (tájnyelvi), hömpölyget, kurbliz (bizalmas), rigolíroz (szaknyelvi), centrifugál (idegen)
 • használ, befektet
 • lapoz, lapozgat
 • olvasgat
 • filmez, filmet készít
 • boldogul, bánik (valamivel), használ
 • (vmit a fejében): fontolgat, számítgat, meghány-vet, gondolkodik (valamin), gondolkozik (valamin), töpreng (valamin)

ma I.

határozószó
 • máma (bizalmas), a mai napon, manap (régies)
 • mostanában, napjainkban, mostanság, manapság, jelenleg, a jelenben
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rajcsúroz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prézli

főnév
 • zsemlemorzsa, kenyérmorzsa, morzsa

összeszárad

ige
 • megszárad, összesül, megaszalódik, összetöpörödik, összeaszik, összeaszalódik, összetöpped, összefonnyad, megfonnyad, összehúzódik, megráncosodik

öröklés

főnév
 • jogutódlás, örökösödés
 • átöröklés

nyáj

főnév
 • juhfalka
 • állatcsoport, csorda, falka
 • gyülekezet, hitközség, egyházközség, hívő sereg
 • embercsoport, csapat, sokaság, nép

ráakad

ige
 • rátapad, ráragad, beleakad, beleragad
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, felkutat, belebotlik, szembekerül, meglel, föllel (régies)

robbanómotor

főnév
 • belső égésű motor, expanziós motor

mindentudó

melléknév
 • bölcs, orákulum (régies), tudós, polihisztor (idegen)
 • (pejoratív): nagyokos, tudálékos, tudákos (tájnyelvi), kisokos (bizalmas)

mérővessző

főnév
 • mérőrúd, colstok (szaknyelvi)

költözködés

főnév
 • hurcolkodás, lakhelyváltoztatás, helyváltoztatás, áttelepedés, áttelepülés, hordozkodás (tájnyelvi), elutazás

mozdul

ige
 • moccan, rebben, rezzen
 • indul, távozik
 • változik, fejlődik, kibontakozik

rozmár

főnév
 • cetló (régies), tengeriló (régies), tengerioroszlán (régies)

során

névutó
 • folyamán, közben, idején, alatt
 • kapcsán, kapcsolatban

feltét, föltét

főnév
 • auflág (idegen), rávaló (tájnyelvi)

természetbarát

főnév
 • természetszerető, turista, természetkedvelő, természetimádó
 • környezetkímélő, környezetbarát

szitkozódik

ige
 • átkozódik, káromkodik, szentségel, szedtevettéz, teremtettézik, teringettézik, mocskolódik (tájnyelvi), gyalázkodik, anyázik (szleng)

rajtaütés

főnév
 • támadás, razzia, megrohanás, lerohanás, roham, ostrom, ostromlás, megrohamozás, meglepés (régies), offenzíva

pökhendi

melléknév
 • kihívó, szemtelen, fölényes, fölfújt, kevély, rátarti, dölyfös, arrogáns, felfuvalkodott, öntelt, pimasz, goromba, megvető, lekicsinylő, nyegle, pofátlan, arcátlan, kekk (bizalmas)

repertoár

főnév
 • műsor, műsorrend, játékrend
 • készlet

szikkad

ige
 • szárad, keményedik, szilárdul, fuvakodik (tájnyelvi), szivalkodik (tájnyelvi)

rátapad

ige
 • hozzátapad, rásimul, hozzásimul, ráragad
 • (tekintet) odairányul

ötvöz

ige
 • összeolvaszt, eggyé olvaszt, elegyít
 • kombinál
 • szerkeszt, fogalmaz, javítgat

revolverez

ige
 • (bizalmas): zsarol, fenyeget, sakkban tart

színvonal

főnév
 • szint, felület, sík
 • nívó, minőség, mérték