esztétikus I. szinonimái

melléknév
 • szép, tetszetős, mutatós, ízléses, művészi

esztétikus II. szinonimái

főnév
 • esztéta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

halmazállapot

főnév
 • konzisztencia (szaknyelvi)

rovat

főnév
 • rubrika, rovatkocka
 • hasáb
 • műsorszám
 • (régies): bevágás, rovátka, rovás, véset
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a esztétikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

épül

ige
 • készül, felépül, emelkedik
 • fejlődik, halad, nemesedik, finomodik
 • lábadozik, gyógyul, talpra áll, rendbe jön, javul
 • (valamin): alapul, nyugszik

elgáncsol

ige
 • elbuktat, megakaszt, elkaszál, meggacsol (tájnyelvi) Sz: kaszát vet
 • meghiúsít, megakadályoz, fölrúg, megfúr (bizalmas), megtorpedóz (bizalmas), elfűrészel (bizalmas), elnyír, elvág, tönkretesz, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

elcsavarog

ige
 • elkóborol, elkószál, elcselleng

derékfájás

főnév
 • izomzsába, hexensussz (bizalmas)

érzékel

ige
 • észlel, érez, észrevesz, tapasztal, felvesz (tájnyelvi), percipiál (idegen), appercipiál (idegen), felismer, felfog, konstatál
 • elképzel, fogalmat alkot (valamiről)

felerősít, fölerősít

ige
 • rögzít, megerősít, odaerősít, ráerősít, odaszegecsel, felszegel, ráköt, felköt, odaköt, odamadzagol, odaszorít, odatűz, rávarr, odavarr, felvarr
 • felhangosít
 • növel, fokoz, emel (zajt)
 • feltáplál, feljavít, felhizlal, felpárkál (tájnyelvi), felzsendít (tájnyelvi)

mesterség

főnév
 • szakma, iparág
 • hivatás, pálya, foglalkozás, praxis, professzió (idegen), élethivatás, karrier, ipar
 • készség, jártasság, ügyesség

cél

főnév
 • célkitűzés, terv, program, törekvés
 • elképzelés, elgondolás, szándék, óhaj, célzat, intenció (idegen)
 • rendeltetés, értelem, destináció (idegen)
 • végállomás, célállomás
 • céltábla, céltárgy, célpont, csapás (szaknyelvi), lőirány (szaknyelvi)

bukéta

főnév
 • (régies): csokor, virágcsokor, bokréta, csokréta (bizalmas)

csal

ige
 • félrevezet, megtéveszt, becsap, átráz (bizalmas), átver (bizalmas), ámít, hamiskodik, fortélyoskodik, szélhámoskodik, panamázik, szédeleg, fondorkodik (régies), fortélykodik (régies), csaklizik (tájnyelvi), miskulál (tájnyelvi), linkel (szleng), kóklerkedik, simlizik, svindlizik (bizalmas), (kártyában) paklizik (szleng), (sportban) bundázik (szleng), puskázik (bizalmas) Sz: két pénzzel megy a vásárba, hármon akar venni; asztal alatt keveri a kártyát; duplán fog, mint a kocsmáros krétája; jól tud a mérték mellett szabni; vallásából is kiveszi az embert
 • (valakibe): csábít, hívogat
 • előidéz, kelt, okoz

feljáró, följáró

főnév
 • kapaszkodó, lépcső, kocsifelhajtó, rámpa

filmes

főnév
 • filmszakember, filmrendező

hírharang2

főnév
 • japán harangvirág, nyári harang, óriás harangvirág

gyógyfürdő

főnév
 • termálfürdő, hévfürdő (régies)

etikett

főnév
 • illemtan, protokoll

enyhül

ige
 • csillapodik, csillapszik, csendesedik, halkul, csökken, mérséklődik, gyengül, lágyul, szelídül, ellanyhul, alábbhagy, mérséklődik, alábbszáll, szűnik, csitul, enyhed (régies), enged, nyugszik, megcsappan, tompul, kevesbedik, fogy, apad, sorvad, fogyatkozik, múlik, kisebbedik, elül, elenyészik, gyaluszik (tájnyelvi)
 • melegszik, melegedik, tavaszodik

fehérnép

főnév
 • (régies): nő, asszony, lány, fehércseléd (régies), fehérszemély (régies), vászoncseléd (régies), asszonyszemély (tájnyelvi), némber, csaj (szleng)
 • (régies): asszonyok, asszonynép (régies), szépnem (régies), a szebbik nem (bizalmas), nőstényszer (régies)

gyanakvó, gyanakodó

melléknév
 • bizalmatlan, bizalmatlankodó, óvatos, kétkedő, kételkedő, hitevesztett

ezüst

főnév
 • argentum (szaknyelvi), arzsint (tájnyelvi)
 • ezüstpénz, fehérpénz (régies)

elhúz

ige
 • elvontat, elvon, elvisz, elmozdít, elvonszol
 • félrehúz, felgördít
 • (szájat): elfintorít, elferdít, eltorzít, elbiggyeszt
 • elnyújt, húz-halaszt, elhalaszt, késleltet, prolongál
 • olajra lép (szleng), elsöpör (szleng), felveszi a nyúlcipőt (bizalmas), lelécel (szleng), elbrékel (szleng), elpucol (szleng), megpattan (szleng), meglép (bizalmas), elmenekül, elsikerál (bizalmas), elrohan, elszáguld, elviharzik, elrobog, elrepül, elszáll
 • lemarad
 • eljátszik, elmuzsikál, elhegedül, elharangoz (tájnyelvi)
 • megbuktat, meghúz (bizalmas), megvág (bizalmas), elhasaltat (bizalmas)

félbeszakít

ige
 • félbeszakaszt, megszakít, megtör, megállít, közbeszól, beleszól, belevág (bizalmas), megakaszt, közbevet, interrumpál (idegen)
 • szüneteltet, abbahagy, felfüggeszt, szünetet tart, pihenőt tart

gyermekes

melléknév
 • családos
 • éretlen, infantilis, gyerekes, gyermeki, kiforratlan, naiv, butuska, együgyű, bibasz (régies)