tudatlan szinonimái

melléknév
 • tanulatlan, képzetlen, iskolázatlan, analfabéta, írástudatlan, deáktalan (régies), tájékozatlan, tapasztalatlan, járatlan, műveletlen, elmaradott, buta, sötét (bizalmas), ostoba, üresfejű, nehézfejű, golyhó (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fiatalasszony

főnév
 • asszonyka, ifiasszony (régies), menyecske (tájnyelvi)

alábbszáll

ige
 • leereszkedik, leszáll, süllyed, esik, lejjebb száll
 • alábbhagy, mérséklődik, csökken, enyhül, apad, csitul, csendesedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tudatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tova

határozószó
 • el, messze, messzire, távolra

találékony

melléknév
 • ötletes, leleményes, fantáziadús, éles eszű, talpraesett, invenciózus, talentumos (régies)

sztornó

főnév
 • javítás, törlés, deleáció

szatirikus I.

melléknév
 • gúnyos, gúnyoros, csúfolódó, csúfondáros, fullánkos, epés, maró, csípős, szarkasztikus

törzskönyv

főnév
 • kimutatás, jegyzék, nyilvántartás, iktatókönyv, pedigré

ülepedik2

ige
 • leül, megtelepszik, letelepedik

sármány

főnév
 • sármók (tájnyelvi), sárgyóka (tájnyelvi)

rögtön

határozószó
 • azonnal, most, azonmód, egyből, frissiben, rögvest, tüstént, íziben (tájnyelvi), ízibe (tájnyelvi), nyomban, azon nyomban, legott (régies), mindjárt, haladéktalanul, ahajt (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi) Sz: adj uram isten, de mindjárt
 • egyszerre, hirtelen, kapásból, gyorsan
 • váratlanul, oktalanul
 • közvetlenül, direkte

nyaklik

ige
 • billen, csuklik, bicsaklik
 • ide-oda mozog

sínylődik

ige
 • sanyarog, sínylik (tájnyelvi), tengődik, nyomorog, kínlódik, gyötrődik, sorvad, sindevészik (tájnyelvi), élődik (tájnyelvi)
 • betegeskedik, gyengélkedik, kornyadozik, senyved, szenved

vadkörte

főnév
 • vackor, vadóka (tájnyelvi)
 • vadkörtefa

verem

főnév
 • gödör, lyuk, üreg
 • vacok, odú
 • barlang
 • csapda, kelepce
 • farkasverem
 • sírgödör, sírverem

kardigán

főnév
 • kötött kabát, szvetter (idegen)

tudós I.

melléknév
 • szakavatott, művelt, szakértő, bölcs
 • megfontolt, érett, okos, tudor (régies)
 • tudományos

torkollik

ige
 • (folyó): ömlik, beleömlik, folyik, belefolyik, beleszalad, ágazik, beágazik
 • vezet (valamire), eredményez

urna

főnév
 • szavazóurna, szavazóláda, szavazatgyűjtő láda, szavazószekrény
 • persely
 • hamvveder
 • váza, virágtartó

tüdő

főnév
 • pájsli (tréfás), pejsli (tréfás), fújtató (tréfás)

tanév

főnév
 • iskolaév

utópista

melléknév
 • utópiaszerű, utópisztikus, ábrándos, kivihetetlen, megvalósíthatatlan, valószínűtlen