hegy1 szinonimái

főnév
 • magaslat, bérc (régies)

hegy2 szinonimái

főnév
 • él, csúcs (tájnyelvi), spicc, csúp (tájnyelvi), cepp (tájnyelvi), csücskő (tájnyelvi)
 • vég, végződés, apex (szaknyelvi)
 • ceruzabél, grafitbetét, ceruzabetét

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pincsi

főnév
 • öleb, lábtörlő (szleng), vénasszony-sétáltató kutya (szleng)

végzettség

főnév
 • képzettség, iskolázottság
 • képesítés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hegy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harapás

főnév
 • falás, falat, falatka, darab, darabka, katona (bizalmas), harapat (tájnyelvi)
 • marás, csípés
 • kapás

genetika

főnév
 • örökléstan

függeszt

ige
 • akaszt, aggat, felakaszt, felköt, fellógat, csemmeszt (tájnyelvi), biggyeszt
 • kapcsol, told, hozzáfűz, kiegészít

felső, fölső

melléknév
 • felül levő, fenti, emeleti, fönt levő, felülső

hátsó I.

melléknév
 • hátulsó, hátul levő, hátul álló, posterior (idegen), hátulsó (tájnyelvi)
 • alattomos, fondorlatos, sötét, gonosz

hőmérséklet-emelkedé

főnév
 • felmelegedés

pulyka

főnév
 • tengeritik (régies)
 • (szleng): nő, lány

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

erkölcsös

melléknév
 • erényes, tisztességes, feddhetetlen, becsületes, jámbor, igaz, makulátlan, morális, etikus
 • szeplőtlen, ártatlan
 • (tájnyelvi): csökönyös (ló), önfejű, makacs, veszekedős (személy)

céltudatos

melléknév
 • célratörő, meggondolt, szándékolt, tervszerű, eltökélt, átgondolt, megfontolt, lényegre törő, törekvő, kitartó, szilárd, határozott, biztos, megingathatatlan, rendíthetetlen, tántoríthatatlan, törhetetlen, elszánt, következetes, rámenős, szívós, makacs
 • szándékos, akaratlagos, szántszándékos

fal2

főnév
 • főfal, közfal, válaszfal, alapfal
 • kerítés, sánc, palánk, sövény (régies)
 • gát, akadály, korlát, nehézség

hűtőház

főnév
 • hűtőraktár, frigidárium (idegen)

istennő

főnév
 • istenasszony, díva (régies)

kopott

melléknév
 • viseltes, kopottas, elhasznált, vásott, elnyűtt, rongyos, foltozott, foldott, koszlott, foszlott, feslett, ütött-kopott, ócska, régi, avítt, avatag, kiszolgált, idejétmúlt, színehagyott, fakó, viharvert, keshedt (tájnyelvi)
 • szegényes, elszegényedett, lecsúszott
 • elcsépelt, banális

kettősség

főnév
 • dichotómia (idegen), dualizmus (idegen), dualitás (idegen)

hegyi

melléknév
 • hegyvidéki, montán (idegen), alpesi, havasi

hanyadik, hányadik

névmás
 • mennyiedik?, melyik?
 • milyen sokadik?

hófúvás

főnév
 • hóvihar, hóförgeteg, hófuvat (választékos)
 • hóakadály, hótorlasz, hópustolás (tájnyelvi)

kérődzik

ige
 • rágódik, rág, rágcsál, rágicsál, nyámmog, csócsál (tájnyelvi), kérődik (tájnyelvi), kérődzködik (tájnyelvi), emészt, böfög (régies)
 • (valamin): ismétel, emleget, átgondol, töpreng, megemészt, elmélkedik, tűnődik, mereng, megfontol, elmélázik, mérlegel, latolgat, gondolkozik, fontolóra vesz, tanakodik

hetivásár

főnév
 • vásár, piac

girland

főnév
 • virágfüzér, koszorú
 • füzérdísz

horgony

főnév
 • vasmacska, anker (régies)
 • szaka (szaknyelvi), kampó

kétségtelenül

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg